středa 23. listopadu 2011

Konference ředitelů Global University

Poznámka: Plnou, avšak nekorektní verzi tohoto článku publikoval jeho autor na svém osobním blogu.

Ve dnech 6. – 13. listopadu jsem se svým otcem navštívil USA za účelem účasti na letošní Konferenci ředitelů Global University—Going Beyond. Cestu i konferenci jsem zdokumentoval a poznamenal si několik fakt i několik dojmů, které nyní předkládám.

Konference se skládala ze dvou vzájemně vyvážených prvků: Hlášení a debata o administraci, vizi a pokroku ve vnitřním uspořádání Global University (dále: GU) a z hlášení regionálních ředitelů o tom, jak se to v jejich rajónech hýbe. První zmíněné přeskočím, neboť se netýká nikoho vně. Druhé přeskočím rovněž, neboť se dotýká místních pracovníků GU v různých částech světa, kteří netouží po internetové popularitě.
Mám zde tedy rámcové poznámky o průběhu konference a o cestě obecně.

K tomuto itineráři, zápisu a dojmologii přikládám ještě mapku se zaznačenými místy, která jsme navštívili a videoprezenta­ci fotek.


Mapka

Zobraz si tuto mapu ve velkém.
Neboj se kliknout na ikonku, neukousne Tě. Spíše Ti prozradí, co tam je. A neupejpej se posouvat až k
Chicagu, Londýnu, Madridu a k Praze.


Videoprezentace

Píseň na pozadí, to je bluegrassový hit I've found the way. Je tam na počest Joea Szaba, zástupce ředitele GU Garyho Seeverse, který nám se svou bluegrassovou kapelou zpříjemnil poslední večer konference.Cesta proběhla dobře a když jsme ve Springfieldu vykročili z letiště, přivítal nás teplý vítr. V úterý ráno se však rozpršelo. Dva kilometry jsme šli k autobusové zastávce, kterou jsme pro její minimalistické provedení přešli. Řidič potřeboval drobné, které jsme postrádali, tak nás napoprvé svezl zdarma.

Vystoupili jsme naproti centrály GU((Global University)) na Glenston Avenue a Když jsme obdrželi bližší informace o konferenci, vykročili jsme zpět do deště a do kavárny v centru města.

Po chvíli nás tam nalezl br. Gary Flokstra. Chvilku se s ním bavíme: Nemá rád kávu, zato pracuje jako misionář antikvariátník. Vzpomíná na staré dobré časy, kdy pracoval pro svého otce, který mu nesvazoval ruce leč požadavkem odvedené práce. Garyho otec pracoval jako knihovník na CBC, učil tam a přitom provozoval vlastní knihkupectví. Pod jeho rukama ta knihovna vyrostla do pozoruhodných rozměrů.

Gary nás zavezl do 4WRD, svého podniku. Provedl nás skladem a rovnou s námi učinil objednávku.

Ve středu ráno hovoří viceprezident GU Joe Szabo, po něm Gary Seevers, ředitel GU.

Nothing is so fatal for religion as indifference.
Gary Seevers

Následuje registrace s občerstvením, každý ředitel dostává bytelnou visačku, Global Operations Manual a celý obsah konference v tištěné podobě.

V různých reportech během konference se dozvídáme o tom, jak na tom GU je v různých částech světa.

Steve L. mluví o akreditaci GU, o jejím vzniku atp. Vysvětluje, jak AoG ve své historii neustále cítila potřebu dálkového vzdělávání služebníků.

Potkáváme sestru Lindu Seals a Carmen Burges, mailové adresy tím nabývají tváře. Bavíme se také s Fredem Kovachem, místním IT s kořeny na Slovensku.

You are part of us.

We want to help you.
Todd Waggoner

Středeční program byl krátký, vlastně to ani ještě nebyla konference, ale jen školení pro začínající ředitele. Končíme ve čtvrt na tři; a Gary F. nás hnedka nabírá a veze nás doFPHC, kde nás provádí jeho vedoucí Darin Rodgers.

Ve čtvrtek zrána se v přednáškové hale sešli již všichni účastníci konference.
Za stolem seděl Gary S. a Jim S., který pak v rozličných aplikacích představil ústřední myšlenku této konference:
Going Beyond.

Vyzývá k „mimokrabicovému“ myšlení, abychom skutečně vykročili ZA. Vždyť navzdory nemírným úspěchům GU po celém světě je žeň stále mnohá a etnické i jazykové skupiny nezasažené.

Gary S. pak hovoří o úspěších GU a o její vizi.

Some of us are in front of tremendous harvest, some of us are in state of seeding.
Gary Seevers

Jak říká Jim S., vědomí, že GU nekončí národní kanceláří, ale že působí a postupuje i v jiných částech světa, to dává člověku naději.

Po řízené diskusi zasedáme k večeři zajištěná cateringovou firmou. Hovoří ředitelAGWM Greg Mundys a přítomen je i sám George Flattery, zakladatel GU.

V pátek začínáme stejně jako ve středu a ve čtvrtek začínáme v 8.00, slovo má dnes ráno Steve L. Nabádá nás: Naším cílem je vyučovat zachráněné stejně jako zachraňovat ztracené!

Dalším bodem programu je dr. Willard Tieg, šéf oddělení bakalářských studií (tzv. Undergraduate). Informuje nás o připravovaných kurzech a revizích.

Říká, že je možné a vítané kontextualizovat (znovu vytvořit pro místní potřeby) i seminární práce a ostatní komponenty kurzů. Pokud by dokonce zahraniční autor napsal IST, bylo by přeloženo do angličtiny!

Navečer máme opět společné stolování ve stejném stylu jako ve včera, řečníkem je dnes však Ron Muddox. Hovoří o Boží moci, která v kurzech GU je.

Sobotu jsme strávili procházením se po městě a nakupováním suvenýrů a z neděle na pondělí jsme se za menších obtíží a únavy navrátili do studených a mlžných Čech. (Česká Republika leží o poznání severněji, než Missouri, viz mapu.)

Konference ředitelů Global University byla velmi povzbudivá. To, co jsme tam slyšeli, změnilo naše nahlížení na naši práci s GU v České republice. Vědomí totiž, že jsme součástí čehosi velikého, co nekončí v malých měřítcích a neutěšených statistikách České Republiky, ale co zasahuje svět a prokazatelně pomáhá na bezpočtu míst po celé planetě, toto vědomí budí odvahu a vede k vytrvalosti a k očekávání dne tisíců.

Vybraná svědectví

Bývalý regionální ředitel pro Evropu Daryl Erickson využívá svých zkušeností při své současné práci v Teen Challenge. Kombinuje oba prvky a zakládá Biblickou školu, která je de facto spojením Teen Challenge s GU.

V JAR prošla GU šesti lety temna a zápasu o akreditaci. Mnoho škol řešilo tuto situaci žalobou ministerstva školství. GU se vydala cestou trpělivosti, což přineslo ovoce, neboť vláda je nakonec uznala. Ministerstvo GU poděkovalo, že je nežalovala. (Školy, které žalobu podaly, akreditaci neobdržely.)

Thank you for not sueing us. Some schools have (they never got a registration).

Na Kubu putuje 1400 kindlů pro potřebu místní církve. Místní služebníci tuto možnost s nadšením vítají, neboť dosud nebyla jiná možnost vzdělávání vůbec dostupná.

