neděle 19. listopadu 2017

Materiály z produkce Global University, které využijete ve sboru

Kvalitní vzdělávací materiály z produkce Global University, které jsou vhodné pro službu v církvi, najdete na http://czech.globalreach.org. Tyto materiály jsou v češtině, ale také např. v angličtině, němčině, španělštině, francouzštině, italštině, polštině, portugalštině, ruštině atd.

Pod odkazem Najít Boha jsou dostupné evangelizační texty:

 • Velké otázky života 
 • Bůh vás miluje 
 • Komiksová kniha David 

Pod odkazem Osobní růst si stáhněte trilogii pro nové křesťany:

 • Začínáme 
 • Učednictví pro 21. století: Čelit výzvám 
 • Učednictví pro 21. století: Jak způsobit změnu 

Pod odkazem Růst ve službě najdete interaktivní učebnice vhodné pro pastory, starší a diakony ve sborech:

 • Křesťanská dospělost 
 • Modlitba a uctívání 
 • Zodpovědný křesťan 
 • Království, moc a sláva 
 • Stany, chrámy a paláce 
 • Rozumět Bibli 
 • Úhelné kameny pravdy 
 • Živý v Kristu Rádce, učitel a průvodce 
 • Duchovní dary 
 • Lidé, úkoly a cíle
15:00Milan Buban