středa 26. dubna 2017

Zveřejnili jsme fotky za posledních 25 let

Na naší facebookové stránce nyní naleznete vybrané archivní fotografie za posledních 25 let:
https://www.facebook.com/pg/biblickaskola/photos/?tab=albums

Své připomínky a návrhy směřujte na adresu info@biblickaskola.cz nebo přímo na tel. č. +420739600112 (Michael Buban).

Pokud máte fotografie zachycující život na biblické škole v Kolíně, prosíme Vás o jejich laskavé zapůjčení nebo poskytnutí.

neděle 23. dubna 2017

Co ti to dalo? Odpovídá Tomáš Galda

V minulém článku jsme se ptali Radky Flekové, která sloužila ve vedení kolínského a zakládání malešovského sboru. Nyní je zde bratr Tomáš Galda, který studoval na VOŠMT v letech 1997-99. Je zapojen do projektu Exit 316, v Křesťanské akademii mladých a v Odboru mládeže Apoštolské církve. Položili jsme mu tři otázky, na které odpověděl následovně.

Co přineslo studium na biblické škole Tobě osobně?

Na střední škole jsem moc nevěděl, jak si mně Bůh chce použít, až na biblické škole jsem měl možnost si vyzkoušet a naučit spoustu nových dovedností - kázání, pouliční evangelizace, pantomimu, režírování, moderování, atd. Hlavně díky Crazy party, se kterou jsme projezdili celou republiku jsem našel svá obdarování a získal i trošku sebedůvěry. 

Co Tvé studium přineslo Tvému sboru?

Co jsem se naučil ve škole, jsem se snažil využít i ve svém sboru a snad to bylo přínosem. 

Co studium přineslo do Tvého vztahu s Kristem?

Díky každodennímu modlitebnímu řetezu jsem si sáhl na to, jak vypadá modlitební probuzení, a díky svým spolužákům jsem Boha poznal mnohem blíž.

pátek 14. dubna 2017

Co ti to dalo? Odpovídá Radka Fleková

V minulém článku jsme zpovídali Tomáše Süsse, pastora kampusu SBH Praha na Jižním městě. Nyní se tážeme Radky Flekové, která asistovala svému muži Františkovi ve vedení Kolínského sboru a nyní s ním zakládá sbor v Malešově. Na VOŠMT studovala v letech 1994-96. Položili jsme jí tři otázky, na které odpověděla následovně.

Co přineslo studium na biblické škole Tobě osobně?

Dva roky studia na tehdejší LBA (Letniční biblické škole) ve mně vyvolávají tak příjemné a hezké vzpomínky, že bych mohla s nadšením vyprávět. ☺ Byla jsem krátce věřící, neznala jsem příliš Bibli a všechno pro mě bylo dosti nové. Škola mě oslovila především svým životem. Bylo nás v ročníku 13 a tvořili jsme skvělou partu. Scházeli se každý večer k modlitbám a chválám a byli nadšení z toho, že se můžeme učit o našem drahém Pánu a dozvídat se tolik nových věcí. Rozhodně to pro mě byly dva nejkrásnější roky života s Bohem. Během těchto dvou let strávených na LBA jsem duchovně nejvíc čerpala a rostla. Získala jsem díky studiu Bible a teologie nový rozměr a poznání toho, čemu věřím. Všechno jako by dostalo jasnou strukturu a už jsem nebyla zmítaná názory různých lidí kolem sebe, protože jsem dokázala sama obhájit, čemu jsem uvěřila. Studium zde mi pomohlo porozumět mnoha rozporuplným otázkám a dodalo mi sebevědomí při rozhovorech s přáteli o své víře.
Kromě toho mi LBA dala velký a důležitý základ pro svou angličtinu, z něhož čerpám dodnes. Díky tomu, že jsme se tam pravidelně setkávali s rodilými mluvčími a snažili se s nimi komunikovat, rozvíjeli jsme angličtinu. 
Na LBA jsem se také setkala s několika velmi významnými Božími muži a osobnostmi, které velkou měrou ovlivnily můj život. Na biblickou školu přijížděli učitelé, pastoři a misionáři ze zahraničí, které s námi sdíleli své příběhy, životy, učili nás nejen teologii, ale svým osobním příkladem i životu s Bohem. 
Díky LBA jsem našla samu sebe, svá obdarování i svou službu. Do Kolína jsem šla jako mladá dívka, která o sobě nemá valné mínění, nic neumí a pro Boha je naprosto neužitečná. Díky různým školním výzvám (jako např. veřejně kázat a vystupovat), úzkým vztahům mezi námi studenty a díky praxi, které bylo požehnaně, jsem zjistila, že i já můžu Bohu sloužit a že i mně dal své dary, které jsem předtím neviděla.  
Od dětství jsem měla blok zpívat a byla jsem přesvědčená, že zpívám falešně a že by asi všichni utekli, kdyby mě slyšeli. Proto jsem nedokázala chválit Pána písněmi. Pán Ježíš tento blok pravidelnými každodenními bohoslužbami ve škole pomalu ale jistě boural a já jsem objevila, jak příjemné je zpívat. Chvály Pánu mě uchvátily natolik, že jsem po několika letech přestala řešit, zda mě někdo slyší a co si asi pomyslí. ☺
Pán na biblické škole řešil mnohé mé komplexy a jiné nešvary mého osobního života, které jsem si nesla z dřívější doby, uzdravoval, hojil rány a poukazoval na věci, kterých jsem se musela zříct. Byl to intenzivní čas Boží výchovy, 
proměny a formování. 
Jsem velmi vděčná za dva roky strávené na biblické škole v Kolíně. Mám pocit, že jsem díky tomu všemu, čemu mě Bůh během těchto dvou intenzivních let vystavil, „vykvetla“ a upevnila svůj duchovní život.