China Bible College začíná nabírat na obrátkách. Do července příštího roku chtějí poskytovat vzdělání 50k studentům. V delším období chtějí dosáhnout 100k, jejich vizí je pak milion Číňanů studujících na Čínské Biblické škole.

Ron Muddox čínské probuzení komentuje:

Není nic vtipnějšího než čerstvě obrácený, nevzdělaný letniční, když tančí a srší tou první láskou.
A není nic nebezpečnějšího, než čerstvě obrácený, nevzdělaný letniční, když svůj zápal směruje špatným směrem.

V Číně je boj se základními herezemi závažným problémem!

Podobně tomu je v zemích postkomunistického bloku, jak jsme slyšeli od Tonyho Rybarczyka. Za příklad nám uvedl biskupa místní církve, který strávil 22 let v kriminále pro Krista. Do vězení nastupoval jako novomanžel a vyšel jako děd.
Tento věrný křesťan nese břímě mnoha doktrinálních chyb. Bratr Rybarczyk ale říká:

Nemám žádné právo ho odsoudit. Mám ale výsadu sloužit mu.

V zemích bývalého sovětského bloku GU pomáhá uzdravovat rány komunismu. V zimě její vliv přesahuje až do Číny, když zamrznou pohraniční řeky a bratří tam mohou přenášet učebnice GU.


pondělí 21. listopadu 2011

Studenti VOŠMT na Sjezdu ml. AC

I letos se studenti VOŠ misijní a teologické zapojili do zajištění blaha účastníků Sjezdu mládeže Apoštolské církve. Jejich poctivě splněným úkolem bylo provozovat stánek s občerstvením.

Žádná cesta se ovšem neobejde bez trampot, byť radostných, které tato stručná obrazová reportáž zachycuje.Som unavený... — Joj, sú tu...a aké pekné — Máslo, zelí, sýr máme...Brzdi...(whup!)...Nadšení z fungující zpátečky si vybralo svou daňTato fotografie zachycuje všech pět chlapců v jejich nejtypištější pózeIba jednu bagetu nam dali :-(První stavení za cedulí BLUDOVICE je budova Havířovského sboru ACNa nábor studentů není nikdy příliš brzyJedním ze šťastnějších okamžiků sjezdu byla společná procházka podél a okolo říčky Lučiny

pátek 7. října 2011

Pochod kolínskem

Na začátku září absolvovali studenti tzv. pochod kolínskem, jehož záměrem bylo představit studentům vybrané pamětihodnosti blízkého okolí jejich školy jakož i poskytnout jim příležitost k vzájemnému seznámení.
S odstupem několika týdnů jsem vybrané studenty požádal, aby vyjádřili své nyní již zralé dojmy z této akce.


Ondřej Nawrat píše:
Když jsem se poprvé doslechl, že v rámci školy máme mít v průběhu prvního týdne seznamovací výlet, nebyl jsem příliš nadšen. Můj názor na školu obecně je takový, že ve škole se má člověk učit, proto tam také chodí. Kdybych chtěl poznávat nové lidi a dělat si kamarády, pak bych za tímto účelem nešel do školy, ale na nějakou seznamku či co. Jenže ať už je můj názor jakýkoliv, poznávání nových spolužáků patří ke každé škole. S takovým postojem jsem vyrazil i na tento seznamovací výlet. Má skepse však poměrně brzy pookřála, až se nakonec k večeru zcela vytratila. Seděli jsme venku pod přístřeškem, zcela nasyceni grilovanými kuřecími kousky, saláty a moučníky a hráli jsme tichý slovní fotbal, o kterém jsem si nikdy dříve nemyslel, že by mohl být tak zábavný. V tuto chvíli a později i v mnoha dalších, jsem si musel přiznat, že můj názor na školu je špatný. Ano, chodím tam, abych se něco naučil, ale pravdou je, že škola s kamarády je o mnoho lepší, než škola bez nich.
Václav Kroužek míní:
Mě se na výletu líbily hry. Jako například hledání papírků s biblickými texty, ale také soutěž, kdo nejdéle vydrží mít ruce nad hlavou. Při této soutěži jsem si uvědomil, že se nesmím vzdát jak té soutěže, tak také věcí ve svém životě. Jako například studia na biblické škole, protože jsem se bál, že to nezvládnu. Já však věřím, že se Bůh o mne postará. Věřím tomu, že mě Bůh neposlal na biblickou školu, abych ji nedodělal, ale proto, aby mě něco naučil.
Dávid Kováč tvrdí:
V núdzi poznáš priateľa. Spoznávací výlet nikdy nie je dostatočne spoznávací, pokiaľ nenastane aspoň čiastočná núdza. Núdza o energiu, núdza o pekné počasie, núdza o potravu alebo nadšenie. (Ospravedlňujem sa za desivo subjektívnu výpoveď.) Všetkej núdze však bol rýchly koniec, kedykoľvek sa akákoľvek vyskytla, rýchlo bola zahnaná. Nehovoriac o úplnom závere výletu, ktorý zahnal úplne všetko. Grilovačka u Bubanov je vždy vítaná udalosť, predovšetkým ako bodka za vyčerpávajúcou prechádzkou. Nedokážem posúdiť, či sme sa priamo v priebehu výletu viac spoznali, ale rozhodne sme procesu vzájomného spoznávania nijak neublížili. Organizátori mali čo robiť, klubúk dole pred nimi.

Jako absolvent této školy a organizátor výletu předpokládám, že toto byla pouze ochutnávka, nástin a letmý příslib velikého dobrodružství na ohromující boží cestě každého jednoho studenta.

Kéž každému z nás náš Bůh dopřeje, abychom Biblickou školu v Kolíně viděli tak, jako On: Jako místo, kde Bůh mění lidské životy. Kde zastavuje rozjeté vlaky a vyhýbá je na koleje skutečných božích služebníků.

pondělí 26. září 2011

Konference ohně

Ani studenti Biblické školy minulou sobotu nechyběli na brněnské Konferenci ohně. Tento článek nabízí jejich vybrané komentáře. Vždyť událost tohoto formátu stěží nechá někoho netečným a právě Biblická škola je místem, kde takovéto dojmy inkubují a zrají nejlépe.

David píše:
Z Konference ohně u mně převažují dobré dojmy. V brněnské hokejové hale se sešlo něco přes 7000 lidí. Nikdy jsem neviděl tolik lidí pohromadě. Skvělé bylo zažít, jak na jednom místě tolik lidí chválí Ježíše! I když jsem byl nevyspalý, bolelo mě v krku a hlavně na začátku měli řečníci na můj vkus příliš "halelujácké projevy", moc se mi to líbilo.
Bůh mi ukazoval na konkrétní věci, kde bych měl jít do hloubky, pokecal jsem i s lidmi, které jsou dlouho neviděl. Na konci konference zazněla svědectví o uzdravení lidí z dlouhodobých nemocí. V autobuse při zpáteční cestě jsem se od svého spolubydlícího dozvěděl, že se modlil za jednu starší paní na vozíčku a byla uzdravená!

