neděle 21. května 2017

Co ti to dalo? Odpovídá Irena Takahashi

V minulém článku jsme se ptali Mirky Cáskové. Nyní se tážeme Ireny Takahashi, která na VOŠMT studovala v letech 2001-2003.

Co přineslo studium na biblické škole Tobě osobně?

Studium na VOŠMT mne osobně obohatilo na více rovinách. Nejvíce ale tím, že mne Bůh během studia povolal do služby Izraeli, což se promítá v mém životě dodnes.

Co Tvé studium přineslo Tvému sboru?

Věřím, že můj sbor AC ve Frýdku-Místku byl obohacen tím, že se mohl více zapojit do misie, a také že lidé více porozuměli Božímu plánu pro církev a izraelský národ.

Co studium přineslo do Tvého vztahu s Kristem?

Vztah s Kristem se během mého studia upevňoval do značné míry i tím, že jsem mohla sledovat, jak žijí s Bohem druzí, ať už spolužáci nebo vyučující, což mně hodně povzbuzovalo ve vlastním duchovním životě.

čtvrtek 18. května 2017

DUBEN 2017


5. dubna
navštívil naši školní bohoslužbu Mgr. David Symon, B.A., který působil jako misionář
v Banja Luce v Republice Srbské. Vedl nás na misijním výjezdu ve školním roce
2015/2016. Nyní pracuje v České republice jako misijní pracovník ve sboru CBH v Praze. Hovořil o svém dalším studiu a zkušenostech z práce v jiné kultuře, s jinak nábožensky či ateisticky orientovanými lidmi. 

12. dubna
jsme uspořádali v budově biblické školy Misijní čajovnu pro sbor AC Kolín.
Pečlivě jsme se připravili. Prostory klubovny, kde čajovna proběhla, jsme stylově vyzdobili, připravili jsme přitažlivý program, nešetřili jsme na občerstvení – brambůrky, oplatky, keksy, kofola, minerální vody, káva, čaj. Rádi jsme si popovídali o svém životě a studiu na biblické škole.

19. dubna
k nám zavítal Mgr. Pavol Bargár, Th. D., který působí jako jako vědecký pracovník na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy. Měl pro nás připravený seminář o jihoafrickém misiologovi Davidovi J. Boschovi, jenž významně ovlivnil moderní misiologii. Odpoledne jsme s bratrem Bargárem uspořádali konzultaci k našemu připravovanému misionálnímu kurikulu VOŠMT.

26. - 28. dubna
Konference Za horizonty 2017 - Misie v moci Ducha svatého proběhla v Kralupech nad Vltavou. 27. dubna se této konference zúčastnili všichni studenti za doprovodu ředitele školy Mgr. Milana Bubana, M.A.

  • Poslechli jsme si svědectví Petra Jaška, spolupracovníka české pobočky organizace Hlas mučedníků, který nás mluvil o svém pobytu ve vězení v Súdánu. Tamějšími úřady byl křivě obviněn a uvězněn. S mnoha křesťany z celého světa jsme se modlili, aby ho Pán vyvedl  z vězení na svobodu.
  • Poslechli jsme si přednášku misionáře Jeffa Hamonda, který mluvil o duchovním rozměru služby mezi muslimy. Ne každý muslim je militantní. Jsou mnozí, kteří upřímně hledají Boha a volají k Němu jako Izmael.   
  • Setkali jsme se rovněž s misionářem Rickem Cunninghamem, který působí v Rumunsku, kde výrazně pomohl rozvoji misijního hnutí. Rumunská letniční církev, která má nyní více než 60 dlouhodobých misionářů. 
  • U příležitosti výše uvedené misijní konference Za horizonty 2017 se uskutečnilo setkání absolventů naší biblické školy. Mluvili jsme s nimi o tom, jakým přínosem bylo pro ně studium na biblické škole v Kolíně.
Mgr. Alena Vršťalová
10:20Milan Buban

neděle 14. května 2017

Co ti to dalo? Odpovídá Mirka Cásková

minulém článku jsme se tázali Martina Pence. Nyní se ptáme Mirky Cáskové, pracovnice nadačního fondu Nehemia, která na VOŠMT studovala v letech 1996-1998.

Co přineslo studium na biblické škole Tobě osobně?

Všeobecný přehled Bible a historie křesťanství, zodpovězení teologických otázek, hluboký vztah s Bohem, nové přátele, odvahu a smělost ve službě, nový rozměr v modalitách.

Co Tvé studium přineslo Tvému sboru?

Schopnost sloužit naplno Bohu i lidem a všestranně pomáhat v církvi.

Co studium přineslo do Tvého vztahu s Kristem?

Byl to čas, kdy jsem mohla Krista poznat víc než kdykoliv předtím. V modlitbách, chválách, společných i osobních, při studiu i při evangelizaci. Nezapomenutelné.


středa 3. května 2017

Co ti to dalo? Odpovídá Martin Penc

V minulém článku jsme se tázali Tomáše Galdy. Nyní se ptáme Martina Pence, vedoucího Odboru mládeže Apoštolské církve.

Co přineslo studium na biblické škole Tobě osobně?

Studium mi dalo příležitost 2 roky pracovat s mým nitrem, charakterem, poznat církev z různých úhlů. Rozmanitost Božího díla mě více nadchla pro práci v místním sboru.

Co Tvé studium přineslo Tvému sboru?

Protože jsme měli možnost studovat, co Bůh dělá jinde a jak jiní pastoři řídí svůj sbor, měl jsem plno různých nápadů, jak svou církev obohatit.

Co studium přineslo do Tvého vztahu s Kristem?

Dva roky na škole byly velmi intenzivní a protože jsem na školu šel jako čerstvý křesťan, bylo pro mne každý týden něco nového. Viděl jsem každý den, jak ostatní vnímají Ježíše, což mne stále provokovali a inspirovalo.