neděle 17. prosince 2017

Čajovny, piccolo a rozsvícení stromku

ČAJOVNA

Čajovna Chilled Owl je otevřena v suterénu biblické školy každý pátek od 18.00 hod.

V pátek 3.11.2017 otevřeli studenti biblické školy stylovou čajovnu nejen pro spolužáky a zaměstnance školy, ale také pro známé, přátele, jednoduše pro veřejnost. Do přípravy se aktivně zapojil Jan Holomáč, student 3. ročníku, Ivana Jeřábková a Zuzana Dibalová, studentky 2. ročníku. Pravidelná čajovna v suterénu školy navazuje na čajovny „s příchutí chillu“ a „bez zbytečných keců“, které studenti organizovali v minulých letech. Prostředí čajovny s fotbálkem, deskovými hrami a hudbou je místem pro přátelskou atmosféru, kde si můžeme nejen hrát, ale také povídat o věcech všedních i vážných.

PICCOLO NEEXISTUJE ALE BŮH ANO 

Rozsvícení vánočního stromku se konalo na Karlově náměstí v Kolíně 3.12.2017

První adventní neděli se koná v Kolíně na Karlově náměstí slavnostní rozsvícení vánočního stromu s kulturním programem a stánky s občerstvením. VOŠ misijní a teologická získala povolení MěÚ nainstalovat stánek s občerstvením v blízkosti vánočního stromu. Pastor místního sboru AC František Flek zapůjčil stánek, který byl postaven kolem 14.00 hod. Stánek byl připraven pro cateringovou firmu FlatWhite Ondry Bartíka (www.flatwhite.cz). Na kelímcích pro kávu bylo vytištěno PICCOLO NEEXISTUJE – ALE BŮH ANO.

Vedle výborné kávy nabízeli studenti také pozvánky do čajovny Chilled Owl v suterénu školy, pozvánky na akce místního sboru Apoštolské církve a křesťanskou literaturu (např. Nový zákon, evangelizační materiály: Gumbel, Nicky. Proč Vánoce?, Gumbel, Nicky. Proč Ježíš?). Stánek byl uklizen po programu na náměstí asi po 18.00 hod. Akce se zúčastnili studenti VOŠMT v rámci odborné praxe a také ředitel školy se zaměstnanci.

První list Korinstkým 15,58: „A tak, moji milovaní bratří, buďte pevní, nedejte se zviklat, buďte stále horlivější v díle Páně; vždyť víte, že vaše práce není v Pánu marná.“

V Kolíně 12.12.2017 ing. Yvona Bubanová, B.A., učitelka odborné praxe

neděle 19. listopadu 2017

Materiály z produkce Global University, které využijete ve sboru

Kvalitní vzdělávací materiály z produkce Global University, které jsou vhodné pro službu v církvi, najdete na http://czech.globalreach.org. Tyto materiály jsou v češtině, ale také např. v angličtině, němčině, španělštině, francouzštině, italštině, polštině, portugalštině, ruštině atd.

Pod odkazem Najít Boha jsou dostupné evangelizační texty:

 • Velké otázky života 
 • Bůh vás miluje 
 • Komiksová kniha David 

Pod odkazem Osobní růst si stáhněte trilogii pro nové křesťany:

 • Začínáme 
 • Učednictví pro 21. století: Čelit výzvám 
 • Učednictví pro 21. století: Jak způsobit změnu 

Pod odkazem Růst ve službě najdete interaktivní učebnice vhodné pro pastory, starší a diakony ve sborech:

 • Křesťanská dospělost 
 • Modlitba a uctívání 
 • Zodpovědný křesťan 
 • Království, moc a sláva 
 • Stany, chrámy a paláce 
 • Rozumět Bibli 
 • Úhelné kameny pravdy 
 • Živý v Kristu Rádce, učitel a průvodce 
 • Duchovní dary 
 • Lidé, úkoly a cíle
15:00Milan Buban

středa 4. října 2017

DEN BIBLICKÉ ŠKOLY DNE 12. LISTOPADU 2017

Jednou ročně, vždy druhou listopadovou neděli, koná se Den biblické školy. Letos tedy připadne na 12. listopad 2017. Při této příležitosti si Vás dovolujeme požádat o finanční podporu zaměstnanců a projektů Vyšší odborné školy misijní a teologické.

PROČ TADY BIBLICKÁ ŠKOLA JE?

Apoštol Pavel napsal: „Kdo chce být biskupem, touží po vznešeném úkolu.“ (1. Timoteovi 3,1) Proč Pavel pokládal službu biskupa, tj. duchovního pracovníka církve, za vznešený úkol? Bylo to kvůli společenskému uznání? Nebo kvůli dobrému výdělku? Nebo kvůli možnosti seberealizace a osobnostního a kariérního růstu? To rozhodně ne!

Nemusel se sám Pavel učit spokojenosti s tím, co má (1. Timoteovi 6,8 kontext)? Nebyl snad závislý na dobrovolných příspěvcích ze sborů (Filipským 4,13 kontext)? Neskončil nakonec i sám Pavel na popravišti (2. Timoteovi 4,7-8)?

Apoštol rozhodně neměl na mysli vznešenost ve stylu světa. V jeho pojetí duchovní služby nepochybně rezonovala slova proroka Daniela: „Prozíraví budou zářit jako záře oblohy, a ti, kteří mnohým dopomáhají k spravedlnosti, jako hvězdy, navěky a navždy.“ (Daniel 12,3) Skutečná odměna duchovního pracovníka není na zemi, ale v nebi, kde první budou poslední a poslední první (Marek 10,28-31).