Adriana píše:
Bůh byl na této akci se svou mocí. Uzdravoval, osobně se setkával s lidmi a naplňoval je svým Duchem, svým ohněm, zachraňoval Jemu nevydané. Jeho blízkost byla hmatatelná. Každý tam nezažil nějaké zlomové setkání s Ním, ale vím o lidech, kteří ano. I když tam nebyl očekávaný Reinhard Bonnke, myslím, že to na věci nic neměnilo. Šlo o Boží moc a ta tam rozhodně byla.
Úžasnou věcí bylo sledovat Daniela Kolendu. Pohled na mladého muže s takovým přídělem Boží moci a požehnání ještě dlouho nezapomenu, ani pocit, který jsem při tomto pohledu měla, nebyl ledajaký. Daniel se dotýkal nás lidí, aby nám skrz tento dotyk a Danielovu modlitbu Bůh dal pomazání, oheň a lidé plakali, smáli se, padali, tancovali,... Chovali se zvláštně, bylo to ohromující. Bůh se jich dotýkal. Tato akce pro mě byla přínosnou a to ve smyslu, že od té doby se věci v mém životě začaly hýbat, pomalinku jsem se začala posouvat z bodu, v kterém jsem už delší dobu byla. Díky Bohu za tuto akci, za tyto řečníky a za Jeho milost.

Ota píše:
Byl jsem požádán, abych pár slovy zhodnotil svou účast a akci jako takovou. Účast na konferenci pro mně byla prospěšná v mnoha ohledech.
Největší užitek jsem dostal potvrzením vnitřního přesvědčení toho, že my jsme ti, kteří mají moc od Boha (skrz Boha). Máme konat, ne se stále ptát "co je Boží vůle" ve věcech, které jsou na mnoha místech v Bibli napsané zcela na rovinu. Máme od Boha pravomoc urdravovat skze moc, která je ve jménu Ježíš.
Dále pro mně byla konference inspirací po ogranizační stránce. Zejména večerní evangelizace byla neobyčejně působivá. Mnoho lidí reagovalo na evangelium a bylo uzdraveno. Každý dostal útlý sešítek, kde jsou srozumitelně vysvělovány první kroky víry a také dostal pozvánku na několik návazujících akcí místních církví. Evangelium bylo zaseto a rovnou i zalito. To bylo největší inspirací.

neděle 10. července 2011

Studijní bible s výkladovými poznámkami

Možná jste někdy otevřeli Bibli – a zase jste ji zavřeli s tím, že je to náročné čtení. V takovém případě by vás mohla zaujmout Studijní Bible s výkladovými poznámkami. Jde o překlad z angličtiny, který vyšel začátkem roku 2010.

Studijní Bible obsahuje ekumenický text, opatřený výkladovými poznámkami a teologickými články. Pocházejí z prostředí letničního hnutí a jejich autorem je misionář Don Stamps, jehož příběh je zajímavý.

Přibližuje ho Radek Smetana z Apoštolské církve: „Při svém misijním působení v Brazílii pojal úmysl, vyzbrojit místní služebníky Božího slova skutečně kvalitním teologickým základem. A právě jeho napadlo, že by mohl napsat komentář k textu Bible.“

Poznámky dokončil Don Stamps v roce 1991, šest týdnů předtím, než zemřel na rakovinu. Posléze se jeho texty zabýval tým teologů a odborníků a v roce 1992 vyšla anglická verze Studijní Bible. Pak následovala její cesta do jiných jazyků. České vydání je už 28. překladem.

Člen týmu překladatelů Aleš Navrátil vysvětluje: „Nóvum bude v tom, že teologie je vyostřeně evangelikální, tak jak jsme zvyklí v letničních nebo charismatických kruzích. Co se týče takovéhoto díla, tak je na českém trhu ojedinělé.“

A co konkrétně výkladové poznámky čtenářům přinesou?

Odpovídá další z autorů českého textu Karel Fridrich. „Je to text, který má přiblížit čtenáři dobové reálie, kontext doby, společnosti, objasnit třeba idiomatické vztahy textu a současné doby a podobně.“

Nynější publikace je výsledkem desetileté práce.

Od prvopočátků stál u myšlenky české verze americký misionář James Sabella: „Pro mě to je Boží dar a zázrak. Pracovalo na tom totiž hodně lidí, hodně let. Byla to mezinárodní práce, která není jednoduchá. A já říkám často, díky Bohu za to. Protože je to jeho práce, ne naše.“

V loňském roce vyšly hned tři překlady Bible, a to je podle ředitele České biblické společnosti Pavla Nováka situace mimořádná. Studijní Bible je čtvrtá v pořadí v krátkém čase.

Pavel Novák: „Zatímco ty předchozí Bible, nové překlady, nesou biblický text samotný, tato Bible přináší mnohem víc. Přináší spoustu aparátu, tabulky, mapy, přehledy, konkordanci, téměř co koho napadne. Vlastně taková malá mini příruční biblická knihovna v jednom svazku a ještě k tomu s biblickým textem. A to už stojí za to.“

A co přeje nové Studijní Bibli předseda Ekumenické rady církví Joel Ruml? „Aby měla nejen čtenáře, ale také lidi, kteří ji chtějí rozumět a využijí všechny ty studijní poznámky, které mohou text, ducha, obsah přiblížit a proměňovat životy a hledání lidí.“

Studijní Bible s výkladovými poznámkami je na trhu celkem ve třech variantách.

Zpráva převzata ze stránek Českého rozhlasu:
http://www.rozhlas.cz/nabozenstvi/zpravy/_zprava/694494

pátek 10. června 2011

Uznání biblických jazyků

Drazí studenti i absolventi VOŠMT.

Chci se s Vámi podělit o dobrou zprávu, že biblické jazyky, jež na naší škole vyučuje bratr Jaroslav Fér, mohou být uznány v rámci bakalářského studia na Global University. To se týká nejen současných studentů, ale také všech, kdo u bratra Féra studovali v uplynulých letech.

Zde je výňatek z dopisu ze studijního oddělení ve Springfieldu:
Drahý bratře Bubane

Děkuji Vám, že jste si podal žádost o uznání předmětů, jež Vaši studenti absolvují na Vyšší odborné škole misijní a teologické. Vaše žádost o uznání předmětů Novozákonní řečtina a Starozákonní hebrejština v rámci studia na Global University byla akceptována.

Předměty Novozákonní řečtina I a II (6 kreditů) a Starozákonní hebrejština I a II (6 kreditů) mohou být uznány v rámci bakalářského programu v oboru Biblická a systematická teologie. Studentům, kteří uvedené předměty absolvovali ještě před podepsáním Dohody o uznávání kreditů mezi VOŠMT a Global University (Credit Transfer Agreement byla podepsána v červnu 2008, pozn. red.), mohou být biblické jazyky též uznány v rámci bakalářského programu. Pamatujte prosím, že uznání je podmíněno dosažením nejméně 70% při závěrečném hodnocení předmětu.
Pokud se chcete zeptat na podrobnosti, napište mi. Připomenu jen, že celý bakalářský program na Global University má 96 kreditů. Pokud jste absolventem či absolventkou VOŠMT, 12 kreditů "máte již v kapse".

Milan Buban
mbuban@vosmt.cz

pondělí 6. června 2011

Dr. Roland Dudley v Kolíně

Zveme Vás na odborné semináře s dr. Rolandem Dudleym, emeritním děkanem Continental Theological Seminary v Bruselu.

