středa 3. května 2017

Co ti to dalo? Odpovídá Martin Penc

V minulém článku jsme se tázali Tomáše Galdy. Nyní se ptáme Martina Pence, vedoucího Odboru mládeže Apoštolské církve.

Co přineslo studium na biblické škole Tobě osobně?

Studium mi dalo příležitost 2 roky pracovat s mým nitrem, charakterem, poznat církev z různých úhlů. Rozmanitost Božího díla mě více nadchla pro práci v místním sboru.

Co Tvé studium přineslo Tvému sboru?

Protože jsme měli možnost studovat, co Bůh dělá jinde a jak jiní pastoři řídí svůj sbor, měl jsem plno různých nápadů, jak svou církev obohatit.

Co studium přineslo do Tvého vztahu s Kristem?

Dva roky na škole byly velmi intenzivní a protože jsem na školu šel jako čerstvý křesťan, bylo pro mne každý týden něco nového. Viděl jsem každý den, jak ostatní vnímají Ježíše, což mne stále provokovali a inspirovalo.