Být duchovním pracovníkem je vznešené privilegium, a ti, kdo po něm touží, musí splňovat náročná kritéria (1. Timoteovi 3,1-13). Bůh si ve České republice povolává nové duchovní pracovníky, ale než se ujmou úkolu, musí projít zevrubným teologickým vzděláváním, které položí základy jejich duchovní, intelektuální a praktické zralosti. Právě takovému vzdělávání je oddána Vyšší odborná škola misijní a teologická.

DĚKUJEME BOHU, ŽE NÁM AŽ DOSUD POMÁHÁ 

 1. Biblická škola si letos připomíná 25. výročí své služby Bohu a církvi (1992-2017). K dnešnímu dni máme 270 absolventů, z toho je 233 absolventů LBA a VOŠMT a 37 absolventů programu EZDRÁŠ.
 2. Dne 17. 9. 2017 se konaly již čtvrté promoce bakalářů Global University. Na základě smlouvy o transferu kreditů mezi VOŠMT a Global University v USA získávají naši studenti jednak označení DiS. (diplomovaný specialista), jednak titul B.A. (bakalář svobodných umění). 
 3. Mezi novými absolventy VOŠMT i Global University je také Yvona Bubanová, která naši školu absolvovala v kombinovaném programu. Nyní splňuje požadavky zákona o pedagogických pracovnících jako učitelka odborné praxe na VOŠMT. 
 4. Michael Buban byl v červnu 2017 promován na Continental Theological Seminary v Bruselu. Skončil s vyznamenáním (magna cum laude) a získal magisterský titul MTh v oboru evangelikálních a pentekostálních studií. Michael nyní splňuje požadavky zákona o pedagogických pracovnících jako učitel odborných předmětů na VOŠMT. 
 5. V srpnu 2017 se do Kolína přistěhovali Martin a Slávka Fridrichovi. Martin se ujal funkce vedoucího studijního oddělení, tento referát převzal od sestry Aleny Vršťalové. 
 6. VOŠMT nabízí v letošním roce jednoleté studium, které studentům umožní věnovat jeden rok sobě, církvi a Bohu, aniž by „vypadli“ ze své služby ve sboru. Studenti absolvují předměty misiologie a praktické, biblické a systematické teologie. Také absolvují praktickou přípravu na modlitbách, bohoslužbách a misiích. Viz http://vosmt.cz/1rok/
JAKÁ JE NAŠE VIZE?
 1. Chceme být vlajkovou lodí teologického vzdělávání v Apoštolské církvi a kultivovat klasické letniční myšlení v kontextu České republiky. 
 2. Chceme proměňovat srdce, rozvíjet praktické dovednosti a tříbit intelekt budoucích i nynějších duchovních pracovníků. 
 3. Chceme být školou misionální a všechno podřizovat Velkému poslání, které jsme přijali od Pána Ježíše Krista (Matouš 28,18-20). Vždyť Bůh se vydal na misii a chce, abychom se k němu přidali! 
PROSÍME VÁS O FINANČNÍ PODPORU

Své příspěvky posílejte na účet školy 2400457703 / 2010 (Fio Banka) s příslušným variabilním symbolem. 

Podpora projektů 
 • 91110 – Stipendijní fond pro sociálně slabé studenty 
 • 91127 – Podpora misijní přípravy studentů 
 • 91142 – Překlad učebnice Úvod do studia islámu 
Podpora zaměstnanců 
 • 91151 – Podpora Michaela Bubana 
 • 91152 – Podpora Yvony Bubanové 
 • 91153 – Podpora Petra Berdara 
 • 91154 – Podpora Martina Fridricha 


13:02Milan Buban

pátek 15. září 2017

Ještě je šance!

Nevyšla ti maturita? Nevzali tě na vysokou? Nebo si chceš prostě vyčistit hlavu a věnovat nějaký čas Božím věcem?

Až do 29. září se můžeš přihlásit ke studiu na VOŠMT v Kolíně a okamžitě nastoupit do jednoletého studijního programu.

Výhodou jednoletého programu je, že ačkoli je v něm zahrnuto to nejdůležitější (teologie, biblistika, praxe), je to de facto první ročník. Jeho absolventi se proto až na konci budou moci rozhodnout, zda zůstat a dodělat si bakaláře nebo zda odejít s Certifikátem mezikulturních vztahů od Global University (ang. Christian Mission Certificate).

Přijímací pohovory proběhnou 29. 9. od 9.30. Můžeš se k nim přihlásit na našich stránkách pomocí on-line formuláře. Své dotazy můžeš směřovat na tuto adresu, na adresu ředitele školy (milan.buban@biblickaskola.cz) nebo telefonicky na +420739600112.

P.S.: Pokud přijdete na školu dva, jeden z vás může uplatnit slevu 3600,- na školném!

středa 30. srpna 2017

Promoce a imatrikulace 2017

Promoce a imatrikulace budou letos jako každý rok na biblické škole spojeny. Loučíme se se studenty, kteří úspěšně zakončili bakalářský program a shledáváme se s těmi, kdo právě nastupují. Promoce a imatrikulace proběhnou v neděli 17. září 2017 od 10.00 hodin v modlitebně Apoštolské církve v Kolíně na adrese V Zídkách 402. Srdečně zváni jsou všichni příbuzní studentů a přátelé školy.

