čtvrtek 12. července 2012

VOŠMT - pobočka Brno

VOŠMT - pobočka Brno nabízí od září 2012 kombinované vzdělávání v letniční teologii
  1. pro vedoucí duchovní pracovníky
  2. a pro laické pracovníky se širokou praxí ve sboru
VOŠMT - pobočka Brno nabízí od září 2012 nabízí též studium jednotlivých předmětů
  1. studentům Global University
  2. a každému, kdo studuje Písma Starého a Nového zákona pro své obohacení.
Přijímací zkoušky jsou 24.8.2012 v Brně.

Plán zimního semestru a další informace najdete na 

pondělí 2. července 2012

Graduace a oslava dvacátého výročí

Oznamovali jsme, žádali Vás o gratulace, organizovali a všelijak intenzivně připravovali slavnost dvacátého výročí založení biblické školy, která se nakonec k spokojenosti návštěvníků i pořadatelů zdárně uskutečnila minulou středu ve spojení s graduací letošních absolventů.

Po přivítání hostů a po úvodní písni zástupkyně ředitele Alena Vršťalová představila absolventy a ve spolupráci s ředitelem školy Milanem Bubanem a biskupem Martinem Moldanem jim předala diplomy. Následoval děkovný proslov ředitele a zástupce studentů, pak modlitby za absolventy a druhá píseň, která uzavřela první část.

Druhou část slavnosti otevřel videopozdrav emeritního biskupa Rudolfa Bubika, následoval proslov ředitele o působení VOŠMT v kontextu vzdělávání dospělých v Apoštolské církvi a pak mezi interpretací skladby Snění od Schumanna a závěrečnou písní projevy Jasona Morrisona o letniční identitě v biblickém vzdělávání a projev Martina Moldana o vizi biblické školy.

Konečnou fází slavnosti se stal raut, kde se návštěvníci po bohatém programu občerstvili.

Slavnost proběhla dle nejlepších očekávání. Připomněla přítomným vedoucím církve a studentům a absolventům vitalitu a relevanci biblické školy v Kolíně jak v ohlédnutí na uplynulých dvacet let, tak ve výhledu na budoucí nezbytnost biblického tréninku duchovních pracovníků české církve. Byli jsme povzbuzeni utěšeným počtem návštěvníků i přívětivým duchem všech proslovů a přejeme si, aby právě tento poctivý letniční optimismus naši školu nikdy neopustil.

Přikládáme video z oslavy

Několik absolventů a přátel školy gratulovalo na zvláštní stránce.
Fotografie z oslavy jsou ke zhlédnutí zde,
fotografie z absolutoria zde.