V pondělí 13. června 2011 od 15 do 17 hodin 
bude seminář pro vyučující a tutory biblické školy a další zájemce
na téma: Tutoring a mentoring v podmínkách biblické školy
- Tutoring, tj. akademické poradenství a pastorace studentů
- Mentoring, tj. efektivní zajištění odborné praxe

V úterý 14. června 2011 od 9 do 17 hodin 
bude seminář pro členy Rady biblické školy a další zájemce
Témata:

- Rada biblické školy - její pojetí funkce
- Modely ekonomického zajištění biblické školy
- Spojení školy s praktickým životem církve
- Garance akademické úrovně biblického vzdělávání
- Uplatnění absolventů
- Atd.

Oba semináře se uskuteční na adrese Kmochova 248, Kolín III.
Oba semináře jsou zdarma a bez nutnosti registrace.
Jen pokud chcete, abychom Vám na 14. června objednali oběd ve školní jídelně, nahlaste se pod tímto odkazem.
Případné dotazy adresujte na email mbuban(at)vosmt.cz.

čtvrtek 19. května 2011

Jedinečnost biblické školy v Kolíně

Biblická škola v Kolíně vznikla z Božího rozhodnutí v roce 1992.
Nejdříve působila pod názvem Letniční biblická akademie, později pod názvem Vyšší odborná škola misijní a teologická.

Od svého vzniku škola posloužila asi dvěma stům studentů v denním programu a desítkám pastorů v programu celoživotního vzdělávání Ezdráš. Mnozí její absolventi dnes slouží Pánu Ježíši Kristu většinou ve sborech Apoštolské církve.

Jedinečnost biblické školy v Kolíně spočívá jednak v jejím zaměření na letniční teologii, jednak v duchovním výcviku, který v Apoštolské církvi nemá obdoby.
 1. Letniční teologie je na škole vyučována v pohledu biblické, systematické a praktické teologie a v pohledu souvisejících všeobecně vzdělávacích předmětů. Učiteli jsou absolventi letničních a evangelikálních škol a odborníci z praxe.
 2. Praktický výcvik v modlitbách, bohoslužbách, evangelizacích a misiích je velmi intenzivní. Každodenní společné modlitby, týdenní studentské bohoslužby, průběžná misijní praxe, návštěvy sborů, účast na celonárodních akcích, misijní výjezdy - to všechno vytváří vhodné podmínky pro duchovní růst studenta. Navíc se praktický výcvik neodehrává nárazově (např. v jednom týdnu či několikrát za rok), nýbrž dlouhodobě v několika šestnáctitýdenních blocích (semestrech). Studenti během semestrů plní úkoly studijní a praktické a jsou tak vystaveni tlaku, který je přibližuje reálné životní situaci. Během praxe studenti poznávají své možnosti, rozvíjejí svá nadání, učí se pokoře a službě lidem. Také se učí pracovat v týmu, navzájem se snášet.
Nabídka studia ve školním roce 2011-12 je popsána pod odkazem www.vosmt.cz.

úterý 10. května 2011

Kdykoliv, kdykoliv, kterýkoliv

Drazí přátelé, chci Vás upozornit na úpravu studijních podmínek na Global University, která Vás jistě potěší.

Global University využívá metody distančního studia jednotlivých předmětů, které lze studovat jen pro obohacení, nebo je kombinovat podle některého z bakalářských programů.
 1. Noví studenti se mohou přihlásit kdykoliv v průběhu roku.
 2. Registrovaní studenti si mohou kdykoliv v průběhu roku zapsat nové předměty z aktuální nabídky v češtině nebo v angličtině
 3. Na každý předmět má student nejvýše 6 měsíců včetně napsání závěrečného testu.
  Pokud si studující potřebuje 6měsíční studijní lhůtu prodloužit, musí znovu zaplatit zápisné do předmětu.
 4. Pokud studující předmět nedostuduje ani po prodloužení studijní lhůty, může jej jednou opakovat, zaplatí však znovu všechny poplatky.
 5. Na konci studia každého předmětu se studující podrobí závěrečnému testu v Kolíně.
 6. Testy se píší v kterýkoliv pátek během roku po předběžné domluvě s ředitelem (viz níže).

neděle 1. května 2011

Pokání jako způsob života

Pokání je rozhodující podmínkou spasení a spolu s vírou přináší obrácení (L 13,2-5). Prvním důležitým krokem k tomu, aby se někdo stal Božím dítětem je učinit pokání. Řecké slovo metanoia, překládáme jako „pokání“ a znamená změnu smýšlení nebo směru (Mt 4,17; Mk 1,15). V Bibli není pokání pojem statický, ale dynamický.

Co tedy pokání znamená prakticky? Je to úplný obrat v myšlení a konání. Hříšník si začíná uvědomovat hrůzu hříchu a jeho důsledky. Ale nejen to. Zároveň se obrací ze stavu neposlušnosti, vzpoury a sobeckosti k Bohu: 1) odvrací se od hříchu; 2) podřizuje svůj život Bohu a 3) přijímá Ježíše jako svého Spasitele a Pána.

Odpovědnost činit pokání je tedy na člověku. Všichni lidé zhřešili, a proto potřebují činit pokání a přijmout Pána Ježíše do svého srdce (Ř 3,23). V Novém zákoně slyšíme Petra: „Proto čiňte pokání a obraťte se, aby byly smazány vaše hříchy“ (Sk 3,19). Nikdo se může obrátit k Bohu, činit pokání, anebo dokonce uvěřit bez Božího přispění. Potřebný obrat musí dovršit Bůh sám. Bible mnohokrát mluví o tom, jak to dělali jednotliví muži a ženy. Ježíš na kříži zaplatil cenu za naše hříchy a přivedl nás zpět do vzájemného vztahu s Bohem. Bůh ze své strany udělal vše a zbytek záleží na nás.

Pokání je tedy darem od Boha. Je onou pohonnou hmotou, která žene kupředu náš život řízený Bohem. Pokud nám bude chybět palivo, nedostaneme se ani o krok dál a budeme neustále žít v pýše a s pocitem viny. Opravdové pokání může člověka těchto okovů zbavit. Pokání je znamením milosti, která je ještě mimo nás, ale již zde působí. Je impulsem od Ducha svatého, který sice v hříšníkovi ještě nepřebývá, ale již ho ozařuje světlem, které ukazuje na stíny a vede ho až ke spasení. Právě proto pokáním nás Bůh ani zdaleka nechce trápit, ale spíše je ovocem a projevem jeho nezměrné lásky k nám.

Apoštol Pavel tuto pravdu vyjadřuje nádhernými slovy v epištole Římanům 2,4 „Či snad pohrdáš bohatstvím jeho dobroty, shovívavosti a velkomyslnosti, a neuvědomuješ si, že dobrotivost Boží tě chce přivést k pokání?“

sobota 16. dubna 2011

Modlete se za tým pro Bosnu a Hercegovinu

Dnes odjíždíme do Bosny a Hercegoviny.
Ve dnech 17. až 24. dubna 2011 bude tým studentů VOŠMT sloužit ve městech:

 • Banja Luka
 • Bihać
Tento výjezd má tři cíle:
 1. Misijní - Budeme pomáhat Davidu Symonovi (Evangelical Union of Students) a pracovníkům Operace Mobilizace
 2. Poznávací - Seznámíme se kulturou a duchovní situací této nádherné země, kde ještě nedávno zuřila občanská válka
 3. Inspirativní - Budeme se modlit, aby každý účastník výjezdu pochopil, jak, kdy a kde se má zapojit do misijní práce. 
Misie a evangelizace nejsou volitelnou, nýbrž povinnou součástí křesťanského života.
Poslední Ježíšova slova před nanebevzetím byla: "Budete mými svědky ... do nejzazších končin země".

pátek 15. dubna 2011

Modlete se za tým pro Rumunsko

Drazí přátelé, prosíme Vás o modlitby.

