středa 1. července 2015

Přijímací pohovory

V pátek 19. června 2015 se uskutečnily přijímací pohovory na VOŠMT. Od zmiňovaného dne je přijato do 1. ročníku pro příští školní rok 9 studentů denní formy studia, z toho 3 dívky.

Všichni napsali test ze znalostí Bible. Tento test nebyl klasifikován, neboť bude sloužit škole k tomu, aby upravila studijní látku a sjednotila výuku pro všechny studenty (pre-test). Na konci studia, před absolutoriem ve 3. Ročníku, se studenti podrobí ekvivalentnímu testu (post-test), aby bylo možno posoudit, jak ve znalostech Bible vyrostli. Uskutečnil se rovněž s každým zájemcem o studium rozhovor o jeho duchovním životě a motivech studovat na VOŠMT v Kolíně.

Dva zájemci o studium se nemohli z osobních důvodů k přijímacímu řízení dostavit,
přihlásili se na 2. termín 28. srpna 2015.
Následovat bude ještě 3. termín, a to 25. září 2015.

Věříme, že i další mladí lidé poslechnou volání Pána Ježíše, aby se studiem připravili na práci duchovního pracovníka v Apoštolské církvi nebo v církvi podobné.
14:54Milan Buban