pátek 4. února 2011

Vyučovací předměty letního semestru, tj. období

V letním období se na biblické škole vyučuje těmto předmětům:

Anglický jazyk  (John A. Connor, B.Sc.)
*Křesťanská pedagogika (Mgr. Alena Vršťalová)
*Novozákonní řečtina (ThMgr. Jaroslav Fér)
*Bible a církev (Peter Hronec, DiS.)
Pneumatologie (Vladimír Rafaj, M.A.)
Christologie a soteriologie (Vladimír Rafaj, M.A.)
*Křesťanské vůdcovství (biskup Martin Moldan)
*Dějiny letničního a charismatického hnutí (Bc. Radek Smetana)
*Lidé a jejich víra (Andrea Morrison, B.Sc.)
Školní modlitby a bohoslužby (Mgr. Milan Buban, M.A.)
Diakonická praxe (Milan Buban a Petr Berdar, DiS.)
Průběžná misijní praxe (Milan Buban, Petr Berdar, Marie Tesárková a Yvona Bubanová)
Souvislá misijní praxe (Milan Buban a Vladimír Rafaj) 

Předměty označené hvězdičkou vyučujeme podle požadavků bakalářských studií na Global University.
Všechny uvedené předměty jsou uznány programem Ezdráš pro další vzdělávání duchovních pracovníků.