Dnes odjíždí tým studentů VOŠMT vedený bratrem Rafajem na misijní výjezd do Rumunska.
Cestou se zastaví ve dvou sborech Apoštolské církve na Slovensku:

 • v Novom Meste nad Váhom
 • a v Púchove

Cílem výjezdu je město Bodonoš v Rumunsku, kde žijí etničtí Slováci.
Pracuje zde místní letniční sbor.
Studenti se zapojí do sborových aktivit, jako jsou:

 • praktická pomoc
 • služba na shromážděních 
 • evangelizace
Modlete se prosím, 
 • aby Pán Ježíš tento výjezd požehnal, 
 • aby studenti přinesli do uvedených sborů radost a povzbuzení v Duchu svatém
 • a aby se nám všichni šťastně vrátili.

neděle 10. dubna 2011

Vysvětlivky ke klasifikačnímu protokolu (anglicky Final Grade Report)

Na klasifikačních protokolech studentů bakalářských programů Global University jsou použity zkratky CGA a GPA. Podávám zde jejich stručné vysvětlení.

Cumulative Grade Average (CGA) – Kumulativní průměr známek (KPZ) je součet procentuálních bodů konečných známek vydělený součtem kreditů absolvovaných předmětů. Zde se započítávají také předměty, v nichž student neuspěl, tzn. získal méně než 60%.

Příklad: Když student absolvuje tříkreditový předmět na 94 procent a k tomu ještě dvoukreditový předmět na 88 procent, KPZ se vypočítá takto:
(94x3) + (88x2) : (3+2) = (282 + 176) : 5 = 92 (zaokrouhleno)
KPZ tohoto studenta je tedy 92%.

Poznámka: Student, jehož kumulativní průměr známek bude v rámci celého studia nižší než 70 %, nebude graduován jako absolvent bakalářského programu.

Grade Point Average (GPA) – Kumulativní průměr kreditů (KPK) je součet konečných známek uvedených v desetinných číslech vydělený součtem kreditů absolvovaných předmětů. Známky v procentech se převádějí na desetinná čísla podle této tabulky:
90-100% - Výborně - 4,00
80-89% - Velmi dobře - 3,00
70-79% - Dobře - 2,00
60-69% - Dostatečně - 1,00
59% a méně - Nevyhověl
Příklad: Když student absolvuje tříkreditový předmět na 94 procent, za každý kredit získá známku 4,00. Když k tomu ještě absolvuje dvoukreditový předmět na 88 procent, za každý kredit tohoto předmětu získá známku 3,00.

KPK se vypočítá takto:
(4,00x3) + (3,00x2) : (3+2) = (12,00+6) : 5 = 3,60
KPK tohoto studenta je tedy 3,60.

Poznámka: Student, jehož kumulativní průměr kreditů bude v rámci celého studia nižší než 2,00, nebude graduován jako absolvent bakalářského programu.

pátek 1. dubna 2011

Pravidla pro mimoškolní akce

Studenti na mimoškolních akcích (výjezdy, pouliční evangelizace apod.):
 1. Jsou povinni řídit se pokyny vedoucího akce nebo odpovědného vedoucího na místě konání akce (např. pastor či starší sboru apod.)
 2. Nesmí svým chováním ohrozit sebe ani ostatní. Nesmí např. lézt na střechy, pohybovat se v kolejišti, skákat do vody, pohybovat se po frekventované silnici atp.
 3. Musí se držet vždy nejméně ve dvojicích
 4. Nesmí konzumovat alkohol v žádném množství
 5. Nesmí chodit do cizích bytů a na neznámá či opuštěná místa, a to ani za účelem zvěstování evangelia
 6. Musí vždy vedoucímu nahlásit, kde se budou pohybovat v době přestávky či volna
 7. Musí dodržovat všechny stanovené termíny určené vedoucím, např. společný odjezd, sraz před akcí apod.
 8. V době nočního klidu musí být tam, kde byli vedoucím ubytováni
 9. Každý student ještě před akcí ohlásí vedoucímu číslo mobilu, který na výjezdě bude nosit u sebe, a do svého mobilu si uloží mobilní číslo vedoucího

pondělí 21. března 2011

RBŠ, tj. Rada biblické školy

Rada biblické školy je organizovaná skupina lidí s právní autoritou, která ve škole řízené kvalifikovanými zaměstnanci vykonává etický dohled a podílí se na jejím rozvoji.
17. ledna 2011 byla rozhodnutím Rady Apoštolské církve ustavena Rada biblické školy (RBŠ). Tato rada spravuje následující programy pro vzdělávání Božích služebníků:
Jelikož VOŠMT vykonává svou činnost podle školské legislativy, tři z následujících členů RBŠ byli delegováni do Rady VOŠMT podle školského zákona. Jsou označeni hvězdičkou (*).
Z důvodu kvalifikovaného rozvoje jednotlivých stránek vzdělávacích programů byly vytvořeny komise vzdělávací a ekonomická.

Členové RBŠ

 • Martin Moldan – biskup AC je předsedou RBŠ ex offo
 • Milan Buban – ředitel školy má hlas poradní 
 • * Ing. Aleš Cichy
 • Bohuslav Wojnar
 • Jason Morrison, B.Sc
 • * Ing. Karel Káňa, DiS. 
 • Leoš Cásek, DiS. 
 • * Ludmila Pohanková, DiS.
 • Lumír Folvarčný 
 • Martin Penc, DiS.
 • Bc. Petr Král 
 • Bc. Radek Smetana 
 • Svatopluk Dysmas
 • Ing. Viktor Baláž 

Profesní přehled členů RBŠ

 • Pastor na plný úvazek - 8
 • Ekonom na plný úvazek - 1
 • Misionář na plný úvazek - 1
 • Absolvent LBA / VOŠMT - 4
 • Absolvent programu Ezdráš - 3
 • Studující na Global University - 1
 • Vyučující na VOŠMT či v programu Ezdráš - 6

čtvrtek 10. března 2011

Co udělat můžete

Když tě neklidný svět stahuje dolů, vzhlédni k Ježíšovi.
Dave Branon napsal:

Dostáváte od života, co chcete? Nebo máte pocit, že vás ekonomika, vaše vláda, vaše životní situace či jiné vnější faktory okrádají o hodnoty a radosti života?

Nedávno se jedna agentura pro průzkum veřejného mínění zeptala 1000 lidí, po čem touží v životě nejvíce. Fascinující bylo zjištění, že 90 procent křesťanů věřících Bibli touží po blízkém vztahu s Bohem, jasném životním cíli, po vysokém stupni bezúhonnosti a hlubokém nasazení pro svou víru.

Všimněte si, že všechny tyto upřímné touhy jsou věci, které jako jednotlivci můžeme dělat, aniž bychom potřebovali lidskou pomoc zvenku. Tady nepomůže nějaký vládní program a ekonomická krize nemůže tyto ideály ukrást. Tyto životní cíle dosáhneme, když dovolíme, aby nám Boží slovo vládlo v srdcích a když přijmeme sílu Ducha svatého k posílení "vnitřního člověka" (Ef 3,16). Tak získáme opravdovou radost.

