úterý 30. června 2015

Absolutorium na biblické škole

V pondělí 22. června 2015 proběhly na biblické škole zkoušky absolutoria.

Pět studentek splnilo veškeré zkoušky i zápočty a všechny odevzdaly absolventskou práci. Přistoupily tedy ke zkouškám absolutoria. Zkoušeny byly z odborných předmětů, též z anglického jazyka a obhajovaly svoji absolventskou práci. Byly dobře připraveny.

Zkoušky proběhly v klidné atmosféře před komisí, jejímž předsedou byl jmenován doc. Pavel Hošek, Th.D. Dvě studentky dosáhly vyznamenání s průměrem 1,00. Celkový průměr celé studijní skupiny je 1,59.

Vzhledem k tomu, že VOŠMT má podepsánu dohodu o transferu kreditů s Global University, studentky v průběhu svého studia na VOŠMT plnily zároveň požadavky bakalářského programu Global University. Z mezinárodní kanceláře ve Springfieldu jsme již obdrželi zprávu o auditu, která konstatuje, že tyto studentky splnily požadavky bakalariátu a mohu být promovány. Promoční slavnost se uskuteční v měsíci říjnu, datum bude upřesněno.

Všichni máme radost z jejich úspěchu a těšíme se, že rodiny, ve kterých budou manželkami a matkami, budou obohaceny jejich vědomostmi a zkušenostmi získanými studiem na VOŠMT v Kolíně. Obohaceny budou též sbory, do kterých se studentky vrací. Studentky na škole získaly nejen vědomosti, ale také zdokonalily své praktické dovednosti pro službu v církvi a, jak pevně věříme, prohloubily svůj osobní vztah s Kristem.

Fotografie z absolutoria najdete pod následující odkazem:
https://drive.google.com/folderview?id=0B5C2Rd82rHFca0JBVjdiQ2lGcDA&usp=sharing
14:11Milan Buban