05 Bakalarska promoce

úterý 22. srpna 2017

Promoce na Global University po celém světě

Pod následujícími odkazy naleznete video s kompilací záběrů a fotek z promoce Global University ve Springfieldu (první odkaz) a z promocí národních kanceláří Global University po celém světě. Naše fotka z promoce 2016 je na druhém videu hned ze začátku.


Global University je naším důležitým partnerem, který umožňuje našim studentům získat bakalářský diplom studiem na naší škole. I nový jednoletý program je jimi zastřešen, takže absolvent jednoletého programu obdrží od GU Certifikát mezikulturních vztahů a může pokračovat přímo do druhého a třetího ročníku bakalářského studijního programu.

pátek 30. června 2017

Co ti to dalo? Odpovídá Slávka Fridrichová

V minulém příspěvku jsme se ptali Ireny Takahashi. Nyní se otážeme Slávky Fridrichové, která na VOŠMT studovala v letech 2000-2001. Slávka se v srpnu s manželem Martinem stěhuje do Kolína, kde budou pomáhat s prací na VOŠMT.

Co přineslo studium na biblické škole Tobě osobně?

Štúdium na biblickej škole stále patrí k mojim najlepším rokom slobodného života. Mala som možnosť sa sústrediť len na štúdium a prax, spoznávať budúcich pracovníkov v cirkvi a budovať vzťahy a v tom všetkom pracovať na svojom duchovnom raste. Cítila som sa ako dva roky na mládežníckom tábore (akurát tých seminárov bolo trochu viac a nejaký ten test na záver... :)). Prežila som tam potvrdenie povolania do služby a intenzívnu prípravu na ňu. Zároveň to bola výborná príprava na následne štúdium.

Co Tvé studium přineslo Tvému sboru?

To je asi skôr otázka pre ten zbor, ale viem, že som sa oveľa intenzívnejšie a s väčšou istotou zapojila do služby. Taktiež verím, že som šírila dobré meno školy, pretože po mne z nášho zboru išli na biblickú školu ďalší
ľudia.

Co studium přineslo do Tvého vztahu s Kristem?

Odpoveď na túto otázku má dva rozmery. Za jedno ma ten intenzívny čas tam preskúšal nakoľko je pre mňa osobný čas s Pánom prioritou. Na druhej strane nové výzvy, praktická služba a pod. nútili i motivovali k duchovnej zrelosti a pripravenosti. Veľmi prínosné boli každodenné školské modlitby a modlitby u vtedajšieho biskupa R. Bubíka v jeho kancelárii, kde sme často riešili aj vážne duchovné otázky a osobné problémy. Evanjelizačné a misijné aktivity nás zase povzbudzovali k používaniu duchovných darov v praxi.

čtvrtek 22. června 2017

Pro vedoucí mládeže: Dej své službě nový rozměr

Být vedoucím mládeže je radostná, ale také velmi zodpovědná služba. Úlohu vedoucího lze srovnat s úlohou pastora, jehož úkolem je povzbuzovat lidi ve víře a zároveň vytvořit zdravé prostředí pro jejich růst. K tomuto náročnému úkolu se v našem prostředí přidává všeobecný požadavek na schopnost výkladu Bible v současném světě a na schopnost sdílet se s poselstvím evangelia takovým způsobem, který je jak dynamický a poutavý, tak i věroučně správný a obsažný.

Být vedoucím mládeže je proto těžké! Radostné ejchuchu z dob, kdy to v mládeži frčí samo, se snadno promění v achich ouvej v dobách, kdy to začne skřípat. Euforie přátelského mládežnického prostředí se snadno změní v splín, když jako vedoucí mládeže zjistíš, že nemáš co dát. V takové chvíli mládež docení ty, jejichž vnitřní síla a ochota sloužit vyplývá z dobré praktické přípravy a z biblických základů.

Proto právě tobě, pokud se chceš jako služebník lépe vyškolit, nabízíme jednoletý program na VOŠMT v Kolíně. Výhody tohoto programu jsou následující:

 • Jde de facto o první ročník. Pokud se po roce rozhodneš pokračovat do druháku a dodělat si bakaláře, přechod je bez jakýchkoli bariér.
 • Bakaláře získáš až po třech letech studia, ale již po roce obdržíš Certifikát mezikulturních vztahů od Global University (ang. Christian Mission Certificate).
 • Program v sobě zahrnuje to nejdůležitější. Po roce získáš základní orientaci v teologii, biblistice, misiologii a církevní praxi.
 • Důležitou kvalitou školy je, že téměř všichni vyučující mají praktickou zkušenost s vedením mládeže! Budou tě tedy učit „odborníci z praxe“, kteří o tvých potřebách dobře ví.

Pokud tě tato nabídka láká, můžeš se přihlásit k přijímacím pohovorům pomocí on-line formuláře na našich stránkách.

Pokud si stále kladeš otázky, můžeš se obrátit na info@biblickaskola.cz nebo se setkat osobně s některým z našich reprezentantů na Duchovním soustředění AC (15.-22. července), na Kristfestu (22.-27. července) nebo na Festivalu United (24.-26. srpna).

Kéž je Pán Ježíš s tebou a kéž tě přivede na biblickou školu do Kolína!

P.S.: Pokud přijdete na školu dva, jeden z vás může uplatnit slevu 3600,- na školném!

pátek 2. června 2017

Akce pro současné studenty a uchazeče!

Tato speciální nabídka se týká všech současných studentů VOŠMT ve všech programech a všech uchazečů o studium v školním roce 2017/18 (tj. těm, kteří chtějí nastoupit v září 2017).

