neděle 23. dubna 2017

Co ti to dalo? Odpovídá Tomáš Galda

V minulém článku jsme se ptali Radky Flekové, která sloužila ve vedení kolínského a zakládání malešovského sboru. Nyní je zde bratr Tomáš Galda, který studoval na VOŠMT v letech 1997-99. Je zapojen do projektu Exit 316, v Křesťanské akademii mladých a v Odboru mládeže Apoštolské církve. Položili jsme mu tři otázky, na které odpověděl následovně.

Co přineslo studium na biblické škole Tobě osobně?

Na střední škole jsem moc nevěděl, jak si mně Bůh chce použít, až na biblické škole jsem měl možnost si vyzkoušet a naučit spoustu nových dovedností - kázání, pouliční evangelizace, pantomimu, režírování, moderování, atd. Hlavně díky Crazy party, se kterou jsme projezdili celou republiku jsem našel svá obdarování a získal i trošku sebedůvěry. 

Co Tvé studium přineslo Tvému sboru?

Co jsem se naučil ve škole, jsem se snažil využít i ve svém sboru a snad to bylo přínosem. 

Co studium přineslo do Tvého vztahu s Kristem?

Díky každodennímu modlitebnímu řetezu jsem si sáhl na to, jak vypadá modlitební probuzení, a díky svým spolužákům jsem Boha poznal mnohem blíž.