středa 12. dubna 2017

Setkání všech absolventů a přátel VOŠMT a LBA na misijní konferenci v Kralupech nad Vltavou

Na misijní konferenci Za horizonty nám pořadatelé laskavě vytvořili prostor k setkání všech absolventů a přátel VOŠMT a LBA.
Setkání se uskuteční ve čtvrtek dne 27. dubna 2017 od 13.30 do 14.15 hodin, hned po obědě (viz program konference).

Účelem setkání je:
  1. Připomenout si 25. výročí založení biblické školy v Kolíně
  2. Setkat se a pozdravit s lidmi, kteří na biblické škole studovali, učili nebo jinak působili
  3. Povědět něco o nabídce jednoletého studia na VOŠMT ve školním roce 2017-18
Budu moc rád, když přijdeš.
Budu moc rád, když s sebou přivedeš někoho, kdo má o biblickou školu zájem.

Milan Buban