neděle 19. listopadu 2017

Materiály z produkce Global University, které využijete ve sboru

Kvalitní vzdělávací materiály z produkce Global University, které jsou vhodné pro službu v církvi, najdete na http://czech.globalreach.org. Tyto materiály jsou v češtině, ale také např. v angličtině, němčině, španělštině, francouzštině, italštině, polštině, portugalštině, ruštině atd.

Pod odkazem Najít Boha jsou dostupné evangelizační texty:

 • Velké otázky života 
 • Bůh vás miluje 
 • Komiksová kniha David 

Pod odkazem Osobní růst si stáhněte trilogii pro nové křesťany:

 • Začínáme 
 • Učednictví pro 21. století: Čelit výzvám 
 • Učednictví pro 21. století: Jak způsobit změnu 

Pod odkazem Růst ve službě najdete interaktivní učebnice vhodné pro pastory, starší a diakony ve sborech:

 • Křesťanská dospělost 
 • Modlitba a uctívání 
 • Zodpovědný křesťan 
 • Království, moc a sláva 
 • Stany, chrámy a paláce 
 • Rozumět Bibli 
 • Úhelné kameny pravdy 
 • Živý v Kristu Rádce, učitel a průvodce 
 • Duchovní dary 
 • Lidé, úkoly a cíle
15:00Milan Buban

středa 4. října 2017

DEN BIBLICKÉ ŠKOLY DNE 12. LISTOPADU 2017

Jednou ročně, vždy druhou listopadovou neděli, koná se Den biblické školy. Letos tedy připadne na 12. listopad 2017. Při této příležitosti si Vás dovolujeme požádat o finanční podporu zaměstnanců a projektů Vyšší odborné školy misijní a teologické.

PROČ TADY BIBLICKÁ ŠKOLA JE?

Apoštol Pavel napsal: „Kdo chce být biskupem, touží po vznešeném úkolu.“ (1. Timoteovi 3,1) Proč Pavel pokládal službu biskupa, tj. duchovního pracovníka církve, za vznešený úkol? Bylo to kvůli společenskému uznání? Nebo kvůli dobrému výdělku? Nebo kvůli možnosti seberealizace a osobnostního a kariérního růstu? To rozhodně ne!

Nemusel se sám Pavel učit spokojenosti s tím, co má (1. Timoteovi 6,8 kontext)? Nebyl snad závislý na dobrovolných příspěvcích ze sborů (Filipským 4,13 kontext)? Neskončil nakonec i sám Pavel na popravišti (2. Timoteovi 4,7-8)?

Apoštol rozhodně neměl na mysli vznešenost ve stylu světa. V jeho pojetí duchovní služby nepochybně rezonovala slova proroka Daniela: „Prozíraví budou zářit jako záře oblohy, a ti, kteří mnohým dopomáhají k spravedlnosti, jako hvězdy, navěky a navždy.“ (Daniel 12,3) Skutečná odměna duchovního pracovníka není na zemi, ale v nebi, kde první budou poslední a poslední první (Marek 10,28-31).

Být duchovním pracovníkem je vznešené privilegium, a ti, kdo po něm touží, musí splňovat náročná kritéria (1. Timoteovi 3,1-13). Bůh si ve České republice povolává nové duchovní pracovníky, ale než se ujmou úkolu, musí projít zevrubným teologickým vzděláváním, které položí základy jejich duchovní, intelektuální a praktické zralosti. Právě takovému vzdělávání je oddána Vyšší odborná škola misijní a teologická.

