sobota 12. února 2011

Před rokem - 12. února 2010 se nad Haiti otevřelo nebe

12. února 2010 haitský prezident Préval vyzval svůj národ ke třem dnům modliteb a půstu. Na tuto historickou výzvu reagovalo přes 1 milion Haiťanů.

Zástupy se shromáždily přímo u prezidentského paláce v Port-Au-Prince. Když pastor René Joseph, který měl shromáždění na starost, začal úvodní modlitbu, stáli Haiťané s rukama pozdviženýma k nebi a zoufale volali k Všemohoucímu, aby jim odpustil a uzdravil jejich zemi.

První den se dostavil také premiér Haiti. Nepromluvil však k zástupům, jen tam prostě stál a více než hodinu plakal. Pak na pár hodin odjel, aby se vrátil spolu s prezidentem Prévalem. Prezident promluvil k lidem a když potom volal k Bohu, aby uzdravil jeho zemi, pastoři na něj vložili ruce a žehnali mu.

Lidé se v pokání obrátili k Bohu a On byl potěšen.
12. února 2010 se nad Haiti otevřelo nebe.