úterý 23. října 2018

OTEVŘENÉ MODULÁRNÍ INTEGROVANÉ

MODULÁRNÍ VYUČOVÁNÍ znamená,

- že školní rok má 8 modulů,
- každý modul trvá 28 dní.
- Modul vždy začíná víkendovými vyučováním (pátek-sobota),
- dále pokračuje buď samostatným studiem doma (kombinovaní studenti) nebo studiem ve třídě (denní studenti).
- 4. neděli po víkendovém vyučování studenti odevzdávají písemné úkoly.
- 28. den po víkendovém vyučování si studenti mohou napsat závěrečný test.

OTEVŘENÉ VYUČOVÁNÍ znamená,

- že uchazeči mohou nastoupit kdykoliv během roku, na začátku každého z 8 modulů, a nemusí čekat na začátek školního roku.
- Studovat mohou v uceleném programu (Global University, VOŠMT, EZDRÁŠ),
- nebo bez zařazení, pro vlastní obohacení (AUDIT).

INTEGROVANÉ VYUČOVÁNÍ znamená,

- že jsou všichni denní a kombinovaní studenti v jedné studijní skupině.
- Nejdřív všichni společně absolvují víkendové vyučování
- a potom zůstanou ve spojení přes aplikací Google Classroom.


OTEVŘENÉ MODULÁRNÍ INTEGROVANÉ VYUČOVÁNÍ se uskutečňuje v Kolíně a částečně v Brně. Rozpis je dostupný z: https://vosmt.cz/vikendove-vyucovani/
8:29Milan Buban