V našem složitém světě je lákavé svěřit úsilí o to, co si přejeme, do rukou jiných - očekávat, že někdo zvenku se postará o splnění našich tužeb. I když někdy potřebujeme pomoc, protože nemůžeme žít v izolaci, vnější zdroje nám pravé štěstí nepřinesou. Štěstí pochází zevnitř - z toho, že necháme Krista bydlet v našich srdcích (v.17).
Duchu svatý od Boha
kéž v mém srdci domov máš;
Znič veškerý modly trůn,
vládni mi, já jsem tvůj dům. --Reed

Přečtěte si modlitbu apoštola Pavla:
Efezským 3,14-21

úterý 1. března 2011

Misijní výjezd studentů na Slovensko a do Rumunska 2011

„S radostí vyjdete a budete vedeni v pokoji. Hory a pahorky budou před vámi zvučně plesat a všechny stromy v poli budou tleskat. Místo trní vyroste cypřiš, místo plevele vzejde myrta. To bude k oslavě Hospodinova jména, za trvalé znamení, které nebude vymýceno.“ (Izajáš 55,12-13)
Vyšší odborná škola misijní a teologická v Kolíně je zaměřená na misii domácí i zahraniční. Také letos v dubnu se uskuteční misijní výjezd studentů na Slovensko a do Rumunska. Záměrné načasování výjezdu do velikonočního týdne poskytne týmu příležitost navázat na poselství Velikonoc.

Kromě stovek ujetých kilometrů a kromě pobytu v neznámém prostředí a v odlišné kultuře bude náplň naší práce velice pestrá. Sloužit budeme duchovně i zcela prakticky. Jednoduše to bude taková všehochuť různorodých činností, které studentům nabídnou možnost vyzkoušet si v terénu to, o čem se průběžně ve škole učí. Studenti již dnes připravují scénky, soutěže, hry, písně, osobní svědectví a další formy evangelizace.

Důraz klademe především na 3 hlavní cíle: 
 1. umožnit studentům v rámci misijní praxe navázat na teoretickou průpravu
 2. rozšířit jejich obzor v oblasti misijní a evangelizační práce 
 3. navázat na dobré vztahy z předchozích let. 
Věřím, že celý výjezd přinese jen a jen pozitivní ohlasy a vyhlídky na možnou spolupráci v budoucnosti. Věřím, že získané zkušenosti přinesou vytoužené a očekávané ovoce, které pak bude zpětně uplatněno a využito ve výuce.

Vladimír Rafaj, vedoucí výjezdu VOŠMT

neděle 20. února 2011

Projekt REDAKTA

RED - redakce. Navrhněte nám věcné či jazykové korektury učebního textu.
AKT - aktualizace. Navrhněte nám aktuálnější poznatky, než jsou v učebnici.
A - adaptace. Navrhněte nám další knihy dostupné v češtině nebo slovenštině.

Rozhodující úlohu v distančním studiu hraje učebnice, která je speciálně upravena pro samostatné studium. S nadsázkou se dá říci, že učebnice je hlavním vyučujícím. Obsahuje totiž interaktivní prvky, jež jsou popsány na http://globaluniversity.cz/div.html.

Studijní materiály jsou na Global University vytvářeny odborníky z teologických fakult. Autor učebnice má nelehký úkol vytvořit nadkulturní studijní text srozumitelný studentům na celém světě. To je důvod, proč se autoři učebnic Global University nemohou zabývat podrobnostmi, ale snaží se vytvořit základní studijní materiál pro pochopení příslušného předmětu.
Zároveň však Global University vybízí národní kanceláře po celém světě, aby hledaly způsoby, jak jednotlivé učebnice přizpůsobit místním požadavkům.
Toho využívá projekt REDAKTA.

Projekt REDAKTA má dva okruhy:
 1. Veřejný, do kterého se mohou zapojit všichni uživatelé materiálů Global University pomocí odkazu: http://globaluniversity.cz/redakta.html
 2. Odborný, který je zajišťován tutory Global University: http://globaluniversity.cz/personal.html
Návrhy veřejné i odborné se shromažďují u ředitele národní kanceláře, který zajistí jejich posouzení a případné zapracování do příštího vydání učebnice.

sobota 12. února 2011

Před rokem - 12. února 2010 se nad Haiti otevřelo nebe

12. února 2010 haitský prezident Préval vyzval svůj národ ke třem dnům modliteb a půstu. Na tuto historickou výzvu reagovalo přes 1 milion Haiťanů.

Zástupy se shromáždily přímo u prezidentského paláce v Port-Au-Prince. Když pastor René Joseph, který měl shromáždění na starost, začal úvodní modlitbu, stáli Haiťané s rukama pozdviženýma k nebi a zoufale volali k Všemohoucímu, aby jim odpustil a uzdravil jejich zemi.

První den se dostavil také premiér Haiti. Nepromluvil však k zástupům, jen tam prostě stál a více než hodinu plakal. Pak na pár hodin odjel, aby se vrátil spolu s prezidentem Prévalem. Prezident promluvil k lidem a když potom volal k Bohu, aby uzdravil jeho zemi, pastoři na něj vložili ruce a žehnali mu.

Lidé se v pokání obrátili k Bohu a On byl potěšen.
12. února 2010 se nad Haiti otevřelo nebe.

čtvrtek 10. února 2011

Misijní výjezd studentů VOŠMT do Bosny a Hercegoviny

Římanům 15,18-19 Neodvážil bych se totiž mluvit o něčem, co by nevykonal Kristus skrze mne, slovem i skutkem, v moci znamení a divů, v moci Ducha, aby pohané přijali evangelium. Tak jsem celý okruh od Jeruzaléma až po Illyrii naplnil Kristovým evangeliem.
V dubnu před Velikonocemi pojedou sedm studentů VOŠMT, ředitel s manželkou a misionář Václav Bednář do Bosny a Hercegoviny. Cílem výjezdu je podpořit misijní práci Davida Simona, který pracuje v Banja Luce mezi vysokoškoláky. Tým biblické školy stráví několik dní také v Bihaći pod vedením misionářů z „Operace mobilizace“.

Misijní výjezd studentů potřebuje od církve podporu modlitební i finanční.
Chceme s sebou přinést evangelium v moci divů a zázraku, v síle Ducha Božího.
Příspěvek na misijní výjezd pošlete na účet VOŠMT: 0420344379/0800 var. symbol 91127

Bosna a Hercegovina se člení na dva celky: Federaci Bosny a Hercegoviny a Republiku srbskou. Hlavní město Bosny a Hercegoviny a Federace Bosny a Hercegoviny je Sarajevo. Hlavní město Republiky srbské je Banja Luka.

Celá Bosna a Hercegovina má asi 3,8 mil. obyvatel, z toho 48% tvoří Bosňané, 37% Srbové a 14% Chorvati. Bosňané jsou většinou muslimové (40%), Srbové – pravoslavní (31%), Chorvaté – katolíci (15%).

V roce 1992 začala na území válka, která skončila v roce 1995 tzv. Daytonskou mírovou dohodou. Na počátku války bojovali Chorvaté s muslimy proti srbským ozbrojencům. V polovině války vznikl samostatný konflikt mezi Chorvaty a muslimy. V občanské válce zahynulo asi 200 000 lidí.

