pátek 27. ledna 2012

Ezdráš v Kolíně, leden 2012

Ve dnech 23. až 27. ledna 2012 se na VOŠMT konal seminář na téma Člověk a hřích.
Učení o člověku (antropologie) a o hříchu (hamartiologie) patří k hlavním doktrínám systematické teologie.

Vyučujícím byl misionář A/G Tim Mann, který slouží v Mauthausenu v Rakousku.
Studijní skupinu tvořili:
  • studenti denního vzdělávání na VOŠMT (13)
  • student distančního programu Global University (1)
  • studenti Ezdráše, programu pro vzdělávání duchovních pracovníků (9)
Ve středu 25. ledna 2012 nám bratr Mann i se svou manželkou Karyn posloužil na školních bohoslužbách.
Služba manželů Mannových se vyznačuje hlubokým výkladem Písma a charismatickým darem proroctví.

Příští blokové vyučování v programu Ezdráš bude, dá-li Bůh, v Olomouci ve dnech 5. až 9. listopadu 2012.
Téma listopadového Ezdráše: Evangelizace