Za každého jednoho uchazeče, který na vaši radu přijde k přijímacím pohovorům 26. 6. nebo 31. 8.
a který vás na přihlášce uvede jako osobu, která mu doporučila studium na VOŠMT,
získáte slevu 3600,- Kč na školném v letním období 2018.
Podmínkou je, aby se dotyčný řádně zapsal a nastoupil ke studiu.

Ještě jednou a přehledně:
 1. Doporučíte známému či kamarádovi studium na VOŠMT
 2. Dotyčný vás u přijímacích pohovorů uvede na oficiální přihlášce jako osobu, která mu studium doporučila
 3. Dotyčný se řádně zapíše ke studiu ve školním roce 2017/18
 4. V letním semestru 2018 zaplatíte o 3600,- Kč méně
Další informace podáme na info@vosmt.cz.čtvrtek 1. června 2017

KVĚTEN 2017

 2. května
Den otevřených dveří do VOŠMT byl ve znamení zaujmout návštěvníky, případné budoucí studenty.  

3. května
Ředitel nadačního fondu NEHEMIA Leoš Cásek, DiS., promluvil ke studentům během dopoledního vyučování o činnosti NEHEMIE. Informoval o způsobech pomoci, kterou přináší potřebným – chudobným, opuštěným, nemocným lidem i osiřelým dětem ve světě. Na večerní bohoslužbě hovořil o nutnosti modlit se za průlom v oblasti vysílání nových misionářů z ČR do celého světa. Vedl přítomné k modlitbám za nezasažené etnické skupiny.

10. května
Večerní školní bohoslužbu umocnilo vystoupení chválicího týmu z USA. Tento pracovní tým vedl bratr John B., misionář Assemblies of God v USA. Bratr John se s námi podělil o svůj příběh. Bůh si jej povolal na misii do Evropy, kde mnoho let koordinoval stavební projekty. Promluvila také jeho manželka, s níž jsou spolu už 56 let.

12. května
Modlitby u Morrisonových
Manželé Jason a Andrea Morrisonovi otevřeli svůj byt pro ranní školní modlitby. V rámci modliteb za misie, kterým jsou věnovány školní modlitby každou středu, se účastníci modlili za Boží požehnání pro práci misionářů působících v České republice. Vyprošovali pro jejich rodiny hodně Božích milostí. Přáli rodině Morrisonových též hodně radosti ze zdárně vykonané práce pro Boží království.

17. května
Grilování na závěr školního roku u Bubanových
Stává se tradicí, že při zlomových událostech během školního roku se studenti a zaměstnanci s rodinami scházejí u manželů Bubanových k neformálním sdílení. Ve středu 17. 5. se studenti i zaměstnanci s rodinami sešli, aby Bohu poděkovali za pomoc a ochranu během končícího školního roku 2016/2017.
Prosili o Boží požehnání ve zkouškovém období i během letních prázdnin. Sestra Yvonka se postarala o chutné občerstvení (večeře) jak z grilu, tak ve formě zeleninových i jiných salátů. Káva, čaj, Kofola, Mirinda a lehké moučníky navodily dobrou náladu.

A teď studenty čekají jenom zápočty a zkoušky, seminární práce, projekty a znovu totéž
a zase totéž…
To je charakteristika června ve školním roce.
Prosíme Ducha svatého, aby nám pomáhal.

PŘIPOMÍNKA    PŘIPOMÍNKA    PŘIPOMÍNKA    PŘIPOMÍNKA    PŘIPOMÍNKA

26. června 2017
se v budově VOŠMT na Kmochově ulici

budou konat přijímací pohovory do 1. ročníku naší biblické školy.
14:33Milan Buban

neděle 21. května 2017

Co ti to dalo? Odpovídá Irena Takahashi

V minulém článku jsme se ptali Mirky Cáskové. Nyní se tážeme Ireny Takahashi, která na VOŠMT studovala v letech 2001-2003.

Co přineslo studium na biblické škole Tobě osobně?

Studium na VOŠMT mne osobně obohatilo na více rovinách. Nejvíce ale tím, že mne Bůh během studia povolal do služby Izraeli, což se promítá v mém životě dodnes.

Co Tvé studium přineslo Tvému sboru?

Věřím, že můj sbor AC ve Frýdku-Místku byl obohacen tím, že se mohl více zapojit do misie, a také že lidé více porozuměli Božímu plánu pro církev a izraelský národ.

Co studium přineslo do Tvého vztahu s Kristem?

Vztah s Kristem se během mého studia upevňoval do značné míry i tím, že jsem mohla sledovat, jak žijí s Bohem druzí, ať už spolužáci nebo vyučující, což mně hodně povzbuzovalo ve vlastním duchovním životě.

čtvrtek 18. května 2017

DUBEN 2017


5. dubna
navštívil naši školní bohoslužbu Mgr. David Symon, B.A., který působil jako misionář
v Banja Luce v Republice Srbské. Vedl nás na misijním výjezdu ve školním roce
2015/2016. Nyní pracuje v České republice jako misijní pracovník ve sboru CBH v Praze. Hovořil o svém dalším studiu a zkušenostech z práce v jiné kultuře, s jinak nábožensky či ateisticky orientovanými lidmi. 

12. dubna
jsme uspořádali v budově biblické školy Misijní čajovnu pro sbor AC Kolín.
Pečlivě jsme se připravili. Prostory klubovny, kde čajovna proběhla, jsme stylově vyzdobili, připravili jsme přitažlivý program, nešetřili jsme na občerstvení – brambůrky, oplatky, keksy, kofola, minerální vody, káva, čaj. Rádi jsme si popovídali o svém životě a studiu na biblické škole.

