pátek 7. dubna 2017

V březnu vyvrcholila naše misijní práce

John Kim, misionář z Koreje, působící misijně v Praze (Prague Mission Church), navštívil 1. března 2017 večerní shromáždění studentů na školní bohoslužbě. Hovořil o důležitosti evangelizace, aby se lidé obraceli ke Kristu. Sděloval svoje zkušenosti z práce v odlišné kultuře, modlil se za studenty.

Od počátku letního období se studenti systematicky připravovali na misijní výjezd do Třeboně v jižních Čechách, který se uskutečnil ve dnech 20. až 24. března 2017. Modlili se za zdárnou přípravu výjezdu, za pastora a staršovstvo sboru AC v Českých Budějovicích, za Boží vedení v misijní práci a za požehnání pro tuto práci mezi nevěřícími lidmi apod. Každý student vystoupil s krátkou informací o reáliích Třeboně a okolí.

Na misijním výjezdu se pak studenti podřídili programu sboru AC v Českých Budějovicích a duchovní situaci v Třeboni. Dopoledne na třeboňských školách bratr Radek Hejret a Ing. Ota Faldyna, B.A., zabývající se prací mezi mládeží, přednášeli o antisemitismu, o světových náboženstvích apod. Zvali na odpolední čajovny. Studenti se snažili, aby čajovny byly pro mladé lidi přitažlivé. Tak se uskutečnily Chips party, Palačinková party, Smoothie party, Vegetariánská party i Pizza party. S přítomnými mladými lidmi rozmlouvali, poslouchali hudbu, nabízeli občerstvení. Snad se s některými návštěvníky setkáme mezi mládeží AC, snad některé uvítáme i na studiích na biblické škole v Kolíně.

Součástí misijního výjezdu byla návštěva města Linec v Rakousku. Českobudějovický sbor AC se zajímá i o misijní práci mezi migranty. Bratr Ing. Pavel Bouchal navštěvuje toto město, kde jsou migranti soustředěni a metodou Treasure hunting pracuje mezi nimi, aby je přivedl do Kristova Božího království. Misijní materiály má zejména v turečtině, perštině a kurdštině. Tyto materiály poskytl studentům a oni v Linci zmíněnou metodou též misijně pracovali. Možno říci, že studenti na misijním výjezdu pracovali velmi dobře a splnili úkoly vyplývající z povinností spojených s touto formou misijní praxe.

27. března 2017 jsme měli příležitost poděkovat bratru Melvinu Ho, M.A., M.Div., M.A., za vyučování třem předmětům v denní formě vzdělávání. Přednášel předměty Literatura Nového zákona, Galatským a Římanům a předmět Biblická teologie modlitby. Svoje hluboké znalosti dokázal studentům podat srozumitelně a vzbudit v nich zájem o přednášenou látku.

Bratr je skromný, vždy ochoten poradit, pomoci, se studenty si velmi dobře rozuměl. Závěrečného setkání se zúčastnil i bratr Kim, misionář z Koreje, se svojí manželkou a dcerou Eun Jin Kim, která na naší biblické škole v minulých letech studovala. Tato rodina připravila pro bratra Melvina Ho jídlo podle asijských receptů. (Melvin Ho je totiž čínského původu.) Společně jsme se (studenti i zaměstnanci školy) s bratrem srdečně rozloučili a těšíme se, že dá-li Bůh, bratr Melvin Ho v příštím školním roce u nás bude opět učit.

Mgr. Alena Vršťalová
16:04Milan Buban