pondělí 15. ledna 2018

Studujte s námi Literaturu Nového zákona

Vyučující: Michael Buban, MTh
Termín: 27. - 28. 1. 2018
Rozsah: 12 × 45 minut
Místo: VOŠMT, Kmochova 248, Kolín
Tematický plán:

1. Pozadí Nového zákona – svět pisatelů NZ
- Intertestamentární období (2 hodiny)
- Palestina a judaismus v Ježíšově době (2 hodiny)
Římská říše v Pavlově době (2 hodiny)

2. Exegeze Nového zákona – stručný úvod do jednotlivých knih
- Evangelia a synoptický problém (2 hodiny)
- Pavlovy epištoly (2 hodiny)
- Obecné epištoly (1 hodina)
- Apokalypsa (1 hodina)

3. Teologie Nového zákona – rozmanitost a jednota NZ teologií
- Pohledy na Pavla
- Janovská, lukášská a pavlovská pneumatologie
- Novozákonní eschatologie

Přihlásit se můžete pomocí obvyklého on-line formuláře: https://globaluniversity.cz/sef/

20:18Milan Buban

pondělí 1. ledna 2018

Do nového roku přejeme požehnání od Boha

Drazí čtenáři.

Do nového roku Vám přejeme požehnání od Boha, Jeho blízkost a moudrost Ducha svatého. 

Vážíme si Vaší přízně a jako škola doufáme, že v novém roce budeme moci ještě lépe vyhovět Vašim vzdělávacím potřebám.

Chceme Vás informovat o nové nabídce vyučování ve sborech. Nyní si můžete z VOŠMT vyžádat učitele, který by ve Vašem sboru vyučoval ve smluveném rozsahu a na vybrané téma (viz vosmt.cz/sbor).

Dále bychom Vás rádi upozornili na nabídku víkendového vyučování v Kolíně (viz vosmt.cz/víkendy).

Všechny uvedené vzdělávací aktivity jsou slučitelné s bakalářským programem, který nabízíme ve spolupráci s Global University.

0:30Milan Buban