středa 23. listopadu 2011

Konference ředitelů Global University

Poznámka: Plnou, avšak nekorektní verzi tohoto článku publikoval jeho autor na svém osobním blogu.

Ve dnech 6. – 13. listopadu jsem se svým otcem navštívil USA za účelem účasti na letošní Konferenci ředitelů Global University—Going Beyond. Cestu i konferenci jsem zdokumentoval a poznamenal si několik fakt i několik dojmů, které nyní předkládám.

Konference se skládala ze dvou vzájemně vyvážených prvků: Hlášení a debata o administraci, vizi a pokroku ve vnitřním uspořádání Global University (dále: GU) a z hlášení regionálních ředitelů o tom, jak se to v jejich rajónech hýbe. První zmíněné přeskočím, neboť se netýká nikoho vně. Druhé přeskočím rovněž, neboť se dotýká místních pracovníků GU v různých částech světa, kteří netouží po internetové popularitě.
Mám zde tedy rámcové poznámky o průběhu konference a o cestě obecně.

K tomuto itineráři, zápisu a dojmologii přikládám ještě mapku se zaznačenými místy, která jsme navštívili a videoprezenta­ci fotek.


Mapka

Zobraz si tuto mapu ve velkém.
Neboj se kliknout na ikonku, neukousne Tě. Spíše Ti prozradí, co tam je. A neupejpej se posouvat až k
Chicagu, Londýnu, Madridu a k Praze.


Videoprezentace

Píseň na pozadí, to je bluegrassový hit I've found the way. Je tam na počest Joea Szaba, zástupce ředitele GU Garyho Seeverse, který nám se svou bluegrassovou kapelou zpříjemnil poslední večer konference.Cesta proběhla dobře a když jsme ve Springfieldu vykročili z letiště, přivítal nás teplý vítr. V úterý ráno se však rozpršelo. Dva kilometry jsme šli k autobusové zastávce, kterou jsme pro její minimalistické provedení přešli. Řidič potřeboval drobné, které jsme postrádali, tak nás napoprvé svezl zdarma.

Vystoupili jsme naproti centrály GU((Global University)) na Glenston Avenue a Když jsme obdrželi bližší informace o konferenci, vykročili jsme zpět do deště a do kavárny v centru města.

Po chvíli nás tam nalezl br. Gary Flokstra. Chvilku se s ním bavíme: Nemá rád kávu, zato pracuje jako misionář antikvariátník. Vzpomíná na staré dobré časy, kdy pracoval pro svého otce, který mu nesvazoval ruce leč požadavkem odvedené práce. Garyho otec pracoval jako knihovník na CBC, učil tam a přitom provozoval vlastní knihkupectví. Pod jeho rukama ta knihovna vyrostla do pozoruhodných rozměrů.

Gary nás zavezl do 4WRD, svého podniku. Provedl nás skladem a rovnou s námi učinil objednávku.

Ve středu ráno hovoří viceprezident GU Joe Szabo, po něm Gary Seevers, ředitel GU.

Nothing is so fatal for religion as indifference.
Gary Seevers

Následuje registrace s občerstvením, každý ředitel dostává bytelnou visačku, Global Operations Manual a celý obsah konference v tištěné podobě.

V různých reportech během konference se dozvídáme o tom, jak na tom GU je v různých částech světa.

Steve L. mluví o akreditaci GU, o jejím vzniku atp. Vysvětluje, jak AoG ve své historii neustále cítila potřebu dálkového vzdělávání služebníků.

Potkáváme sestru Lindu Seals a Carmen Burges, mailové adresy tím nabývají tváře. Bavíme se také s Fredem Kovachem, místním IT s kořeny na Slovensku.

You are part of us.

We want to help you.
Todd Waggoner

Středeční program byl krátký, vlastně to ani ještě nebyla konference, ale jen školení pro začínající ředitele. Končíme ve čtvrt na tři; a Gary F. nás hnedka nabírá a veze nás doFPHC, kde nás provádí jeho vedoucí Darin Rodgers.

Ve čtvrtek zrána se v přednáškové hale sešli již všichni účastníci konference.
Za stolem seděl Gary S. a Jim S., který pak v rozličných aplikacích představil ústřední myšlenku této konference:
Going Beyond.

Vyzývá k „mimokrabicovému“ myšlení, abychom skutečně vykročili ZA. Vždyť navzdory nemírným úspěchům GU po celém světě je žeň stále mnohá a etnické i jazykové skupiny nezasažené.

Gary S. pak hovoří o úspěších GU a o její vizi.

Some of us are in front of tremendous harvest, some of us are in state of seeding.
Gary Seevers

Jak říká Jim S., vědomí, že GU nekončí národní kanceláří, ale že působí a postupuje i v jiných částech světa, to dává člověku naději.

