neděle 17. prosince 2017

Čajovny, piccolo a rozsvícení stromku

ČAJOVNA

Čajovna Chilled Owl je otevřena v suterénu biblické školy každý pátek od 18.00 hod.

V pátek 3.11.2017 otevřeli studenti biblické školy stylovou čajovnu nejen pro spolužáky a zaměstnance školy, ale také pro známé, přátele, jednoduše pro veřejnost. Do přípravy se aktivně zapojil Jan Holomáč, student 3. ročníku, Ivana Jeřábková a Zuzana Dibalová, studentky 2. ročníku. Pravidelná čajovna v suterénu školy navazuje na čajovny „s příchutí chillu“ a „bez zbytečných keců“, které studenti organizovali v minulých letech. Prostředí čajovny s fotbálkem, deskovými hrami a hudbou je místem pro přátelskou atmosféru, kde si můžeme nejen hrát, ale také povídat o věcech všedních i vážných.

PICCOLO NEEXISTUJE ALE BŮH ANO 

Rozsvícení vánočního stromku se konalo na Karlově náměstí v Kolíně 3.12.2017

První adventní neděli se koná v Kolíně na Karlově náměstí slavnostní rozsvícení vánočního stromu s kulturním programem a stánky s občerstvením. VOŠ misijní a teologická získala povolení MěÚ nainstalovat stánek s občerstvením v blízkosti vánočního stromu. Pastor místního sboru AC František Flek zapůjčil stánek, který byl postaven kolem 14.00 hod. Stánek byl připraven pro cateringovou firmu FlatWhite Ondry Bartíka (www.flatwhite.cz). Na kelímcích pro kávu bylo vytištěno PICCOLO NEEXISTUJE – ALE BŮH ANO.

Vedle výborné kávy nabízeli studenti také pozvánky do čajovny Chilled Owl v suterénu školy, pozvánky na akce místního sboru Apoštolské církve a křesťanskou literaturu (např. Nový zákon, evangelizační materiály: Gumbel, Nicky. Proč Vánoce?, Gumbel, Nicky. Proč Ježíš?). Stánek byl uklizen po programu na náměstí asi po 18.00 hod. Akce se zúčastnili studenti VOŠMT v rámci odborné praxe a také ředitel školy se zaměstnanci.

První list Korinstkým 15,58: „A tak, moji milovaní bratří, buďte pevní, nedejte se zviklat, buďte stále horlivější v díle Páně; vždyť víte, že vaše práce není v Pánu marná.“

V Kolíně 12.12.2017 ing. Yvona Bubanová, B.A., učitelka odborné praxe