DĚKUJEME BOHU, ŽE NÁM AŽ DOSUD POMÁHÁ 

 1. Biblická škola si letos připomíná 25. výročí své služby Bohu a církvi (1992-2017). K dnešnímu dni máme 270 absolventů, z toho je 233 absolventů LBA a VOŠMT a 37 absolventů programu EZDRÁŠ.
 2. Dne 17. 9. 2017 se konaly již čtvrté promoce bakalářů Global University. Na základě smlouvy o transferu kreditů mezi VOŠMT a Global University v USA získávají naši studenti jednak označení DiS. (diplomovaný specialista), jednak titul B.A. (bakalář svobodných umění). 
 3. Mezi novými absolventy VOŠMT i Global University je také Yvona Bubanová, která naši školu absolvovala v kombinovaném programu. Nyní splňuje požadavky zákona o pedagogických pracovnících jako učitelka odborné praxe na VOŠMT. 
 4. Michael Buban byl v červnu 2017 promován na Continental Theological Seminary v Bruselu. Skončil s vyznamenáním (magna cum laude) a získal magisterský titul MTh v oboru evangelikálních a pentekostálních studií. Michael nyní splňuje požadavky zákona o pedagogických pracovnících jako učitel odborných předmětů na VOŠMT. 
 5. V srpnu 2017 se do Kolína přistěhovali Martin a Slávka Fridrichovi. Martin se ujal funkce vedoucího studijního oddělení, tento referát převzal od sestry Aleny Vršťalové. 
 6. VOŠMT nabízí v letošním roce jednoleté studium, které studentům umožní věnovat jeden rok sobě, církvi a Bohu, aniž by „vypadli“ ze své služby ve sboru. Studenti absolvují předměty misiologie a praktické, biblické a systematické teologie. Také absolvují praktickou přípravu na modlitbách, bohoslužbách a misiích. Viz http://vosmt.cz/1rok/
JAKÁ JE NAŠE VIZE?
 1. Chceme být vlajkovou lodí teologického vzdělávání v Apoštolské církvi a kultivovat klasické letniční myšlení v kontextu České republiky. 
 2. Chceme proměňovat srdce, rozvíjet praktické dovednosti a tříbit intelekt budoucích i nynějších duchovních pracovníků. 
 3. Chceme být školou misionální a všechno podřizovat Velkému poslání, které jsme přijali od Pána Ježíše Krista (Matouš 28,18-20). Vždyť Bůh se vydal na misii a chce, abychom se k němu přidali! 
PROSÍME VÁS O FINANČNÍ PODPORU

Své příspěvky posílejte na účet školy 2400457703 / 2010 (Fio Banka) s příslušným variabilním symbolem. 

Podpora projektů 
 • 91110 – Stipendijní fond pro sociálně slabé studenty 
 • 91127 – Podpora misijní přípravy studentů 
 • 91142 – Překlad učebnice Úvod do studia islámu 
Podpora zaměstnanců 
 • 91151 – Podpora Michaela Bubana 
 • 91152 – Podpora Yvony Bubanové 
 • 91153 – Podpora Petra Berdara 
 • 91154 – Podpora Martina Fridricha 


13:02Milan Buban

pátek 15. září 2017

Ještě je šance!

Nevyšla ti maturita? Nevzali tě na vysokou? Nebo si chceš prostě vyčistit hlavu a věnovat nějaký čas Božím věcem?

Až do 29. září se můžeš přihlásit ke studiu na VOŠMT v Kolíně a okamžitě nastoupit do jednoletého studijního programu.

Výhodou jednoletého programu je, že ačkoli je v něm zahrnuto to nejdůležitější (teologie, biblistika, praxe), je to de facto první ročník. Jeho absolventi se proto až na konci budou moci rozhodnout, zda zůstat a dodělat si bakaláře nebo zda odejít s Certifikátem mezikulturních vztahů od Global University (ang. Christian Mission Certificate).

Přijímací pohovory proběhnou 29. 9. od 9.30. Můžeš se k nim přihlásit na našich stránkách pomocí on-line formuláře. Své dotazy můžeš směřovat na tuto adresu, na adresu ředitele školy (milan.buban@biblickaskola.cz) nebo telefonicky na +420739600112.

P.S.: Pokud přijdete na školu dva, jeden z vás může uplatnit slevu 3600,- na školném!

středa 30. srpna 2017

Promoce a imatrikulace 2017

Promoce a imatrikulace budou letos jako každý rok na biblické škole spojeny. Loučíme se se studenty, kteří úspěšně zakončili bakalářský program a shledáváme se s těmi, kdo právě nastupují. Promoce a imatrikulace proběhnou v neděli 17. září 2017 od 10.00 hodin v modlitebně Apoštolské církve v Kolíně na adrese V Zídkách 402. Srdečně zváni jsou všichni příbuzní studentů a přátelé školy.

05 Bakalarska promoce

úterý 22. srpna 2017

Promoce na Global University po celém světě

Pod následujícími odkazy naleznete video s kompilací záběrů a fotek z promoce Global University ve Springfieldu (první odkaz) a z promocí národních kanceláří Global University po celém světě. Naše fotka z promoce 2016 je na druhém videu hned ze začátku.


Global University je naším důležitým partnerem, který umožňuje našim studentům získat bakalářský diplom studiem na naší škole. I nový jednoletý program je jimi zastřešen, takže absolvent jednoletého programu obdrží od GU Certifikát mezikulturních vztahů a může pokračovat přímo do druhého a třetího ročníku bakalářského studijního programu.

pátek 30. června 2017

Co ti to dalo? Odpovídá Slávka Fridrichová

V minulém příspěvku jsme se ptali Ireny Takahashi. Nyní se otážeme Slávky Fridrichové, která na VOŠMT studovala v letech 2000-2001. Slávka se v srpnu s manželem Martinem stěhuje do Kolína, kde budou pomáhat s prací na VOŠMT.