19. dubna
k nám zavítal Mgr. Pavol Bargár, Th. D., který působí jako jako vědecký pracovník na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy. Měl pro nás připravený seminář o jihoafrickém misiologovi Davidovi J. Boschovi, jenž významně ovlivnil moderní misiologii. Odpoledne jsme s bratrem Bargárem uspořádali konzultaci k našemu připravovanému misionálnímu kurikulu VOŠMT.

26. - 28. dubna
Konference Za horizonty 2017 - Misie v moci Ducha svatého proběhla v Kralupech nad Vltavou. 27. dubna se této konference zúčastnili všichni studenti za doprovodu ředitele školy Mgr. Milana Bubana, M.A.

 • Poslechli jsme si svědectví Petra Jaška, spolupracovníka české pobočky organizace Hlas mučedníků, který nás mluvil o svém pobytu ve vězení v Súdánu. Tamějšími úřady byl křivě obviněn a uvězněn. S mnoha křesťany z celého světa jsme se modlili, aby ho Pán vyvedl  z vězení na svobodu.
 • Poslechli jsme si přednášku misionáře Jeffa Hamonda, který mluvil o duchovním rozměru služby mezi muslimy. Ne každý muslim je militantní. Jsou mnozí, kteří upřímně hledají Boha a volají k Němu jako Izmael.   
 • Setkali jsme se rovněž s misionářem Rickem Cunninghamem, který působí v Rumunsku, kde výrazně pomohl rozvoji misijního hnutí. Rumunská letniční církev, která má nyní více než 60 dlouhodobých misionářů. 
 • U příležitosti výše uvedené misijní konference Za horizonty 2017 se uskutečnilo setkání absolventů naší biblické školy. Mluvili jsme s nimi o tom, jakým přínosem bylo pro ně studium na biblické škole v Kolíně.
Mgr. Alena Vršťalová
10:20Milan Buban

neděle 14. května 2017

Co ti to dalo? Odpovídá Mirka Cásková

minulém článku jsme se tázali Martina Pence. Nyní se ptáme Mirky Cáskové, pracovnice nadačního fondu Nehemia, která na VOŠMT studovala v letech 1996-1998.

Co přineslo studium na biblické škole Tobě osobně?

Všeobecný přehled Bible a historie křesťanství, zodpovězení teologických otázek, hluboký vztah s Bohem, nové přátele, odvahu a smělost ve službě, nový rozměr v modalitách.

Co Tvé studium přineslo Tvému sboru?

Schopnost sloužit naplno Bohu i lidem a všestranně pomáhat v církvi.

Co studium přineslo do Tvého vztahu s Kristem?

Byl to čas, kdy jsem mohla Krista poznat víc než kdykoliv předtím. V modlitbách, chválách, společných i osobních, při studiu i při evangelizaci. Nezapomenutelné.


středa 3. května 2017

Co ti to dalo? Odpovídá Martin Penc

V minulém článku jsme se tázali Tomáše Galdy. Nyní se ptáme Martina Pence, vedoucího Odboru mládeže Apoštolské církve.

Co přineslo studium na biblické škole Tobě osobně?

Studium mi dalo příležitost 2 roky pracovat s mým nitrem, charakterem, poznat církev z různých úhlů. Rozmanitost Božího díla mě více nadchla pro práci v místním sboru.

Co Tvé studium přineslo Tvému sboru?

Protože jsme měli možnost studovat, co Bůh dělá jinde a jak jiní pastoři řídí svůj sbor, měl jsem plno různých nápadů, jak svou církev obohatit.

Co studium přineslo do Tvého vztahu s Kristem?

Dva roky na škole byly velmi intenzivní a protože jsem na školu šel jako čerstvý křesťan, bylo pro mne každý týden něco nového. Viděl jsem každý den, jak ostatní vnímají Ježíše, což mne stále provokovali a inspirovalo.

středa 26. dubna 2017

Zveřejnili jsme fotky za posledních 25 let

Na naší facebookové stránce nyní naleznete vybrané archivní fotografie za posledních 25 let:
https://www.facebook.com/pg/biblickaskola/photos/?tab=albums

Své připomínky a návrhy směřujte na adresu info@biblickaskola.cz nebo přímo na tel. č. +420739600112 (Michael Buban).

Pokud máte fotografie zachycující život na biblické škole v Kolíně, prosíme Vás o jejich laskavé zapůjčení nebo poskytnutí.

neděle 23. dubna 2017

Co ti to dalo? Odpovídá Tomáš Galda

V minulém článku jsme se ptali Radky Flekové, která sloužila ve vedení kolínského a zakládání malešovského sboru. Nyní je zde bratr Tomáš Galda, který studoval na VOŠMT v letech 1997-99. Je zapojen do projektu Exit 316, v Křesťanské akademii mladých a v Odboru mládeže Apoštolské církve. Položili jsme mu tři otázky, na které odpověděl následovně.

Co přineslo studium na biblické škole Tobě osobně?

Na střední škole jsem moc nevěděl, jak si mně Bůh chce použít, až na biblické škole jsem měl možnost si vyzkoušet a naučit spoustu nových dovedností - kázání, pouliční evangelizace, pantomimu, režírování, moderování, atd. Hlavně díky Crazy party, se kterou jsme projezdili celou republiku jsem našel svá obdarování a získal i trošku sebedůvěry. 

Co Tvé studium přineslo Tvému sboru?

Co jsem se naučil ve škole, jsem se snažil využít i ve svém sboru a snad to bylo přínosem. 

