čtvrtek 12. července 2012

VOŠMT - pobočka Brno

VOŠMT - pobočka Brno nabízí od září 2012 kombinované vzdělávání v letniční teologii
  1. pro vedoucí duchovní pracovníky
  2. a pro laické pracovníky se širokou praxí ve sboru
VOŠMT - pobočka Brno nabízí od září 2012 nabízí též studium jednotlivých předmětů
  1. studentům Global University
  2. a každému, kdo studuje Písma Starého a Nového zákona pro své obohacení.
Přijímací zkoušky jsou 24.8.2012 v Brně.

Plán zimního semestru a další informace najdete na