neděle 21. května 2017

Co ti to dalo? Odpovídá Irena Takahashi

V minulém článku jsme se ptali Mirky Cáskové. Nyní se tážeme Ireny Takahashi, která na VOŠMT studovala v letech 2001-2003.

Co přineslo studium na biblické škole Tobě osobně?

Studium na VOŠMT mne osobně obohatilo na více rovinách. Nejvíce ale tím, že mne Bůh během studia povolal do služby Izraeli, což se promítá v mém životě dodnes.

Co Tvé studium přineslo Tvému sboru?

Věřím, že můj sbor AC ve Frýdku-Místku byl obohacen tím, že se mohl více zapojit do misie, a také že lidé více porozuměli Božímu plánu pro církev a izraelský národ.

Co studium přineslo do Tvého vztahu s Kristem?

Vztah s Kristem se během mého studia upevňoval do značné míry i tím, že jsem mohla sledovat, jak žijí s Bohem druzí, ať už spolužáci nebo vyučující, což mně hodně povzbuzovalo ve vlastním duchovním životě.

čtvrtek 18. května 2017

DUBEN 2017


5. dubna
navštívil naši školní bohoslužbu Mgr. David Symon, B.A., který působil jako misionář
v Banja Luce v Republice Srbské. Vedl nás na misijním výjezdu ve školním roce
2015/2016. Nyní pracuje v České republice jako misijní pracovník ve sboru CBH v Praze. Hovořil o svém dalším studiu a zkušenostech z práce v jiné kultuře, s jinak nábožensky či ateisticky orientovanými lidmi. 

12. dubna
jsme uspořádali v budově biblické školy Misijní čajovnu pro sbor AC Kolín.
Pečlivě jsme se připravili. Prostory klubovny, kde čajovna proběhla, jsme stylově vyzdobili, připravili jsme přitažlivý program, nešetřili jsme na občerstvení – brambůrky, oplatky, keksy, kofola, minerální vody, káva, čaj. Rádi jsme si popovídali o svém životě a studiu na biblické škole.

19. dubna
k nám zavítal Mgr. Pavol Bargár, Th. D., který působí jako jako vědecký pracovník na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy. Měl pro nás připravený seminář o jihoafrickém misiologovi Davidovi J. Boschovi, jenž významně ovlivnil moderní misiologii. Odpoledne jsme s bratrem Bargárem uspořádali konzultaci k našemu připravovanému misionálnímu kurikulu VOŠMT.

26. - 28. dubna
Konference Za horizonty 2017 - Misie v moci Ducha svatého proběhla v Kralupech nad Vltavou. 27. dubna se této konference zúčastnili všichni studenti za doprovodu ředitele školy Mgr. Milana Bubana, M.A.

  • Poslechli jsme si svědectví Petra Jaška, spolupracovníka české pobočky organizace Hlas mučedníků, který nás mluvil o svém pobytu ve vězení v Súdánu. Tamějšími úřady byl křivě obviněn a uvězněn. S mnoha křesťany z celého světa jsme se modlili, aby ho Pán vyvedl  z vězení na svobodu.
  • Poslechli jsme si přednášku misionáře Jeffa Hamonda, který mluvil o duchovním rozměru služby mezi muslimy. Ne každý muslim je militantní. Jsou mnozí, kteří upřímně hledají Boha a volají k Němu jako Izmael.   
  • Setkali jsme se rovněž s misionářem Rickem Cunninghamem, který působí v Rumunsku, kde výrazně pomohl rozvoji misijního hnutí. Rumunská letniční církev, která má nyní více než 60 dlouhodobých misionářů. 
  • U příležitosti výše uvedené misijní konference Za horizonty 2017 se uskutečnilo setkání absolventů naší biblické školy. Mluvili jsme s nimi o tom, jakým přínosem bylo pro ně studium na biblické škole v Kolíně.
Mgr. Alena Vršťalová

neděle 14. května 2017

Co ti to dalo? Odpovídá Mirka Cásková

minulém článku jsme se tázali Martina Pence. Nyní se ptáme Mirky Cáskové, pracovnice nadačního fondu Nehemia, která na VOŠMT studovala v letech 1996-1998.

Co přineslo studium na biblické škole Tobě osobně?

Všeobecný přehled Bible a historie křesťanství, zodpovězení teologických otázek, hluboký vztah s Bohem, nové přátele, odvahu a smělost ve službě, nový rozměr v modalitách.

Co Tvé studium přineslo Tvému sboru?

