pátek 9. února 2018

Studujte s námi Christologii

Vyučující: Slávka Fridrichová, M.A.
Termín: 16. - 17. 2. 2018
Rozsah: 12 × 45 minut
Místo: VOŠMT, Kmochova 248, Kolín
 Anotace: Ježíš je víc než historická postava. Je klíčem k pochopení vesmíru, dějin a života. Student teologie nemůže obejít systematické pochopení života a díla Ježíše Krista.

  1. První část předmětu seznamuje s Kristovou činností ještě před jeho narozením v Betlémě. Podílel se na stvoření světa, zjevoval se vyvoleným osobám Starého zákona, proroci předpověděli jeho vtělení. 
  2. Druhá část pojednává o Kristově inkarnaci. Student se seznámí s různými pohledy na Kristovo vtělení i na jeho dílo smíření. 
  3. Třetí část se věnuje Kristovu přítomnému dílu v nebesích a jeho druhému příchodu. V této závěrečné části jsou uvedeny novodobé trendy v christologii a biblické principy, kterých se musíme držet, kdykoliv mluvíme o našem Pánu a Spasiteli. 
Přihlásit se můžete pomocí obvyklého on-line formuláře: https://globaluniversity.cz/sef/
13:06Milan Buban