neděle 27. ledna 2013

Kurz Pneumatologie

Biblická škola v Kolíně se opět zahemžila studenty. 

Ve dnech 21. až 25. ledna 2013 jsme zde měli profesora, který působí na teologickém semináři v africkém Togu. Na pět dnů u nás vznikla dočasná studijní skupina složená z 37 studentů denního a kombinovaného vzdělávání na VOŠMT, dále z distančních studentů Global University, ze studentů EZDRÁŠE a z těch, kteří si přišli jen poslechnout zajímavé přednášky (AUDIT).

Pneumatologie je nauka o Duchu svatém a vyučující Bernard Smith ji podal z perspektivy letniční teologie. Jako učebnice nám posloužila klasika od profesora Stanleyho Hortona “Co říká Bible o Duchu svatém”. Všichni studenti si napsali dva průběžné testy. Studenti EZDRÁŠE a denního vzdělávání na VOŠMT navíc v pátek absolvovali závěrečnou písemku. Ostatní, kteří usilují o bakalářský kredit v kombinovaném či distančním režimu, budou psát oficiální testy Global University.

Zde je pár reakcí od studentů:
„Učitel je Boží muž s přehledem, jasným výkladem a obrovským povzbuzením, motivuje ke konkrétnímu životu s Bohem. Na něm to bylo vidět. Děkuji.“
„Před studiem tohoto předmětu je dle mého názoru nutné dobře znát Starý Zákon. Za opačného předpokladu je předmět náročný.“
„Cítím, že pan Smith je velmi pomazaný. Děkuji mu za přednášky, které musely být jistě pro něj velmi náročné.“
„Byla jsem požehnána učitelem, obsahem učiva, množstvím učiva, osobními zkušenostmi vyučujícího i prostředím, kde výuka probíhala, děkuji za možnost zúčastnit se předmětu.“
„Bylo to náročné, ale ne jako vždy. Učitel věděl, o čem mluví. Určitě jsem obohacen.“
18:34Milan Buban

pondělí 14. ledna 2013

Výhled na nový semestr

Evangelizace v Olomouci
Zimní semestr školního roku 2012-13 nám ukázal, jak přínosná a radostná může být spolupráce se studenty odhodlanými něčemu se na biblické škole naučit. Je za námi imatrikulace, dny otevřených dveří a praktický kurz soudobé evangelizace v Olomouci.

Minulé dny otevřených dveří
Povzbuzení zdarem těchto událostí vyhlížíme do semestru letního, který přináší misijní výjezd studentů do chorvatské Rovinje na pomoc českým misionářům.

V tomto čase milosti, kdy Bůh utěšil biblickou školu skvělými studenty, plníme úkol zavádění nového tříletého programu, který běží teprve od září. Mnoho věcí se mění, svůj základní ráz místa, kde Bůh mění životy, aby změnil svět, si škola zachovává.

Pro zájemce, zvědavce a kolemjdoucí proto platí pozvání na jarním dny otevřených dveří s misijním banketem, které se uskuteční ve dnech 26. - 27. 4. 2013. Bližší informace naleznete na stránkách www.vosmt.cz.

Za zaměstnance školy
Michael Buban