Schopnost sloužit naplno Bohu i lidem a všestranně pomáhat v církvi.

Co studium přineslo do Tvého vztahu s Kristem?

Byl to čas, kdy jsem mohla Krista poznat víc než kdykoliv předtím. V modlitbách, chválách, společných i osobních, při studiu i při evangelizaci. Nezapomenutelné.


středa 3. května 2017

Co ti to dalo? Odpovídá Martin Penc

V minulém článku jsme se tázali Tomáše Galdy. Nyní se ptáme Martina Pence, vedoucího Odboru mládeže Apoštolské církve.

Co přineslo studium na biblické škole Tobě osobně?

Studium mi dalo příležitost 2 roky pracovat s mým nitrem, charakterem, poznat církev z různých úhlů. Rozmanitost Božího díla mě více nadchla pro práci v místním sboru.

Co Tvé studium přineslo Tvému sboru?

Protože jsme měli možnost studovat, co Bůh dělá jinde a jak jiní pastoři řídí svůj sbor, měl jsem plno různých nápadů, jak svou církev obohatit.

Co studium přineslo do Tvého vztahu s Kristem?

Dva roky na škole byly velmi intenzivní a protože jsem na školu šel jako čerstvý křesťan, bylo pro mne každý týden něco nového. Viděl jsem každý den, jak ostatní vnímají Ježíše, což mne stále provokovali a inspirovalo.

středa 26. dubna 2017

Zveřejnili jsme fotky za posledních 25 let

Na naší facebookové stránce nyní naleznete vybrané archivní fotografie za posledních 25 let:
https://www.facebook.com/pg/biblickaskola/photos/?tab=albums

Své připomínky a návrhy směřujte na adresu info@biblickaskola.cz nebo přímo na tel. č. +420739600112 (Michael Buban).

Pokud máte fotografie zachycující život na biblické škole v Kolíně, prosíme Vás o jejich laskavé zapůjčení nebo poskytnutí.

neděle 23. dubna 2017

Co ti to dalo? Odpovídá Tomáš Galda

V minulém článku jsme se ptali Radky Flekové, která sloužila ve vedení kolínského a zakládání malešovského sboru. Nyní je zde bratr Tomáš Galda, který studoval na VOŠMT v letech 1997-99. Je zapojen do projektu Exit 316, v Křesťanské akademii mladých a v Odboru mládeže Apoštolské církve. Položili jsme mu tři otázky, na které odpověděl následovně.

Co přineslo studium na biblické škole Tobě osobně?

Na střední škole jsem moc nevěděl, jak si mně Bůh chce použít, až na biblické škole jsem měl možnost si vyzkoušet a naučit spoustu nových dovedností - kázání, pouliční evangelizace, pantomimu, režírování, moderování, atd. Hlavně díky Crazy party, se kterou jsme projezdili celou republiku jsem našel svá obdarování a získal i trošku sebedůvěry. 

Co Tvé studium přineslo Tvému sboru?

Co jsem se naučil ve škole, jsem se snažil využít i ve svém sboru a snad to bylo přínosem. 

Co studium přineslo do Tvého vztahu s Kristem?

Díky každodennímu modlitebnímu řetezu jsem si sáhl na to, jak vypadá modlitební probuzení, a díky svým spolužákům jsem Boha poznal mnohem blíž.

pátek 14. dubna 2017

Co ti to dalo? Odpovídá Radka Fleková

V minulém článku jsme zpovídali Tomáše Süsse, pastora kampusu SBH Praha na Jižním městě. Nyní se tážeme Radky Flekové, která asistovala svému muži Františkovi ve vedení Kolínského sboru a nyní s ním zakládá sbor v Malešově. Na VOŠMT studovala v letech 1994-96. Položili jsme jí tři otázky, na které odpověděla následovně.

Co přineslo studium na biblické škole Tobě osobně?

