neděle 26. března 2017

Co ti to dalo? Odpovídá Leoš Cásek

Bratr Leoš Cásek je ředitelem nadačního fondu Nehemia. Na VOŠMT v Kolíně studoval v letech 1997-99. Položili jsme mu tři otázky, na které odpověděl následovně.

Co přineslo studium na biblické škole Tobě osobně?

Studium na VOŠMT mi otevřelo celé spektrum možností osobního rozvoje v oblasti biblického vzdělávání a praktické služby v církvi.
Jako „samouk“ bych toto získal jen velmi obtížně. Dále pak pevný základ pro praktické dovednosti jak připravovat kázání, vyučování, jak studovat Písmo, modlit se a v neposlední řadě jak se aktivně zapojit do Božího království.

Co Tvé studium přineslo Tvému sboru?

To je asi spíše otázka na vedení sboru. Nicméně můj tehdejší mateřský sbor AC Olomouc, utrpěl ztrátu v podobě mého odchodu do AC Havířov a to hned po dokončení VOŠMT. Jinak řečeno, obdržel spoustu požehnání tím, že mnou požehnal havířovský sbor! :D

Co studium přineslo do Tvého vztahu s Kristem?

Možnost nahlédnout do Božího srdce hlouběji a z jiného pohledu!

čtvrtek 16. března 2017

Věnuj rok sobě, církvi, Bohu

(Tento článek je zkrácenou verzí textu představujícího nový jednoletý studijní program na stránce www.vosmt.cz/1rok. Více informací naleznete na adrese info@biblickaskola.cz. Pro informace o přijímacím řízení navštivte www.vosmt.cz/prijimaci-rizeni/.)

 
Biblická škola začala před 25 lety jako Letniční biblická akademie. Od roku 1996 se jmenuje Vyšší odborná škola misijní a teologická. Dnes má za sebou:
  • 25 let působení
  • 225 absolventů 
  • 2. 5. 2017 vás zveme na den otevřených dveří

Neměnnost uprostřed změny

Zvěstujeme neměnné evangelium uprostřed měnící se kultury. Mění se naši studenti, mění se i naše církev, avšak cíl školy zůstává, a tím je absolvent proměňovaný osobním poznáním Krista. 

V Apoštolské církvi se stále víc mluví o budování takových sborů, které dokážou zakládat nové sbory. Avšak misionálně zaměřené sbory potřebují zdatné vedoucí, a to ne nějaké „rychlokvašky“ proškolené v kurzech a na konferencích. Vedoucí musí projít solidním a dobře utříděným formálním teologickým vzděláváním.

Nové jednoleté studium

VOŠMT nabízí jednoleté studium, které lze využít jako Gap Year nebo jako další vzdělávání duchovních pracovníků. 

Gap Year osloví absolventy středních a vysokých škol,
  • kteří chtějí na rok odložit rozhodnutí o dalším studiu nebo zaměstnání a / nebo
  • kteří chtějí věnovat nejméně jeden rok sobě, církvi a především Bohu

Další vzdělávání osloví vedoucí mládeží, dorostu, besídek, diakony, starší, evangelisty, misionáře, pastory,
  • kteří touží získat teologické vzdělání, a přitom neztratit kontakt se svou službou 
  • kteří se chtějí zapojit do misijní práce v České republice nebo v zahraničí
  • kteří chtějí získat požadované vzdělání v programu EZDRÁŠ

Čtyři dny školy, tři dny služby

Nové jednoleté studium navíc umožňuje, aby student během roku neztratil kontakt se svou službou. Pokud již student pravidelně slouží např. v mládeži, dorostu, besídce, chválicí skupině, nemusí po dobu studia ze své služby vypadnout. Na základě individuální dohody mezi sborem a školou může student v pátek nebo v pondělí chybět ve vyučování. Tak se zajistí, aby ve sborech nebyla o víkendech narušena kontinuita služby a zároveň mohl být sbor obohacován novými znalostmi a dovednostmi, které student získá na biblické škole.
Úspěšní absolventi jednoletého studia obdrží Certifikát mezikulturních vztahů od Global University. Zároveň získají možnost pokračovat ve studiu jak na VOŠMT, tak i na Global University. Pokud se tak rozhodnou, ve 2. a 3. ročníku absolvují zbývající předměty programu “Studia mezikulturních vztahů”. Zároveň je čekají dvě několikatýdenní souvislé praxe a dva misijní výjezdy.

Odpověď pastorům

Někdy se pastoři ptají, co jim to přinese, když pošlou své schopné mládežníky na VOŠMT. 
Přinese to do jejich sboru stabilitu a budoucnost. Jejich mládežníci během studia neztratí kontakt se svým sborem a navíc získají znalosti, dovednosti a postoje, které jejich sboru prospějí. Když budou studenti pravidelně dojíždět do sboru, pastor bude mít příležitost sledovat a do jisté míry také ovlivňovat jejich duchovní růst a budoucí směřování