pátek 30. června 2017

Co ti to dalo? Odpovídá Slávka Fridrichová

V minulém příspěvku jsme se ptali Ireny Takahashi. Nyní se otážeme Slávky Fridrichové, která na VOŠMT studovala v letech 2000-2001. Slávka se v srpnu s manželem Martinem stěhuje do Kolína, kde budou pomáhat s prací na VOŠMT.

Co přineslo studium na biblické škole Tobě osobně?

Štúdium na biblickej škole stále patrí k mojim najlepším rokom slobodného života. Mala som možnosť sa sústrediť len na štúdium a prax, spoznávať budúcich pracovníkov v cirkvi a budovať vzťahy a v tom všetkom pracovať na svojom duchovnom raste. Cítila som sa ako dva roky na mládežníckom tábore (akurát tých seminárov bolo trochu viac a nejaký ten test na záver... :)). Prežila som tam potvrdenie povolania do služby a intenzívnu prípravu na ňu. Zároveň to bola výborná príprava na následne štúdium.

Co Tvé studium přineslo Tvému sboru?

To je asi skôr otázka pre ten zbor, ale viem, že som sa oveľa intenzívnejšie a s väčšou istotou zapojila do služby. Taktiež verím, že som šírila dobré meno školy, pretože po mne z nášho zboru išli na biblickú školu ďalší
ľudia.

Co studium přineslo do Tvého vztahu s Kristem?

Odpoveď na túto otázku má dva rozmery. Za jedno ma ten intenzívny čas tam preskúšal nakoľko je pre mňa osobný čas s Pánom prioritou. Na druhej strane nové výzvy, praktická služba a pod. nútili i motivovali k duchovnej zrelosti a pripravenosti. Veľmi prínosné boli každodenné školské modlitby a modlitby u vtedajšieho biskupa R. Bubíka v jeho kancelárii, kde sme často riešili aj vážne duchovné otázky a osobné problémy. Evanjelizačné a misijné aktivity nás zase povzbudzovali k používaniu duchovných darov v praxi.

čtvrtek 22. června 2017

Pro vedoucí mládeže: Dej své službě nový rozměr

Být vedoucím mládeže je radostná, ale také velmi zodpovědná služba. Úlohu vedoucího lze srovnat s úlohou pastora, jehož úkolem je povzbuzovat lidi ve víře a zároveň vytvořit zdravé prostředí pro jejich růst. K tomuto náročnému úkolu se v našem prostředí přidává všeobecný požadavek na schopnost výkladu Bible v současném světě a na schopnost sdílet se s poselstvím evangelia takovým způsobem, který je jak dynamický a poutavý, tak i věroučně správný a obsažný.

Být vedoucím mládeže je proto těžké! Radostné ejchuchu z dob, kdy to v mládeži frčí samo, se snadno promění v achich ouvej v dobách, kdy to začne skřípat. Euforie přátelského mládežnického prostředí se snadno změní v splín, když jako vedoucí mládeže zjistíš, že nemáš co dát. V takové chvíli mládež docení ty, jejichž vnitřní síla a ochota sloužit vyplývá z dobré praktické přípravy a z biblických základů.

Proto právě tobě, pokud se chceš jako služebník lépe vyškolit, nabízíme jednoletý program na VOŠMT v Kolíně. Výhody tohoto programu jsou následující:

 • Jde de facto o první ročník. Pokud se po roce rozhodneš pokračovat do druháku a dodělat si bakaláře, přechod je bez jakýchkoli bariér.
 • Bakaláře získáš až po třech letech studia, ale již po roce obdržíš Certifikát mezikulturních vztahů od Global University (ang. Christian Mission Certificate).
 • Program v sobě zahrnuje to nejdůležitější. Po roce získáš základní orientaci v teologii, biblistice, misiologii a církevní praxi.
 • Důležitou kvalitou školy je, že téměř všichni vyučující mají praktickou zkušenost s vedením mládeže! Budou tě tedy učit „odborníci z praxe“, kteří o tvých potřebách dobře ví.

Pokud tě tato nabídka láká, můžeš se přihlásit k přijímacím pohovorům pomocí on-line formuláře na našich stránkách.

Pokud si stále kladeš otázky, můžeš se obrátit na info@biblickaskola.cz nebo se setkat osobně s některým z našich reprezentantů na Duchovním soustředění AC (15.-22. července), na Kristfestu (22.-27. července) nebo na Festivalu United (24.-26. srpna).