Dva roky studia na tehdejší LBA (Letniční biblické škole) ve mně vyvolávají tak příjemné a hezké vzpomínky, že bych mohla s nadšením vyprávět. ☺ Byla jsem krátce věřící, neznala jsem příliš Bibli a všechno pro mě bylo dosti nové. Škola mě oslovila především svým životem. Bylo nás v ročníku 13 a tvořili jsme skvělou partu. Scházeli se každý večer k modlitbám a chválám a byli nadšení z toho, že se můžeme učit o našem drahém Pánu a dozvídat se tolik nových věcí. Rozhodně to pro mě byly dva nejkrásnější roky života s Bohem. Během těchto dvou let strávených na LBA jsem duchovně nejvíc čerpala a rostla. Získala jsem díky studiu Bible a teologie nový rozměr a poznání toho, čemu věřím. Všechno jako by dostalo jasnou strukturu a už jsem nebyla zmítaná názory různých lidí kolem sebe, protože jsem dokázala sama obhájit, čemu jsem uvěřila. Studium zde mi pomohlo porozumět mnoha rozporuplným otázkám a dodalo mi sebevědomí při rozhovorech s přáteli o své víře.
Kromě toho mi LBA dala velký a důležitý základ pro svou angličtinu, z něhož čerpám dodnes. Díky tomu, že jsme se tam pravidelně setkávali s rodilými mluvčími a snažili se s nimi komunikovat, rozvíjeli jsme angličtinu. 
Na LBA jsem se také setkala s několika velmi významnými Božími muži a osobnostmi, které velkou měrou ovlivnily můj život. Na biblickou školu přijížděli učitelé, pastoři a misionáři ze zahraničí, které s námi sdíleli své příběhy, životy, učili nás nejen teologii, ale svým osobním příkladem i životu s Bohem. 
Díky LBA jsem našla samu sebe, svá obdarování i svou službu. Do Kolína jsem šla jako mladá dívka, která o sobě nemá valné mínění, nic neumí a pro Boha je naprosto neužitečná. Díky různým školním výzvám (jako např. veřejně kázat a vystupovat), úzkým vztahům mezi námi studenty a díky praxi, které bylo požehnaně, jsem zjistila, že i já můžu Bohu sloužit a že i mně dal své dary, které jsem předtím neviděla.  
Od dětství jsem měla blok zpívat a byla jsem přesvědčená, že zpívám falešně a že by asi všichni utekli, kdyby mě slyšeli. Proto jsem nedokázala chválit Pána písněmi. Pán Ježíš tento blok pravidelnými každodenními bohoslužbami ve škole pomalu ale jistě boural a já jsem objevila, jak příjemné je zpívat. Chvály Pánu mě uchvátily natolik, že jsem po několika letech přestala řešit, zda mě někdo slyší a co si asi pomyslí. ☺
Pán na biblické škole řešil mnohé mé komplexy a jiné nešvary mého osobního života, které jsem si nesla z dřívější doby, uzdravoval, hojil rány a poukazoval na věci, kterých jsem se musela zříct. Byl to intenzivní čas Boží výchovy, 
proměny a formování. 
Jsem velmi vděčná za dva roky strávené na biblické škole v Kolíně. Mám pocit, že jsem díky tomu všemu, čemu mě Bůh během těchto dvou intenzivních let vystavil, „vykvetla“ a upevnila svůj duchovní život.

Co Tvé studium přineslo Tvému sboru?

Můj původní sbor byl v AC Olomouc, který mě po celé dva roky věrně a štědře finančně podporoval, a jen díky němu jsem mohla studovat. Jsem jim za to velmi vděčná. Do svého původního sboru jsem se však už nevrátila. Zůstala jsem, věřím na Boží pokyn, v Kolíně a začala sloužit v kolínském sboru. Věřím, že jsem mohla v tomto sboru zužitkovat to, co jsem získala studiem na LBA, a mám naději, že jsem byla pro AC Kolín užitečná. 

Co studium přineslo do Tvého vztahu s Kristem?

Jak jsem se zmínila, studium na biblické škole mi pomohlo především utřídit si svůj pohled na křesťanství jako takové, na svou víru a pochopení Bible. Bible už najednou přestala být tajemnou knihou, které nerozumím. Bůh se stal velmi osobní a přítomný. Víte, není nic hezčího a lepšího než své studium zaměřit na někoho, koho milujete. Těšila jsem se každý den do školy, protože jsem věděla, že se zase o něm dozvím něco nového, úžasného … čím mě ještě víc zaujme a uchvátí. 
I když jsem už před příchodem na LBA prožila křest Duchem svatým, teprve na biblické škole jsem se také poprvé setkala s duchovními dary. Vidět nebo slyšet Boha v akci byla zase úplně nová dimenze. Do té doby jsem nevěděla, jak Bůh mluví a neznala jsem jeho hlas. Tam jsem začala postupně poznávat, kdy ke mně mluví a jak to poznám. 
Právě na LBA jsem se naučila moci modlitby. Když jsme se každý večer scházeli se spolužáky k modlitbám, povzbuzovalo nás to ve víře a měli jsme svědectví různých vyslyšených modliteb.