pondělí 1. ledna 2018

Do nového roku přejeme požehnání od Boha

Drazí čtenáři.

Do nového roku Vám přejeme požehnání od Boha, Jeho blízkost a moudrost Ducha svatého. 

Vážíme si Vaší přízně a jako škola doufáme, že v novém roce budeme moci ještě lépe vyhovět Vašim vzdělávacím potřebám.

Chceme Vás informovat o nové nabídce vyučování ve sborech. Nyní si můžete z VOŠMT vyžádat učitele, který by ve Vašem sboru vyučoval ve smluveném rozsahu a na vybrané téma (viz vosmt.cz/sbor).

Dále bychom Vás rádi upozornili na nabídku víkendového vyučování v Kolíně (viz vosmt.cz/víkendy).

Všechny uvedené vzdělávací aktivity jsou slučitelné s bakalářským programem, který nabízíme ve spolupráci s Global University.

0:30Milan Buban