Co studium přineslo do Tvého vztahu s Kristem?

Díky každodennímu modlitebnímu řetezu jsem si sáhl na to, jak vypadá modlitební probuzení, a díky svým spolužákům jsem Boha poznal mnohem blíž.

pátek 14. dubna 2017

Co ti to dalo? Odpovídá Radka Fleková

V minulém článku jsme zpovídali Tomáše Süsse, pastora kampusu SBH Praha na Jižním městě. Nyní se tážeme Radky Flekové, která asistovala svému muži Františkovi ve vedení Kolínského sboru a nyní s ním zakládá sbor v Malešově. Na VOŠMT studovala v letech 1994-96. Položili jsme jí tři otázky, na které odpověděla následovně.

Co přineslo studium na biblické škole Tobě osobně?

Dva roky studia na tehdejší LBA (Letniční biblické škole) ve mně vyvolávají tak příjemné a hezké vzpomínky, že bych mohla s nadšením vyprávět. ☺ Byla jsem krátce věřící, neznala jsem příliš Bibli a všechno pro mě bylo dosti nové. Škola mě oslovila především svým životem. Bylo nás v ročníku 13 a tvořili jsme skvělou partu. Scházeli se každý večer k modlitbám a chválám a byli nadšení z toho, že se můžeme učit o našem drahém Pánu a dozvídat se tolik nových věcí. Rozhodně to pro mě byly dva nejkrásnější roky života s Bohem. Během těchto dvou let strávených na LBA jsem duchovně nejvíc čerpala a rostla. Získala jsem díky studiu Bible a teologie nový rozměr a poznání toho, čemu věřím. Všechno jako by dostalo jasnou strukturu a už jsem nebyla zmítaná názory různých lidí kolem sebe, protože jsem dokázala sama obhájit, čemu jsem uvěřila. Studium zde mi pomohlo porozumět mnoha rozporuplným otázkám a dodalo mi sebevědomí při rozhovorech s přáteli o své víře.
Kromě toho mi LBA dala velký a důležitý základ pro svou angličtinu, z něhož čerpám dodnes. Díky tomu, že jsme se tam pravidelně setkávali s rodilými mluvčími a snažili se s nimi komunikovat, rozvíjeli jsme angličtinu. 
Na LBA jsem se také setkala s několika velmi významnými Božími muži a osobnostmi, které velkou měrou ovlivnily můj život. Na biblickou školu přijížděli učitelé, pastoři a misionáři ze zahraničí, které s námi sdíleli své příběhy, životy, učili nás nejen teologii, ale svým osobním příkladem i životu s Bohem. 
Díky LBA jsem našla samu sebe, svá obdarování i svou službu. Do Kolína jsem šla jako mladá dívka, která o sobě nemá valné mínění, nic neumí a pro Boha je naprosto neužitečná. Díky různým školním výzvám (jako např. veřejně kázat a vystupovat), úzkým vztahům mezi námi studenty a díky praxi, které bylo požehnaně, jsem zjistila, že i já můžu Bohu sloužit a že i mně dal své dary, které jsem předtím neviděla.  
Od dětství jsem měla blok zpívat a byla jsem přesvědčená, že zpívám falešně a že by asi všichni utekli, kdyby mě slyšeli. Proto jsem nedokázala chválit Pána písněmi. Pán Ježíš tento blok pravidelnými každodenními bohoslužbami ve škole pomalu ale jistě boural a já jsem objevila, jak příjemné je zpívat. Chvály Pánu mě uchvátily natolik, že jsem po několika letech přestala řešit, zda mě někdo slyší a co si asi pomyslí. ☺
Pán na biblické škole řešil mnohé mé komplexy a jiné nešvary mého osobního života, které jsem si nesla z dřívější doby, uzdravoval, hojil rány a poukazoval na věci, kterých jsem se musela zříct. Byl to intenzivní čas Boží výchovy, 
proměny a formování. 
Jsem velmi vděčná za dva roky strávené na biblické škole v Kolíně. Mám pocit, že jsem díky tomu všemu, čemu mě Bůh během těchto dvou intenzivních let vystavil, „vykvetla“ a upevnila svůj duchovní život.

Co Tvé studium přineslo Tvému sboru?

Můj původní sbor byl v AC Olomouc, který mě po celé dva roky věrně a štědře finančně podporoval, a jen díky němu jsem mohla studovat. Jsem jim za to velmi vděčná. Do svého původního sboru jsem se však už nevrátila. Zůstala jsem, věřím na Boží pokyn, v Kolíně a začala sloužit v kolínském sboru. Věřím, že jsem mohla v tomto sboru zužitkovat to, co jsem získala studiem na LBA, a mám naději, že jsem byla pro AC Kolín užitečná. 

Co studium přineslo do Tvého vztahu s Kristem?

