pátek 14. dubna 2017

Co ti to dalo? Odpovídá Radka Fleková

V minulém článku jsme zpovídali Tomáše Süsse, pastora kampusu SBH Praha na Jižním městě. Nyní se tážeme Radky Flekové, která asistovala svému muži Františkovi ve vedení Kolínského sboru a nyní s ním zakládá sbor v Malešově. Na VOŠMT studovala v letech 1994-96. Položili jsme jí tři otázky, na které odpověděla následovně.

Co přineslo studium na biblické škole Tobě osobně?

Dva roky studia na tehdejší LBA (Letniční biblické škole) ve mně vyvolávají tak příjemné a hezké vzpomínky, že bych mohla s nadšením vyprávět. ☺ Byla jsem krátce věřící, neznala jsem příliš Bibli a všechno pro mě bylo dosti nové. Škola mě oslovila především svým životem. Bylo nás v ročníku 13 a tvořili jsme skvělou partu. Scházeli se každý večer k modlitbám a chválám a byli nadšení z toho, že se můžeme učit o našem drahém Pánu a dozvídat se tolik nových věcí. Rozhodně to pro mě byly dva nejkrásnější roky života s Bohem. Během těchto dvou let strávených na LBA jsem duchovně nejvíc čerpala a rostla. Získala jsem díky studiu Bible a teologie nový rozměr a poznání toho, čemu věřím. Všechno jako by dostalo jasnou strukturu a už jsem nebyla zmítaná názory různých lidí kolem sebe, protože jsem dokázala sama obhájit, čemu jsem uvěřila. Studium zde mi pomohlo porozumět mnoha rozporuplným otázkám a dodalo mi sebevědomí při rozhovorech s přáteli o své víře.
Kromě toho mi LBA dala velký a důležitý základ pro svou angličtinu, z něhož čerpám dodnes. Díky tomu, že jsme se tam pravidelně setkávali s rodilými mluvčími a snažili se s nimi komunikovat, rozvíjeli jsme angličtinu. 
Na LBA jsem se také setkala s několika velmi významnými Božími muži a osobnostmi, které velkou měrou ovlivnily můj život. Na biblickou školu přijížděli učitelé, pastoři a misionáři ze zahraničí, které s námi sdíleli své příběhy, životy, učili nás nejen teologii, ale svým osobním příkladem i životu s Bohem. 
Díky LBA jsem našla samu sebe, svá obdarování i svou službu. Do Kolína jsem šla jako mladá dívka, která o sobě nemá valné mínění, nic neumí a pro Boha je naprosto neužitečná. Díky různým školním výzvám (jako např. veřejně kázat a vystupovat), úzkým vztahům mezi námi studenty a díky praxi, které bylo požehnaně, jsem zjistila, že i já můžu Bohu sloužit a že i mně dal své dary, které jsem předtím neviděla.  
Od dětství jsem měla blok zpívat a byla jsem přesvědčená, že zpívám falešně a že by asi všichni utekli, kdyby mě slyšeli. Proto jsem nedokázala chválit Pána písněmi. Pán Ježíš tento blok pravidelnými každodenními bohoslužbami ve škole pomalu ale jistě boural a já jsem objevila, jak příjemné je zpívat. Chvály Pánu mě uchvátily natolik, že jsem po několika letech přestala řešit, zda mě někdo slyší a co si asi pomyslí. ☺
Pán na biblické škole řešil mnohé mé komplexy a jiné nešvary mého osobního života, které jsem si nesla z dřívější doby, uzdravoval, hojil rány a poukazoval na věci, kterých jsem se musela zříct. Byl to intenzivní čas Boží výchovy, 
proměny a formování. 
Jsem velmi vděčná za dva roky strávené na biblické škole v Kolíně. Mám pocit, že jsem díky tomu všemu, čemu mě Bůh během těchto dvou intenzivních let vystavil, „vykvetla“ a upevnila svůj duchovní život.

Co Tvé studium přineslo Tvému sboru?

Můj původní sbor byl v AC Olomouc, který mě po celé dva roky věrně a štědře finančně podporoval, a jen díky němu jsem mohla studovat. Jsem jim za to velmi vděčná. Do svého původního sboru jsem se však už nevrátila. Zůstala jsem, věřím na Boží pokyn, v Kolíně a začala sloužit v kolínském sboru. Věřím, že jsem mohla v tomto sboru zužitkovat to, co jsem získala studiem na LBA, a mám naději, že jsem byla pro AC Kolín užitečná. 

Co studium přineslo do Tvého vztahu s Kristem?

Jak jsem se zmínila, studium na biblické škole mi pomohlo především utřídit si svůj pohled na křesťanství jako takové, na svou víru a pochopení Bible. Bible už najednou přestala být tajemnou knihou, které nerozumím. Bůh se stal velmi osobní a přítomný. Víte, není nic hezčího a lepšího než své studium zaměřit na někoho, koho milujete. Těšila jsem se každý den do školy, protože jsem věděla, že se zase o něm dozvím něco nového, úžasného … čím mě ještě víc zaujme a uchvátí. 
I když jsem už před příchodem na LBA prožila křest Duchem svatým, teprve na biblické škole jsem se také poprvé setkala s duchovními dary. Vidět nebo slyšet Boha v akci byla zase úplně nová dimenze. Do té doby jsem nevěděla, jak Bůh mluví a neznala jsem jeho hlas. Tam jsem začala postupně poznávat, kdy ke mně mluví a jak to poznám. 
Právě na LBA jsem se naučila moci modlitby. Když jsme se každý večer scházeli se spolužáky k modlitbám, povzbuzovalo nás to ve víře a měli jsme svědectví různých vyslyšených modliteb.