Kéž je Pán Ježíš s tebou a kéž tě přivede na biblickou školu do Kolína!

P.S.: Pokud přijdete na školu dva, jeden z vás může uplatnit slevu 3600,- na školném!

pátek 2. června 2017

Akce pro současné studenty a uchazeče!

Tato speciální nabídka se týká všech současných studentů VOŠMT ve všech programech a všech uchazečů o studium v školním roce 2017/18 (tj. těm, kteří chtějí nastoupit v září 2017).

Za každého jednoho uchazeče, který na vaši radu přijde k přijímacím pohovorům 26. 6. nebo 31. 8.
a který vás na přihlášce uvede jako osobu, která mu doporučila studium na VOŠMT,
získáte slevu 3600,- Kč na školném v letním období 2018.
Podmínkou je, aby se dotyčný řádně zapsal a nastoupil ke studiu.

Ještě jednou a přehledně:
 1. Doporučíte známému či kamarádovi studium na VOŠMT
 2. Dotyčný vás u přijímacích pohovorů uvede na oficiální přihlášce jako osobu, která mu studium doporučila
 3. Dotyčný se řádně zapíše ke studiu ve školním roce 2017/18
 4. V letním semestru 2018 zaplatíte o 3600,- Kč méně
Další informace podáme na info@vosmt.cz.čtvrtek 1. června 2017

KVĚTEN 2017

 2. května
Den otevřených dveří do VOŠMT byl ve znamení zaujmout návštěvníky, případné budoucí studenty.  

3. května
Ředitel nadačního fondu NEHEMIA Leoš Cásek, DiS., promluvil ke studentům během dopoledního vyučování o činnosti NEHEMIE. Informoval o způsobech pomoci, kterou přináší potřebným – chudobným, opuštěným, nemocným lidem i osiřelým dětem ve světě. Na večerní bohoslužbě hovořil o nutnosti modlit se za průlom v oblasti vysílání nových misionářů z ČR do celého světa. Vedl přítomné k modlitbám za nezasažené etnické skupiny.

10. května
Večerní školní bohoslužbu umocnilo vystoupení chválicího týmu z USA. Tento pracovní tým vedl bratr John B., misionář Assemblies of God v USA. Bratr John se s námi podělil o svůj příběh. Bůh si jej povolal na misii do Evropy, kde mnoho let koordinoval stavební projekty. Promluvila také jeho manželka, s níž jsou spolu už 56 let.

12. května
Modlitby u Morrisonových
Manželé Jason a Andrea Morrisonovi otevřeli svůj byt pro ranní školní modlitby. V rámci modliteb za misie, kterým jsou věnovány školní modlitby každou středu, se účastníci modlili za Boží požehnání pro práci misionářů působících v České republice. Vyprošovali pro jejich rodiny hodně Božích milostí. Přáli rodině Morrisonových též hodně radosti ze zdárně vykonané práce pro Boží království.

17. května
Grilování na závěr školního roku u Bubanových
Stává se tradicí, že při zlomových událostech během školního roku se studenti a zaměstnanci s rodinami scházejí u manželů Bubanových k neformálním sdílení. Ve středu 17. 5. se studenti i zaměstnanci s rodinami sešli, aby Bohu poděkovali za pomoc a ochranu během končícího školního roku 2016/2017.
Prosili o Boží požehnání ve zkouškovém období i během letních prázdnin. Sestra Yvonka se postarala o chutné občerstvení (večeře) jak z grilu, tak ve formě zeleninových i jiných salátů. Káva, čaj, Kofola, Mirinda a lehké moučníky navodily dobrou náladu.

A teď studenty čekají jenom zápočty a zkoušky, seminární práce, projekty a znovu totéž
a zase totéž…
To je charakteristika června ve školním roce.
Prosíme Ducha svatého, aby nám pomáhal.

PŘIPOMÍNKA    PŘIPOMÍNKA    PŘIPOMÍNKA    PŘIPOMÍNKA    PŘIPOMÍNKA

26. června 2017
se v budově VOŠMT na Kmochově ulici

budou konat přijímací pohovory do 1. ročníku naší biblické školy.

neděle 21. května 2017

Co ti to dalo? Odpovídá Irena Takahashi

V minulém článku jsme se ptali Mirky Cáskové. Nyní se tážeme Ireny Takahashi, která na VOŠMT studovala v letech 2001-2003.

Co přineslo studium na biblické škole Tobě osobně?