Co Tvé studium přineslo Tvému sboru?

Můj původní sbor byl v AC Olomouc, který mě po celé dva roky věrně a štědře finančně podporoval, a jen díky němu jsem mohla studovat. Jsem jim za to velmi vděčná. Do svého původního sboru jsem se však už nevrátila. Zůstala jsem, věřím na Boží pokyn, v Kolíně a začala sloužit v kolínském sboru. Věřím, že jsem mohla v tomto sboru zužitkovat to, co jsem získala studiem na LBA, a mám naději, že jsem byla pro AC Kolín užitečná. 

Co studium přineslo do Tvého vztahu s Kristem?

Jak jsem se zmínila, studium na biblické škole mi pomohlo především utřídit si svůj pohled na křesťanství jako takové, na svou víru a pochopení Bible. Bible už najednou přestala být tajemnou knihou, které nerozumím. Bůh se stal velmi osobní a přítomný. Víte, není nic hezčího a lepšího než své studium zaměřit na někoho, koho milujete. Těšila jsem se každý den do školy, protože jsem věděla, že se zase o něm dozvím něco nového, úžasného … čím mě ještě víc zaujme a uchvátí. 
I když jsem už před příchodem na LBA prožila křest Duchem svatým, teprve na biblické škole jsem se také poprvé setkala s duchovními dary. Vidět nebo slyšet Boha v akci byla zase úplně nová dimenze. Do té doby jsem nevěděla, jak Bůh mluví a neznala jsem jeho hlas. Tam jsem začala postupně poznávat, kdy ke mně mluví a jak to poznám. 
Právě na LBA jsem se naučila moci modlitby. Když jsme se každý večer scházeli se spolužáky k modlitbám, povzbuzovalo nás to ve víře a měli jsme svědectví různých vyslyšených modliteb. 

středa 12. dubna 2017

Setkání všech absolventů a přátel VOŠMT a LBA na misijní konferenci v Kralupech nad Vltavou

Na misijní konferenci Za horizonty nám pořadatelé laskavě vytvořili prostor k setkání všech absolventů a přátel VOŠMT a LBA.
Setkání se uskuteční ve čtvrtek dne 27. dubna 2017 od 13.30 do 14.15 hodin, hned po obědě (viz program konference).

Účelem setkání je:
  1. Připomenout si 25. výročí založení biblické školy v Kolíně
  2. Setkat se a pozdravit s lidmi, kteří na biblické škole studovali, učili nebo jinak působili
  3. Povědět něco o nabídce jednoletého studia na VOŠMT ve školním roce 2017-18
Budu moc rád, když přijdeš.
Budu moc rád, když s sebou přivedeš někoho, kdo má o biblickou školu zájem.

Milan Buban

pátek 7. dubna 2017

V březnu vyvrcholila naše misijní práce

John Kim, misionář z Koreje, působící misijně v Praze (Prague Mission Church), navštívil 1. března 2017 večerní shromáždění studentů na školní bohoslužbě. Hovořil o důležitosti evangelizace, aby se lidé obraceli ke Kristu. Sděloval svoje zkušenosti z práce v odlišné kultuře, modlil se za studenty.