V Bosně a Hercegovině je jen okolo sedmi set (700) evangelikálních křesťanů, z toho v Republice srbské je jich asi padesát (50).

Bosna je prostředí, které nezná protestantskou tradici, ale Boha jako stvořitele znají téměř všichni skrze pravoslavnou nebo katolickou tradici.

Víte, že Illyrická země, k jejímž hranicím došel apoštol Pavel, ležela na Balkánském poloostrově směrem na jih od dnešní Bosny a Hercegoviny?

pondělí 7. února 2011

Změna pokladních hodin VOŠMT

Vzhledem k dlouhodobé nemoci ekonomky sestry Hlínové
stanovím až do odvolání pokladní hodiny Vyšší odborné školy misijní a teologické takto:
Pondělí od 15 do 17 hodin.


Své finanční povinnosti vůči VOŠMT můžete též uhradit převodem z účtu na účet školy:
0420344379 / 0800.
Nezapomeňte vždy uvést účel své platby ve zprávě pro příjemce.

V případě dotazů pište na vosmt@vosmt.cz nebo volejte řediteli.

Milan Buban
ředitel VOŠMT
mobil: 737125720

pátek 4. února 2011

Vyučovací předměty letního semestru, tj. období

V letním období se na biblické škole vyučuje těmto předmětům:

Anglický jazyk  (John A. Connor, B.Sc.)
*Křesťanská pedagogika (Mgr. Alena Vršťalová)
*Novozákonní řečtina (ThMgr. Jaroslav Fér)
*Bible a církev (Peter Hronec, DiS.)
Pneumatologie (Vladimír Rafaj, M.A.)
Christologie a soteriologie (Vladimír Rafaj, M.A.)
*Křesťanské vůdcovství (biskup Martin Moldan)
*Dějiny letničního a charismatického hnutí (Bc. Radek Smetana)
*Lidé a jejich víra (Andrea Morrison, B.Sc.)
Školní modlitby a bohoslužby (Mgr. Milan Buban, M.A.)
Diakonická praxe (Milan Buban a Petr Berdar, DiS.)
Průběžná misijní praxe (Milan Buban, Petr Berdar, Marie Tesárková a Yvona Bubanová)
Souvislá misijní praxe (Milan Buban a Vladimír Rafaj) 

Předměty označené hvězdičkou vyučujeme podle požadavků bakalářských studií na Global University.
Všechny uvedené předměty jsou uznány programem Ezdráš pro další vzdělávání duchovních pracovníků.

úterý 1. února 2011

Nápisy na školním autě

Na školním autě máme tyto nápisy:
Biblická škola Kolín
Měníme věčnost
Biblická škola Kolín je společný název pro vzdělávací programy, které v Kolíně nabízíme.
 1. VOŠMT (dříve LBA) vznikla v roce 1992 jako program s akreditací ministerstva školství a dnes má asi 200 absolventů.
 2. Ezdráš působí od roku 1999 a zajišťuje další vzdělávání duchovních pracovníků Apoštolské církve. Všichni naši pastoři jsou povinni se vzdělávat.
 3. Global University je misijní korespondenční biblická škola. Jejím cílem je zachraňovat ztracené a vzdělávat zachráněné všude tam, kam se dostane pošta. 
Měníme věčnost

Věčnost nezměníme, když už tam budeme.
Ale dokud jsme na zemi, můžeme změnit věčný osud lidské duše.
Můžeme změnit osudy lidí, kterým zvěstujeme evangelium.
Když evangelium přijmou, nebudou trávit věčnost v pekle, ale v nebi.

pondělí 31. ledna 2011

Seminář Bůh a andělé

Od 24. do 28. ledna 2011
se na biblické škole
v rámci dalšího vzdělávání duchovních pracovníků
konal seminář Bůh a andělé.

Vyučující: Rev. Michael Bean, M.Min. z Indiany
Překladatel: Michael Buban z biblické školy v Kolíně
Studenti: Ve společné studijní skupině bylo 11 studentů z programu Ezdráš a 2 studenti bakalářského programu Global University

Studenti Ezdráše absolvovali 30 hodin přednášek, 
odevzdali písemnou zprávu o doplňkové četbě 
a napsali si závěrečný test.
Studenti Global University absolvovali 30 hodin přednášek, 
odevzdali seminární práci 
a doplňkovou četbu. 
Čeká je ještě napsání čtyř studijních zpráv a závěrečného testu.
To vše nejpozději 22. července 2011.

Další seminář pro vzdělávání duchovních pracovníků připravujeme na listopad 2011.
Vyučující: Bc. Radek Smetana
Předmět: Dějiny církve od reformace do 20. století

čtvrtek 27. ledna 2011

Norma pro písemné bakalářské práce

Na bakalářské úrovni každý předmět požaduje kromě nastudování učebnice také splnění těchto úkolů:
 1. Praktický úkol, který je podmínkou pro udělení zápočtu. Student má možnost využít právě získané poznatky tam, kde právě žije.
 2. Seminární práce, která reaguje na látku obsaženou v učebnici.
 3. Zpráva z doplňkové četby (pouze 3kreditové předměty), která reflektuje studentovu četbu odborné literatury.
Písemný projev studentů bakalářských programů musí odpovídat normě pro kvalifikační vysokoškolské práce.
Pro tento účel vydala Global University pokyny pro písemné bakalářské práce.
Čeští a slovenští studenti se mohou řídit normou českou.

středa 26. ledna 2011

Jedinečnost Bible

Celá Bible je nadpřirozeně vnuknuté Boží slovo. Prostřednictvím Bible k nám promlouvá Bůh. To je jeden z mnoha důvodů, proč je na biblické škole věnována značná pozornost studiu Bible. Starý a Nový zákon jsou přehledovými předměty a v učebním plánu biblické školy mají důležité postavení.
Na vzniku starozákonního a novozákonního kánonu se podílelo několik desítek autorů. Tito lidé žili v různých časových obdobích. Měli různá povolání, žili na různých místech, prožívali úzkost, strach a obavy. Všechny tyto zkušenosti však zúročili při psaní Bible. Proto bychom mohli studium Bible přirovnat k cestě, na které poutník prožívá mnohá dobrodružství. Důležitost biblického poselství přesahuje dějinný rámec a určuje či vymezuje průběh a vývoj minulých, přítomných i budoucích událostí.

Starozákonní zjevení je základem pro plnější zjevení v Novém zákoně. Názvem Starý zákon neboli Stará smlouva se v křesťanské terminologii označuje sbírka biblických knih, které Židé již tradičně nazývají „Zákon, proroci a spisy“. Co je obsahem Starého zákona? Je to především první část Božího zjevení a plán spásy. Skrze tyto nástroje Bůh připravoval, prorockým slovem ohlašoval a v rozličných předobrazech a symbolech naznačoval příchod Mesiáše, Ježíše Krista. Zaměřujeme se tady na Boží smluvní vztah s jeho lidem a na historii izraelského národa.

