pátek 10. června 2011

Uznání biblických jazyků

Drazí studenti i absolventi VOŠMT.

Chci se s Vámi podělit o dobrou zprávu, že biblické jazyky, jež na naší škole vyučuje bratr Jaroslav Fér, mohou být uznány v rámci bakalářského studia na Global University. To se týká nejen současných studentů, ale také všech, kdo u bratra Féra studovali v uplynulých letech.

Zde je výňatek z dopisu ze studijního oddělení ve Springfieldu:
Drahý bratře Bubane

Děkuji Vám, že jste si podal žádost o uznání předmětů, jež Vaši studenti absolvují na Vyšší odborné škole misijní a teologické. Vaše žádost o uznání předmětů Novozákonní řečtina a Starozákonní hebrejština v rámci studia na Global University byla akceptována.

Předměty Novozákonní řečtina I a II (6 kreditů) a Starozákonní hebrejština I a II (6 kreditů) mohou být uznány v rámci bakalářského programu v oboru Biblická a systematická teologie. Studentům, kteří uvedené předměty absolvovali ještě před podepsáním Dohody o uznávání kreditů mezi VOŠMT a Global University (Credit Transfer Agreement byla podepsána v červnu 2008, pozn. red.), mohou být biblické jazyky též uznány v rámci bakalářského programu. Pamatujte prosím, že uznání je podmíněno dosažením nejméně 70% při závěrečném hodnocení předmětu.
Pokud se chcete zeptat na podrobnosti, napište mi. Připomenu jen, že celý bakalářský program na Global University má 96 kreditů. Pokud jste absolventem či absolventkou VOŠMT, 12 kreditů "máte již v kapse".

Milan Buban
mbuban@vosmt.cz

pondělí 6. června 2011

Dr. Roland Dudley v Kolíně

Zveme Vás na odborné semináře s dr. Rolandem Dudleym, emeritním děkanem Continental Theological Seminary v Bruselu.

V pondělí 13. června 2011 od 15 do 17 hodin 
bude seminář pro vyučující a tutory biblické školy a další zájemce
na téma: Tutoring a mentoring v podmínkách biblické školy
- Tutoring, tj. akademické poradenství a pastorace studentů
- Mentoring, tj. efektivní zajištění odborné praxe

V úterý 14. června 2011 od 9 do 17 hodin 
bude seminář pro členy Rady biblické školy a další zájemce
Témata:

- Rada biblické školy - její pojetí funkce
- Modely ekonomického zajištění biblické školy
- Spojení školy s praktickým životem církve
- Garance akademické úrovně biblického vzdělávání
- Uplatnění absolventů
- Atd.

Oba semináře se uskuteční na adrese Kmochova 248, Kolín III.
Oba semináře jsou zdarma a bez nutnosti registrace.
Jen pokud chcete, abychom Vám na 14. června objednali oběd ve školní jídelně, nahlaste se pod tímto odkazem.
Případné dotazy adresujte na email mbuban(at)vosmt.cz.