Jak jsem se zmínila, studium na biblické škole mi pomohlo především utřídit si svůj pohled na křesťanství jako takové, na svou víru a pochopení Bible. Bible už najednou přestala být tajemnou knihou, které nerozumím. Bůh se stal velmi osobní a přítomný. Víte, není nic hezčího a lepšího než své studium zaměřit na někoho, koho milujete. Těšila jsem se každý den do školy, protože jsem věděla, že se zase o něm dozvím něco nového, úžasného … čím mě ještě víc zaujme a uchvátí. 
I když jsem už před příchodem na LBA prožila křest Duchem svatým, teprve na biblické škole jsem se také poprvé setkala s duchovními dary. Vidět nebo slyšet Boha v akci byla zase úplně nová dimenze. Do té doby jsem nevěděla, jak Bůh mluví a neznala jsem jeho hlas. Tam jsem začala postupně poznávat, kdy ke mně mluví a jak to poznám. 
Právě na LBA jsem se naučila moci modlitby. Když jsme se každý večer scházeli se spolužáky k modlitbám, povzbuzovalo nás to ve víře a měli jsme svědectví různých vyslyšených modliteb. 

středa 12. dubna 2017

Setkání všech absolventů a přátel VOŠMT a LBA na misijní konferenci v Kralupech nad Vltavou

Na misijní konferenci Za horizonty nám pořadatelé laskavě vytvořili prostor k setkání všech absolventů a přátel VOŠMT a LBA.
Setkání se uskuteční ve čtvrtek dne 27. dubna 2017 od 13.30 do 14.15 hodin, hned po obědě (viz program konference).

Účelem setkání je:
 1. Připomenout si 25. výročí založení biblické školy v Kolíně
 2. Setkat se a pozdravit s lidmi, kteří na biblické škole studovali, učili nebo jinak působili
 3. Povědět něco o nabídce jednoletého studia na VOŠMT ve školním roce 2017-18
Budu moc rád, když přijdeš.
Budu moc rád, když s sebou přivedeš někoho, kdo má o biblickou školu zájem.

Milan Buban

pátek 7. dubna 2017

V březnu vyvrcholila naše misijní práce

John Kim, misionář z Koreje, působící misijně v Praze (Prague Mission Church), navštívil 1. března 2017 večerní shromáždění studentů na školní bohoslužbě. Hovořil o důležitosti evangelizace, aby se lidé obraceli ke Kristu. Sděloval svoje zkušenosti z práce v odlišné kultuře, modlil se za studenty.

Od počátku letního období se studenti systematicky připravovali na misijní výjezd do Třeboně v jižních Čechách, který se uskutečnil ve dnech 20. až 24. března 2017. Modlili se za zdárnou přípravu výjezdu, za pastora a staršovstvo sboru AC v Českých Budějovicích, za Boží vedení v misijní práci a za požehnání pro tuto práci mezi nevěřícími lidmi apod. Každý student vystoupil s krátkou informací o reáliích Třeboně a okolí.

Na misijním výjezdu se pak studenti podřídili programu sboru AC v Českých Budějovicích a duchovní situaci v Třeboni. Dopoledne na třeboňských školách bratr Radek Hejret a Ing. Ota Faldyna, B.A., zabývající se prací mezi mládeží, přednášeli o antisemitismu, o světových náboženstvích apod. Zvali na odpolední čajovny. Studenti se snažili, aby čajovny byly pro mladé lidi přitažlivé. Tak se uskutečnily Chips party, Palačinková party, Smoothie party, Vegetariánská party i Pizza party. S přítomnými mladými lidmi rozmlouvali, poslouchali hudbu, nabízeli občerstvení. Snad se s některými návštěvníky setkáme mezi mládeží AC, snad některé uvítáme i na studiích na biblické škole v Kolíně.

Součástí misijního výjezdu byla návštěva města Linec v Rakousku. Českobudějovický sbor AC se zajímá i o misijní práci mezi migranty. Bratr Ing. Pavel Bouchal navštěvuje toto město, kde jsou migranti soustředěni a metodou Treasure hunting pracuje mezi nimi, aby je přivedl do Kristova Božího království. Misijní materiály má zejména v turečtině, perštině a kurdštině. Tyto materiály poskytl studentům a oni v Linci zmíněnou metodou též misijně pracovali. Možno říci, že studenti na misijním výjezdu pracovali velmi dobře a splnili úkoly vyplývající z povinností spojených s touto formou misijní praxe.

27. března 2017 jsme měli příležitost poděkovat bratru Melvinu Ho, M.A., M.Div., M.A., za vyučování třem předmětům v denní formě vzdělávání. Přednášel předměty Literatura Nového zákona, Galatským a Římanům a předmět Biblická teologie modlitby. Svoje hluboké znalosti dokázal studentům podat srozumitelně a vzbudit v nich zájem o přednášenou látku.

Bratr je skromný, vždy ochoten poradit, pomoci, se studenty si velmi dobře rozuměl. Závěrečného setkání se zúčastnil i bratr Kim, misionář z Koreje, se svojí manželkou a dcerou Eun Jin Kim, která na naší biblické škole v minulých letech studovala. Tato rodina připravila pro bratra Melvina Ho jídlo podle asijských receptů. (Melvin Ho je totiž čínského původu.) Společně jsme se (studenti i zaměstnanci školy) s bratrem srdečně rozloučili a těšíme se, že dá-li Bůh, bratr Melvin Ho v příštím školním roce u nás bude opět učit.

Mgr. Alena Vršťalová
16:04Milan Buban

středa 5. dubna 2017

Co ti to dalo? Odpovídá Tomáš Süss

V minulém článku jsme se tázali Leoše Cáska, ředitele Nehemie. Nyní se ptáme Tomáše Süsse, který je pastorem kampusu sboru CBH Praha na Jižním městě. Na VOŠMT v Kolíně studoval v letech 2004-2006. Položili jsme mu tři otázky, na které odpověděl následovně.

Co přineslo studium na biblické škole Tobě osobně?

Studium na biblické škole mi pomohlo více zakořenit do Boha. Upevnit můj vztah s Bohem a udělat si správný obraz o církvi a službě v ní.

Co Tvé studium přineslo Tvému sboru?