Co přineslo studium na biblické škole Tobě osobně?

Štúdium na biblickej škole stále patrí k mojim najlepším rokom slobodného života. Mala som možnosť sa sústrediť len na štúdium a prax, spoznávať budúcich pracovníkov v cirkvi a budovať vzťahy a v tom všetkom pracovať na svojom duchovnom raste. Cítila som sa ako dva roky na mládežníckom tábore (akurát tých seminárov bolo trochu viac a nejaký ten test na záver... :)). Prežila som tam potvrdenie povolania do služby a intenzívnu prípravu na ňu. Zároveň to bola výborná príprava na následne štúdium.

Co Tvé studium přineslo Tvému sboru?

To je asi skôr otázka pre ten zbor, ale viem, že som sa oveľa intenzívnejšie a s väčšou istotou zapojila do služby. Taktiež verím, že som šírila dobré meno školy, pretože po mne z nášho zboru išli na biblickú školu ďalší
ľudia.

Co studium přineslo do Tvého vztahu s Kristem?

Odpoveď na túto otázku má dva rozmery. Za jedno ma ten intenzívny čas tam preskúšal nakoľko je pre mňa osobný čas s Pánom prioritou. Na druhej strane nové výzvy, praktická služba a pod. nútili i motivovali k duchovnej zrelosti a pripravenosti. Veľmi prínosné boli každodenné školské modlitby a modlitby u vtedajšieho biskupa R. Bubíka v jeho kancelárii, kde sme často riešili aj vážne duchovné otázky a osobné problémy. Evanjelizačné a misijné aktivity nás zase povzbudzovali k používaniu duchovných darov v praxi.

čtvrtek 22. června 2017

Pro vedoucí mládeže: Dej své službě nový rozměr

Být vedoucím mládeže je radostná, ale také velmi zodpovědná služba. Úlohu vedoucího lze srovnat s úlohou pastora, jehož úkolem je povzbuzovat lidi ve víře a zároveň vytvořit zdravé prostředí pro jejich růst. K tomuto náročnému úkolu se v našem prostředí přidává všeobecný požadavek na schopnost výkladu Bible v současném světě a na schopnost sdílet se s poselstvím evangelia takovým způsobem, který je jak dynamický a poutavý, tak i věroučně správný a obsažný.

Být vedoucím mládeže je proto těžké! Radostné ejchuchu z dob, kdy to v mládeži frčí samo, se snadno promění v achich ouvej v dobách, kdy to začne skřípat. Euforie přátelského mládežnického prostředí se snadno změní v splín, když jako vedoucí mládeže zjistíš, že nemáš co dát. V takové chvíli mládež docení ty, jejichž vnitřní síla a ochota sloužit vyplývá z dobré praktické přípravy a z biblických základů.

Proto právě tobě, pokud se chceš jako služebník lépe vyškolit, nabízíme jednoletý program na VOŠMT v Kolíně. Výhody tohoto programu jsou následující:

 • Jde de facto o první ročník. Pokud se po roce rozhodneš pokračovat do druháku a dodělat si bakaláře, přechod je bez jakýchkoli bariér.
 • Bakaláře získáš až po třech letech studia, ale již po roce obdržíš Certifikát mezikulturních vztahů od Global University (ang. Christian Mission Certificate).
 • Program v sobě zahrnuje to nejdůležitější. Po roce získáš základní orientaci v teologii, biblistice, misiologii a církevní praxi.
 • Důležitou kvalitou školy je, že téměř všichni vyučující mají praktickou zkušenost s vedením mládeže! Budou tě tedy učit „odborníci z praxe“, kteří o tvých potřebách dobře ví.

Pokud tě tato nabídka láká, můžeš se přihlásit k přijímacím pohovorům pomocí on-line formuláře na našich stránkách.

Pokud si stále kladeš otázky, můžeš se obrátit na info@biblickaskola.cz nebo se setkat osobně s některým z našich reprezentantů na Duchovním soustředění AC (15.-22. července), na Kristfestu (22.-27. července) nebo na Festivalu United (24.-26. srpna).

Kéž je Pán Ježíš s tebou a kéž tě přivede na biblickou školu do Kolína!

P.S.: Pokud přijdete na školu dva, jeden z vás může uplatnit slevu 3600,- na školném!