Studium na VOŠMT mne osobně obohatilo na více rovinách. Nejvíce ale tím, že mne Bůh během studia povolal do služby Izraeli, což se promítá v mém životě dodnes.

Co Tvé studium přineslo Tvému sboru?

Věřím, že můj sbor AC ve Frýdku-Místku byl obohacen tím, že se mohl více zapojit do misie, a také že lidé více porozuměli Božímu plánu pro církev a izraelský národ.

Co studium přineslo do Tvého vztahu s Kristem?

Vztah s Kristem se během mého studia upevňoval do značné míry i tím, že jsem mohla sledovat, jak žijí s Bohem druzí, ať už spolužáci nebo vyučující, což mně hodně povzbuzovalo ve vlastním duchovním životě.

čtvrtek 18. května 2017

DUBEN 2017


5. dubna
navštívil naši školní bohoslužbu Mgr. David Symon, B.A., který působil jako misionář
v Banja Luce v Republice Srbské. Vedl nás na misijním výjezdu ve školním roce
2015/2016. Nyní pracuje v České republice jako misijní pracovník ve sboru CBH v Praze. Hovořil o svém dalším studiu a zkušenostech z práce v jiné kultuře, s jinak nábožensky či ateisticky orientovanými lidmi. 

12. dubna
jsme uspořádali v budově biblické školy Misijní čajovnu pro sbor AC Kolín.
Pečlivě jsme se připravili. Prostory klubovny, kde čajovna proběhla, jsme stylově vyzdobili, připravili jsme přitažlivý program, nešetřili jsme na občerstvení – brambůrky, oplatky, keksy, kofola, minerální vody, káva, čaj. Rádi jsme si popovídali o svém životě a studiu na biblické škole.

19. dubna
k nám zavítal Mgr. Pavol Bargár, Th. D., který působí jako jako vědecký pracovník na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy. Měl pro nás připravený seminář o jihoafrickém misiologovi Davidovi J. Boschovi, jenž významně ovlivnil moderní misiologii. Odpoledne jsme s bratrem Bargárem uspořádali konzultaci k našemu připravovanému misionálnímu kurikulu VOŠMT.

26. - 28. dubna
Konference Za horizonty 2017 - Misie v moci Ducha svatého proběhla v Kralupech nad Vltavou. 27. dubna se této konference zúčastnili všichni studenti za doprovodu ředitele školy Mgr. Milana Bubana, M.A.

 • Poslechli jsme si svědectví Petra Jaška, spolupracovníka české pobočky organizace Hlas mučedníků, který nás mluvil o svém pobytu ve vězení v Súdánu. Tamějšími úřady byl křivě obviněn a uvězněn. S mnoha křesťany z celého světa jsme se modlili, aby ho Pán vyvedl  z vězení na svobodu.
 • Poslechli jsme si přednášku misionáře Jeffa Hamonda, který mluvil o duchovním rozměru služby mezi muslimy. Ne každý muslim je militantní. Jsou mnozí, kteří upřímně hledají Boha a volají k Němu jako Izmael.   
 • Setkali jsme se rovněž s misionářem Rickem Cunninghamem, který působí v Rumunsku, kde výrazně pomohl rozvoji misijního hnutí. Rumunská letniční církev, která má nyní více než 60 dlouhodobých misionářů. 
 • U příležitosti výše uvedené misijní konference Za horizonty 2017 se uskutečnilo setkání absolventů naší biblické školy. Mluvili jsme s nimi o tom, jakým přínosem bylo pro ně studium na biblické škole v Kolíně.
Mgr. Alena Vršťalová

neděle 14. května 2017

Co ti to dalo? Odpovídá Mirka Cásková

minulém článku jsme se tázali Martina Pence. Nyní se ptáme Mirky Cáskové, pracovnice nadačního fondu Nehemia, která na VOŠMT studovala v letech 1996-1998.

Co přineslo studium na biblické škole Tobě osobně?

Všeobecný přehled Bible a historie křesťanství, zodpovězení teologických otázek, hluboký vztah s Bohem, nové přátele, odvahu a smělost ve službě, nový rozměr v modalitách.

Co Tvé studium přineslo Tvému sboru?

Schopnost sloužit naplno Bohu i lidem a všestranně pomáhat v církvi.

Co studium přineslo do Tvého vztahu s Kristem?

Byl to čas, kdy jsem mohla Krista poznat víc než kdykoliv předtím. V modlitbách, chválách, společných i osobních, při studiu i při evangelizaci. Nezapomenutelné.