Od počátku letního období se studenti systematicky připravovali na misijní výjezd do Třeboně v jižních Čechách, který se uskutečnil ve dnech 20. až 24. března 2017. Modlili se za zdárnou přípravu výjezdu, za pastora a staršovstvo sboru AC v Českých Budějovicích, za Boží vedení v misijní práci a za požehnání pro tuto práci mezi nevěřícími lidmi apod. Každý student vystoupil s krátkou informací o reáliích Třeboně a okolí.

Na misijním výjezdu se pak studenti podřídili programu sboru AC v Českých Budějovicích a duchovní situaci v Třeboni. Dopoledne na třeboňských školách bratr Radek Hejret a Ing. Ota Faldyna, B.A., zabývající se prací mezi mládeží, přednášeli o antisemitismu, o světových náboženstvích apod. Zvali na odpolední čajovny. Studenti se snažili, aby čajovny byly pro mladé lidi přitažlivé. Tak se uskutečnily Chips party, Palačinková party, Smoothie party, Vegetariánská party i Pizza party. S přítomnými mladými lidmi rozmlouvali, poslouchali hudbu, nabízeli občerstvení. Snad se s některými návštěvníky setkáme mezi mládeží AC, snad některé uvítáme i na studiích na biblické škole v Kolíně.

Součástí misijního výjezdu byla návštěva města Linec v Rakousku. Českobudějovický sbor AC se zajímá i o misijní práci mezi migranty. Bratr Ing. Pavel Bouchal navštěvuje toto město, kde jsou migranti soustředěni a metodou Treasure hunting pracuje mezi nimi, aby je přivedl do Kristova Božího království. Misijní materiály má zejména v turečtině, perštině a kurdštině. Tyto materiály poskytl studentům a oni v Linci zmíněnou metodou též misijně pracovali. Možno říci, že studenti na misijním výjezdu pracovali velmi dobře a splnili úkoly vyplývající z povinností spojených s touto formou misijní praxe.

27. března 2017 jsme měli příležitost poděkovat bratru Melvinu Ho, M.A., M.Div., M.A., za vyučování třem předmětům v denní formě vzdělávání. Přednášel předměty Literatura Nového zákona, Galatským a Římanům a předmět Biblická teologie modlitby. Svoje hluboké znalosti dokázal studentům podat srozumitelně a vzbudit v nich zájem o přednášenou látku.

Bratr je skromný, vždy ochoten poradit, pomoci, se studenty si velmi dobře rozuměl. Závěrečného setkání se zúčastnil i bratr Kim, misionář z Koreje, se svojí manželkou a dcerou Eun Jin Kim, která na naší biblické škole v minulých letech studovala. Tato rodina připravila pro bratra Melvina Ho jídlo podle asijských receptů. (Melvin Ho je totiž čínského původu.) Společně jsme se (studenti i zaměstnanci školy) s bratrem srdečně rozloučili a těšíme se, že dá-li Bůh, bratr Melvin Ho v příštím školním roce u nás bude opět učit.

Mgr. Alena Vršťalová
16:04Milan Buban

středa 5. dubna 2017

Co ti to dalo? Odpovídá Tomáš Süss

V minulém článku jsme se tázali Leoše Cáska, ředitele Nehemie. Nyní se ptáme Tomáše Süsse, který je pastorem kampusu sboru CBH Praha na Jižním městě. Na VOŠMT v Kolíně studoval v letech 2004-2006. Položili jsme mu tři otázky, na které odpověděl následovně.

Co přineslo studium na biblické škole Tobě osobně?

Studium na biblické škole mi pomohlo více zakořenit do Boha. Upevnit můj vztah s Bohem a udělat si správný obraz o církvi a službě v ní.

Co Tvé studium přineslo Tvému sboru?

Díky studiu jsem dnes tam, kde jsem. Pracuji pro biskupa Martina Moldana, ale jsem také pastorem kampusu sboru Církve bez hranic Praha – Jižní město. Vážím si studia na biblické škole, které mi dalo pevný základ jak pro službu, tak i můj následný rozvoj.

Co studium přineslo do Tvého vztahu s Kristem?

Během studia jsem sám mohl zažívat Boží moc a vedení. Mnoho situací, ať už při studiu ve škole anebo na internátu, nebylo jednoduchých, ale zažil jsem jak v tom Pán jednal a mě proměňoval. Dodnes jsou pro mě tyto situace velkým svědectvím.