pondělí 21. března 2011

RBŠ, tj. Rada biblické školy

Rada biblické školy je organizovaná skupina lidí s právní autoritou, která ve škole řízené kvalifikovanými zaměstnanci vykonává etický dohled a podílí se na jejím rozvoji.
17. ledna 2011 byla rozhodnutím Rady Apoštolské církve ustavena Rada biblické školy (RBŠ). Tato rada spravuje následující programy pro vzdělávání Božích služebníků:
Jelikož VOŠMT vykonává svou činnost podle školské legislativy, tři z následujících členů RBŠ byli delegováni do Rady VOŠMT podle školského zákona. Jsou označeni hvězdičkou (*).
Z důvodu kvalifikovaného rozvoje jednotlivých stránek vzdělávacích programů byly vytvořeny komise vzdělávací a ekonomická.

Členové RBŠ

 • Martin Moldan – biskup AC je předsedou RBŠ ex offo
 • Milan Buban – ředitel školy má hlas poradní 
 • * Ing. Aleš Cichy
 • Bohuslav Wojnar
 • Jason Morrison, B.Sc
 • * Ing. Karel Káňa, DiS. 
 • Leoš Cásek, DiS. 
 • * Ludmila Pohanková, DiS.
 • Lumír Folvarčný 
 • Martin Penc, DiS.
 • Bc. Petr Král 
 • Bc. Radek Smetana 
 • Svatopluk Dysmas
 • Ing. Viktor Baláž 

Profesní přehled členů RBŠ

 • Pastor na plný úvazek - 8
 • Ekonom na plný úvazek - 1
 • Misionář na plný úvazek - 1
 • Absolvent LBA / VOŠMT - 4
 • Absolvent programu Ezdráš - 3
 • Studující na Global University - 1
 • Vyučující na VOŠMT či v programu Ezdráš - 6

čtvrtek 10. března 2011

Co udělat můžete

Když tě neklidný svět stahuje dolů, vzhlédni k Ježíšovi.
Dave Branon napsal:

Dostáváte od života, co chcete? Nebo máte pocit, že vás ekonomika, vaše vláda, vaše životní situace či jiné vnější faktory okrádají o hodnoty a radosti života?

Nedávno se jedna agentura pro průzkum veřejného mínění zeptala 1000 lidí, po čem touží v životě nejvíce. Fascinující bylo zjištění, že 90 procent křesťanů věřících Bibli touží po blízkém vztahu s Bohem, jasném životním cíli, po vysokém stupni bezúhonnosti a hlubokém nasazení pro svou víru.

Všimněte si, že všechny tyto upřímné touhy jsou věci, které jako jednotlivci můžeme dělat, aniž bychom potřebovali lidskou pomoc zvenku. Tady nepomůže nějaký vládní program a ekonomická krize nemůže tyto ideály ukrást. Tyto životní cíle dosáhneme, když dovolíme, aby nám Boží slovo vládlo v srdcích a když přijmeme sílu Ducha svatého k posílení "vnitřního člověka" (Ef 3,16). Tak získáme opravdovou radost.

V našem složitém světě je lákavé svěřit úsilí o to, co si přejeme, do rukou jiných - očekávat, že někdo zvenku se postará o splnění našich tužeb. I když někdy potřebujeme pomoc, protože nemůžeme žít v izolaci, vnější zdroje nám pravé štěstí nepřinesou. Štěstí pochází zevnitř - z toho, že necháme Krista bydlet v našich srdcích (v.17).
Duchu svatý od Boha
kéž v mém srdci domov máš;
Znič veškerý modly trůn,
vládni mi, já jsem tvůj dům. --Reed

Přečtěte si modlitbu apoštola Pavla:
Efezským 3,14-21

úterý 1. března 2011

Misijní výjezd studentů na Slovensko a do Rumunska 2011

„S radostí vyjdete a budete vedeni v pokoji. Hory a pahorky budou před vámi zvučně plesat a všechny stromy v poli budou tleskat. Místo trní vyroste cypřiš, místo plevele vzejde myrta. To bude k oslavě Hospodinova jména, za trvalé znamení, které nebude vymýceno.“ (Izajáš 55,12-13)
Vyšší odborná škola misijní a teologická v Kolíně je zaměřená na misii domácí i zahraniční. Také letos v dubnu se uskuteční misijní výjezd studentů na Slovensko a do Rumunska. Záměrné načasování výjezdu do velikonočního týdne poskytne týmu příležitost navázat na poselství Velikonoc.

Kromě stovek ujetých kilometrů a kromě pobytu v neznámém prostředí a v odlišné kultuře bude náplň naší práce velice pestrá. Sloužit budeme duchovně i zcela prakticky. Jednoduše to bude taková všehochuť různorodých činností, které studentům nabídnou možnost vyzkoušet si v terénu to, o čem se průběžně ve škole učí. Studenti již dnes připravují scénky, soutěže, hry, písně, osobní svědectví a další formy evangelizace.

Důraz klademe především na 3 hlavní cíle: 
 1. umožnit studentům v rámci misijní praxe navázat na teoretickou průpravu
 2. rozšířit jejich obzor v oblasti misijní a evangelizační práce 
 3. navázat na dobré vztahy z předchozích let. 
Věřím, že celý výjezd přinese jen a jen pozitivní ohlasy a vyhlídky na možnou spolupráci v budoucnosti. Věřím, že získané zkušenosti přinesou vytoužené a očekávané ovoce, které pak bude zpětně uplatněno a využito ve výuce.

Vladimír Rafaj, vedoucí výjezdu VOŠMT