neděle 20. února 2011

Projekt REDAKTA

RED - redakce. Navrhněte nám věcné či jazykové korektury učebního textu.
AKT - aktualizace. Navrhněte nám aktuálnější poznatky, než jsou v učebnici.
A - adaptace. Navrhněte nám další knihy dostupné v češtině nebo slovenštině.

Rozhodující úlohu v distančním studiu hraje učebnice, která je speciálně upravena pro samostatné studium. S nadsázkou se dá říci, že učebnice je hlavním vyučujícím. Obsahuje totiž interaktivní prvky, jež jsou popsány na http://globaluniversity.cz/div.html.

Studijní materiály jsou na Global University vytvářeny odborníky z teologických fakult. Autor učebnice má nelehký úkol vytvořit nadkulturní studijní text srozumitelný studentům na celém světě. To je důvod, proč se autoři učebnic Global University nemohou zabývat podrobnostmi, ale snaží se vytvořit základní studijní materiál pro pochopení příslušného předmětu.
Zároveň však Global University vybízí národní kanceláře po celém světě, aby hledaly způsoby, jak jednotlivé učebnice přizpůsobit místním požadavkům.
Toho využívá projekt REDAKTA.

Projekt REDAKTA má dva okruhy:
  1. Veřejný, do kterého se mohou zapojit všichni uživatelé materiálů Global University pomocí odkazu: http://globaluniversity.cz/redakta.html
  2. Odborný, který je zajišťován tutory Global University: http://globaluniversity.cz/personal.html
Návrhy veřejné i odborné se shromažďují u ředitele národní kanceláře, který zajistí jejich posouzení a případné zapracování do příštího vydání učebnice.