neděle 14. května 2017

Co ti to dalo? Odpovídá Mirka Cásková

minulém článku jsme se tázali Martina Pence. Nyní se ptáme Mirky Cáskové, pracovnice nadačního fondu Nehemia, která na VOŠMT studovala v letech 1996-1998.

Co přineslo studium na biblické škole Tobě osobně?

Všeobecný přehled Bible a historie křesťanství, zodpovězení teologických otázek, hluboký vztah s Bohem, nové přátele, odvahu a smělost ve službě, nový rozměr v modalitách.

Co Tvé studium přineslo Tvému sboru?

Schopnost sloužit naplno Bohu i lidem a všestranně pomáhat v církvi.

Co studium přineslo do Tvého vztahu s Kristem?

Byl to čas, kdy jsem mohla Krista poznat víc než kdykoliv předtím. V modlitbách, chválách, společných i osobních, při studiu i při evangelizaci. Nezapomenutelné.