Po řízené diskusi zasedáme k večeři zajištěná cateringovou firmou. Hovoří ředitelAGWM Greg Mundys a přítomen je i sám George Flattery, zakladatel GU.

V pátek začínáme stejně jako ve středu a ve čtvrtek začínáme v 8.00, slovo má dnes ráno Steve L. Nabádá nás: Naším cílem je vyučovat zachráněné stejně jako zachraňovat ztracené!

Dalším bodem programu je dr. Willard Tieg, šéf oddělení bakalářských studií (tzv. Undergraduate). Informuje nás o připravovaných kurzech a revizích.

Říká, že je možné a vítané kontextualizovat (znovu vytvořit pro místní potřeby) i seminární práce a ostatní komponenty kurzů. Pokud by dokonce zahraniční autor napsal IST, bylo by přeloženo do angličtiny!

Navečer máme opět společné stolování ve stejném stylu jako ve včera, řečníkem je dnes však Ron Muddox. Hovoří o Boží moci, která v kurzech GU je.

Sobotu jsme strávili procházením se po městě a nakupováním suvenýrů a z neděle na pondělí jsme se za menších obtíží a únavy navrátili do studených a mlžných Čech. (Česká Republika leží o poznání severněji, než Missouri, viz mapu.)

Konference ředitelů Global University byla velmi povzbudivá. To, co jsme tam slyšeli, změnilo naše nahlížení na naši práci s GU v České republice. Vědomí totiž, že jsme součástí čehosi velikého, co nekončí v malých měřítcích a neutěšených statistikách České Republiky, ale co zasahuje svět a prokazatelně pomáhá na bezpočtu míst po celé planetě, toto vědomí budí odvahu a vede k vytrvalosti a k očekávání dne tisíců.

Vybraná svědectví

Bývalý regionální ředitel pro Evropu Daryl Erickson využívá svých zkušeností při své současné práci v Teen Challenge. Kombinuje oba prvky a zakládá Biblickou školu, která je de facto spojením Teen Challenge s GU.

V JAR prošla GU šesti lety temna a zápasu o akreditaci. Mnoho škol řešilo tuto situaci žalobou ministerstva školství. GU se vydala cestou trpělivosti, což přineslo ovoce, neboť vláda je nakonec uznala. Ministerstvo GU poděkovalo, že je nežalovala. (Školy, které žalobu podaly, akreditaci neobdržely.)

Thank you for not sueing us. Some schools have (they never got a registration).

Na Kubu putuje 1400 kindlů pro potřebu místní církve. Místní služebníci tuto možnost s nadšením vítají, neboť dosud nebyla jiná možnost vzdělávání vůbec dostupná.

China Bible College začíná nabírat na obrátkách. Do července příštího roku chtějí poskytovat vzdělání 50k studentům. V delším období chtějí dosáhnout 100k, jejich vizí je pak milion Číňanů studujících na Čínské Biblické škole.

Ron Muddox čínské probuzení komentuje:

Není nic vtipnějšího než čerstvě obrácený, nevzdělaný letniční, když tančí a srší tou první láskou.
A není nic nebezpečnějšího, než čerstvě obrácený, nevzdělaný letniční, když svůj zápal směruje špatným směrem.

V Číně je boj se základními herezemi závažným problémem!

Podobně tomu je v zemích postkomunistického bloku, jak jsme slyšeli od Tonyho Rybarczyka. Za příklad nám uvedl biskupa místní církve, který strávil 22 let v kriminále pro Krista. Do vězení nastupoval jako novomanžel a vyšel jako děd.
Tento věrný křesťan nese břímě mnoha doktrinálních chyb. Bratr Rybarczyk ale říká:

Nemám žádné právo ho odsoudit. Mám ale výsadu sloužit mu.

V zemích bývalého sovětského bloku GU pomáhá uzdravovat rány komunismu. V zimě její vliv přesahuje až do Číny, když zamrznou pohraniční řeky a bratří tam mohou přenášet učebnice GU.


pondělí 21. listopadu 2011

Studenti VOŠMT na Sjezdu ml. AC

I letos se studenti VOŠ misijní a teologické zapojili do zajištění blaha účastníků Sjezdu mládeže Apoštolské církve. Jejich poctivě splněným úkolem bylo provozovat stánek s občerstvením.

Žádná cesta se ovšem neobejde bez trampot, byť radostných, které tato stručná obrazová reportáž zachycuje.Som unavený... — Joj, sú tu...a aké pekné — Máslo, zelí, sýr máme...Brzdi...(whup!)...Nadšení z fungující zpátečky si vybralo svou daňTato fotografie zachycuje všech pět chlapců v jejich nejtypištější pózeIba jednu bagetu nam dali :-(První stavení za cedulí BLUDOVICE je budova Havířovského sboru ACNa nábor studentů není nikdy příliš brzyJedním ze šťastnějších okamžiků sjezdu byla společná procházka podél a okolo říčky Lučiny