Důležitou složkou osnovy je pohled na historický, kulturní, zeměpisný i náboženský kontext knih obsažených v biblickém kánonu, přičemž kánon chápeme jako normativní soubor svatých Písem Starého a Nového zákona. Není proto rozumné omezit biblický kánon až na závěrečné dogmatické rozhodnutí. Kanonizace byla procesem. Studenti se tak naučí mnohým pravdám, jež jim pomohou v chápání celé Bible, v chození s Bohem i ve službě, na kterou se na škole intenzivně připravují.

Obsahem druhé části Bible, která se běžně označuje názvem Nový zákon nebo Nová smlouva, je pokračování, uskutečnění a završení Božího zjevení a Božího plánu spasení. Tento předmět pojednává o kulturním a dobovém pozadí Nového zákona, o životě Ježíše Krista, o historickém růstu první církve a o problémech, s nimiž se potýkali křesťané v prvním století. V Novém zákoně jsou hlavním svědectvím o životě a učení Ježíše Krista evangelia, která věrně podávají to, co Ježíš během svého pozemského života konal a učil. Evangelisté zachytili příslušný tradovaný materiál písemně proto, aby se stal základem víry a života Církve. Nový zákon obsahuje Skutky apoštolů, dopisy jednotlivých apoštolů a Knihu zjevení. Tyto knihy potvrzují všechno, co se týká osoby Krista, jasněji vysvětlují jeho pravé učení, ohlašují účinky jeho díla a předpovídají slavnou budoucnost Božího lidu.

Cílem těchto předmětů je především to, aby studenti dokázali interpretovat základní biblické souvislosti a teologické výpovědi Bible, hlouběji je chápali a byli schopni samostatně reprodukovat či pojednat o každé biblické knize.

I přes velké množství autorů, kteří se podíleli na napsání Bible, je Bible pozoruhodně jednotná. Je přeložena do mnoha světových jazyků a dialektů. Patří k nejčtenějším knihám. Odolává všem argumentům kritiků, kteří se ji snaží zpochybnit. Její poselství přežilo neuvěřitelně dlouhou dobu a je stále živé a aktuální. A to je pro mě ten největší důkaz o její pravdivosti, spolehlivosti a autoritě.

Vladimír Rafaj
vrafaj(at)vosmt.cz

pondělí 24. ledna 2011

Jak se k nám dostanete?

Vyšší odborná škola misijní a teologická působí na dvou adresách.

Úřední adresou školy a sídlem domova mládeže je:
Vyšší odborná škola misijní a teologická
V Zídkách 402
280 02 Kolín II
Telefon: +420 325 877 035
E-mail: vosmt(at)vosmt.cz
Banka: 0420344379 / 0800
IČ: 61884235
Dalším místem poskytování školských služeb, kde jsou kanceláře a kde probíhá výuka je:
Kmochova 248
280 02 Kolín III
Telefon: +420 325 877 035
E-mail: vosmt(at)vosmt.cz
Jak se dostanete na domov mládeže V Zídkách 402?

Z hlavního nádraží v Kolíně pojedete autobusem číslo 2 směrem na Štítary.
Vystoupíte na zastávce Modrý bod nebo Samoobsluha.
Budova V Zídkách 402 se nachází mezi těmito dvěma zastávkami.

Jak se dostanete do Kmochovy 248?

Od hlavního nádraží v Kolíně pojedete autobusem číslo 2 směrem na Štítary.
Vystoupíte na zastávce Pošta, která je na Náměstí republiky u velkého parkoviště před Hlavní poštou a supermarketem Billa.
Půjdete pěšky asi 200 metrů proti směru, odkud přijel autobus.
Po pravé straně minete Billu a u pobočky pojišťovny Allianz odbočíte doprava.
Asi po 50 metrech se dostanete na ulici Kmochovu.
Půjdete do kopce asi 200 metrů až k Pensionu Harmonie.
Naše škola je naproti Pensionu Harmonie v modré nově rekonstruované budově.

neděle 23. ledna 2011

Modlitební hodina s pastorem Mikem Beanem

Zveme Vás na modlitební hodinu s pastorem Michaelem Beanem ve středu 26. ledna od 18 hodin v Kmochově ulici 248. Pastor Bean bude v příštím týdnu vyučovat pastory v programu Ezdráš vyučovat předmětu Bůh a andělé. Zde jsou myšlenky z pastorova kázání na dnešních bohoslužbách misijní stanice Dobré volba.
----------
V Getsemane si Pán povzdechl, že jeho učedníci s ním nedokázali vytrvat na modlitbách ani jednu hodinu. Pastor Michael Bean, který doporučuje, abychom se při své modlitbě zaměřili na 12 věcí a každé z nich věnovali 5 minut. Tak se budeme dohromady modlit 60 minut, tj. jednu hodinu.

Když se modlíme, zkusme si rozvrhnout modlitbu na tyto pětiminutové úseky:

1. Chvála a uctívání (praise and worship)
2. Naslouchání Božímu hlasu (listening to God's voice)
3. Vyznávání svých hříchů i své víry v Boha (confessing both our sins and our belief)
4. Přímluva za druhé (intercession)
5. Čtení Bible (reading the Word)
6. Modlitba za vlastní potřeby (petition)
7. Děkování (thanksgiving)
8. Čekání na Boha (waiting on the Lord)
9. Modlitba slovy Bible (praying according to the Bible)
10. Zpěv písní (singing)
11. Rozjímání (meditation)
12. Chvála a uctívání (praise and worship)

Samozřejmě uvedený seznam chápejme jen jako pomůcku, nikoliv jako zázračnou techniku, na kterou Bůh slyší.
Je na každém z nás, kolik času nebo v jakém pořadí budeme uvedené komponenty aplikovat.
Důležité je, abychom se stále modlili a neochabovali.

úterý 18. ledna 2011

První zasedání Rady biblické školy

Dne 17. ledna 2011 se v Kmochově ulici v Kolíně poprvé sešla Rada biblické školy (RBŠ). Tato rada, jmenovaná Radou Apoštolské církve, má 13 členů nominovaných z představitelů sborů a společností Apoštolské církve a Assemblies of God v USA. Jejím předsedou je biskup Apoštolské církve Martin Moldan. Ředitel Milan Buban je členem rady s hlasem poradním. 


Úkolem rady je biblické škole zajišťovat odborné poradenství, provádět kontrolu a zprostředkovat spojení mezi biblickou školou a církví.


První zasedání RBŠ mělo dvě části: seznámení se školou a projednání návrhů.

V rámci seznámení se školou členové absolvovali:
1. exkurzi po budově,
2. představení zaměstnanců a spolupracovníků školy,
3. představení hlavních rysů vzdělávacího programu VOŠMT, který je právě posuzován akreditační komisi MŠMT.


Byly projednávány (zejména) tyto návrhy:

- Další vzdělávání členů RBŠ
- Kalendář příštích zasedání RBŠ
- Den biblické školy v Apoštolské církvi – každoročně 2. neděle v listopadu
- Mezinárodní třída na BŠ
- Ustanovení členů Rady VOŠMT, která pracuje podle školského zákona
- Ustanovení členů komisí RBŠ – vzdělávací a ekonomické
- Hlavní rysy jednacího řádu RBŠ
- Dlouhodobý plán rozvoje biblické školy v hlavních rysech
- Mechanismus uplatnění absolventů biblické školy v Apoštolské církvi

Příští zasedání rady jsou plánována takto:
- Studijní den RBŠ - okolo 7. června 2011 v Kolíně
- Druhé zasedání RBŠ - 21. září 2011 v Kolíně