Díky studiu jsem dnes tam, kde jsem. Pracuji pro biskupa Martina Moldana, ale jsem také pastorem kampusu sboru Církve bez hranic Praha – Jižní město. Vážím si studia na biblické škole, které mi dalo pevný základ jak pro službu, tak i můj následný rozvoj.

Co studium přineslo do Tvého vztahu s Kristem?

Během studia jsem sám mohl zažívat Boží moc a vedení. Mnoho situací, ať už při studiu ve škole anebo na internátu, nebylo jednoduchých, ale zažil jsem jak v tom Pán jednal a mě proměňoval. Dodnes jsou pro mě tyto situace velkým svědectvím.

neděle 26. března 2017

Co ti to dalo? Odpovídá Leoš Cásek

Bratr Leoš Cásek je ředitelem nadačního fondu Nehemia. Na VOŠMT v Kolíně studoval v letech 1997-99. Položili jsme mu tři otázky, na které odpověděl následovně.

Co přineslo studium na biblické škole Tobě osobně?

Studium na VOŠMT mi otevřelo celé spektrum možností osobního rozvoje v oblasti biblického vzdělávání a praktické služby v církvi.
Jako „samouk“ bych toto získal jen velmi obtížně. Dále pak pevný základ pro praktické dovednosti jak připravovat kázání, vyučování, jak studovat Písmo, modlit se a v neposlední řadě jak se aktivně zapojit do Božího království.

Co Tvé studium přineslo Tvému sboru?

To je asi spíše otázka na vedení sboru. Nicméně můj tehdejší mateřský sbor AC Olomouc, utrpěl ztrátu v podobě mého odchodu do AC Havířov a to hned po dokončení VOŠMT. Jinak řečeno, obdržel spoustu požehnání tím, že mnou požehnal havířovský sbor! :D

Co studium přineslo do Tvého vztahu s Kristem?

Možnost nahlédnout do Božího srdce hlouběji a z jiného pohledu!

čtvrtek 16. března 2017

Věnuj rok sobě, církvi, Bohu

(Tento článek je zkrácenou verzí textu představujícího nový jednoletý studijní program na stránce www.vosmt.cz/1rok. Více informací naleznete na adrese info@biblickaskola.cz. Pro informace o přijímacím řízení navštivte www.vosmt.cz/prijimaci-rizeni/.)

 
Biblická škola začala před 25 lety jako Letniční biblická akademie. Od roku 1996 se jmenuje Vyšší odborná škola misijní a teologická. Dnes má za sebou:
 • 25 let působení
 • 225 absolventů 
 • 2. 5. 2017 vás zveme na den otevřených dveří

Neměnnost uprostřed změny

Zvěstujeme neměnné evangelium uprostřed měnící se kultury. Mění se naši studenti, mění se i naše církev, avšak cíl školy zůstává, a tím je absolvent proměňovaný osobním poznáním Krista. 

V Apoštolské církvi se stále víc mluví o budování takových sborů, které dokážou zakládat nové sbory. Avšak misionálně zaměřené sbory potřebují zdatné vedoucí, a to ne nějaké „rychlokvašky“ proškolené v kurzech a na konferencích. Vedoucí musí projít solidním a dobře utříděným formálním teologickým vzděláváním.

Nové jednoleté studium

VOŠMT nabízí jednoleté studium, které lze využít jako Gap Year nebo jako další vzdělávání duchovních pracovníků. 

Gap Year osloví absolventy středních a vysokých škol,
 • kteří chtějí na rok odložit rozhodnutí o dalším studiu nebo zaměstnání a / nebo
 • kteří chtějí věnovat nejméně jeden rok sobě, církvi a především Bohu

Další vzdělávání osloví vedoucí mládeží, dorostu, besídek, diakony, starší, evangelisty, misionáře, pastory,
 • kteří touží získat teologické vzdělání, a přitom neztratit kontakt se svou službou 
 • kteří se chtějí zapojit do misijní práce v České republice nebo v zahraničí
 • kteří chtějí získat požadované vzdělání v programu EZDRÁŠ

Čtyři dny školy, tři dny služby

Nové jednoleté studium navíc umožňuje, aby student během roku neztratil kontakt se svou službou. Pokud již student pravidelně slouží např. v mládeži, dorostu, besídce, chválicí skupině, nemusí po dobu studia ze své služby vypadnout. Na základě individuální dohody mezi sborem a školou může student v pátek nebo v pondělí chybět ve vyučování. Tak se zajistí, aby ve sborech nebyla o víkendech narušena kontinuita služby a zároveň mohl být sbor obohacován novými znalostmi a dovednostmi, které student získá na biblické škole.
Úspěšní absolventi jednoletého studia obdrží Certifikát mezikulturních vztahů od Global University. Zároveň získají možnost pokračovat ve studiu jak na VOŠMT, tak i na Global University. Pokud se tak rozhodnou, ve 2. a 3. ročníku absolvují zbývající předměty programu “Studia mezikulturních vztahů”. Zároveň je čekají dvě několikatýdenní souvislé praxe a dva misijní výjezdy.

Odpověď pastorům

Někdy se pastoři ptají, co jim to přinese, když pošlou své schopné mládežníky na VOŠMT. 
Přinese to do jejich sboru stabilitu a budoucnost. Jejich mládežníci během studia neztratí kontakt se svým sborem a navíc získají znalosti, dovednosti a postoje, které jejich sboru prospějí. Když budou studenti pravidelně dojíždět do sboru, pastor bude mít příležitost sledovat a do jisté míry také ovlivňovat jejich duchovní růst a budoucí směřování