pátek 14. září 2018

Rady (nejen) kombinovaným studentům

Následující rady vám pomohou plynule projít studiem a uspět u závěrečného testu.


  1. Vždy ke konci týdne, třeba v pátek, si naplánujte, kdy a kde budete příští týden studovat. Najděte si klidné místo a tam studujte nejméně dvě hodiny třikrát týdně. Například v pondělí, ve středu a ve čtvrtek. Klidné místo je tam, kde na vás alespoň dvě hodiny nikdo nepromluví  a kde vám nikdo nezavolá na mobil.
  2. Zřiďte si "myslánku", tj. poznámkový sešit nebo diktafon, kde budete zaznamenávat, co vás během studia napadne, a nemusí to být nutně přímo spojené s předmětem. Ke svým myšlenkám se pak můžete kdykoliv vrátit a rozvinou je. Takto vznikají skvělé články do časopisů nebo příspěvky na blog. 
  3. Najděte si "vrbu", tj. klidného inteligentního člověka, který si na vás udělá čas, abyste mu převyprávěl(a), co právě studujete, co vás zaujalo, s čím souhlasíte a co je v rozporu s vaším názorem. Takovým člověkem může být vaše manželka či manžel, rodiče, spolužák nebo babička.
  4. Ptejte se, když něčemu nerozumíte. Ptejte se učitele, ptejte se spolužáků. Že něčemu nerozumíte, zjistíte otázkou: "Jak bych tohle vysvětlil kamarádovi?" Pokud při studiu používáte Google Classroom, brzy zjistíte, že se můžete ptát jednak na společném streamu jednak e-mailem, který zašlete jednotlivcům ze své studijní skupiny. 
  5. Vytrvejte. Prosím Pána Ježíše, aby vám dal Ducha moudrosti a zjevení, abyste ho poznali a pochopili, jak aktuální je poselství Bible pro vás, pro církev i pro svět. Poznání pravdy přináší do srdce radost. Získáte sebejistotu a budete směle zvěstovat evangelium. 
14:33Milan Buban