čtvrtek 3. července 2014

Fotografie ze školního roku 2013/14

V uplynulém školním roce jsme fotili tři hlavní události:
  1. Adaptační kurz v září
  2. Imatrikulaci v říjnu
  3. Misijní výjezd v dubnu
  4. Graduaci v červnu
Fotografie z těchto akcí můžete nahlédnout v albu na OneDrivu ↑.

pondělí 30. června 2014

VOŠMT a národní kancelář Global University gratulují prvním bakalářům

VOŠMT a národní kancelář Global University v Kolíně tímto gratulují Otovi Faldynovi a Michaelu Bubanovi k završení bakalářského studia v programu Biblická a systematická teologie. Jsou prvními, kdo na české pobočce dosáhli tohoto úspěchu. S předáním bakalářského diplomu jsme jim položili několik otázek.

Můžete stručně popsat svou studijní cestu?

Ota: Moje studijní úsilí na Global University (dále jen GU) začalo již při mém předchozím studiu na vysoké škole. Začalo doporučením. Kamarádka z Plzně, toho času studentka VOŠMT, mi řekla, že předmět Principy výkladu Bible je dobrý a přínosný. Neváhal jsem a zapsal si ho. Ačkoli jsem ho nedostudoval v řádném termínu, zaujal mě. Po vysoké škole, v roce 2011 jsem nastoupil prezenčně na VOŠMT do Kolína. Protože jsem bakalářský diplom již měl, uplatnil možnost studovat „druhého bakaláře“. Místo standardních 96 kreditů jsem tak měl za úkol splnit "jen" 50 v na míru sestaveném studijním plánu.
Michael: V roce 2009 jsem začal studovat dvouletý program VOŠMT. Tento krok následoval po zavržení studia žurnalistiky, filosofie i dalších možností. Po dvou letech jsem obdržel neakademické označení DiS. Studijní program VOŠMT tehdy ještě nebyl plně sjednocen s bakalářským programem, takže jsem si z 96 potřebných kreditů musel 38 dodělat dálkově.

S čím jste se během studia nejvíc potýkal?

Michael: Během dvouletého denního studia na VOŠMT jistě s přemírou volného času, během následných let v práci a u samostudia s jeho nedostatkem. Schopnost organizace osobního volna a určitý "tah na bránu" jsou pro distanční studenty klíčové. Mohl bych závidět současným studentům, kteří celé bakalářské studium absolvují s podporou školy v chráněném školním prostředí.
Ota: Největší výzvou pro mne byl pobyt na internátu, neb jsem byl od ostatních kolegů starší o šest let a tak jsem ne vždy vítal jejich nápady, protože jsem měl své veselé období již tak trochu za sebou. Velká výzva byla také víra. Totiž že se o mně Bůh postará i po biblické škole. S technickým vzděláním bez praxe nabyté hned po škole se totiž člověk snadno stane nezaměstnatelným. Bylo třeba věřit, že se Bůh postará. (A také se postaral!)

Jaké jsou vaše další studijní plány?

Ota: Škola mi otevřela mnoho oblastí. Dala mi dobrý základní přehled. Řadu oblastí jsme probrali jen letmo, jen jako jakýsi úvod do problematiky. To vzbudilo mou zvědavost dál se vzdělávat. Činím tak ale spíše soukromě pomocí literatury a nemám v tuto chvíli žádný konkrétní plán. Spíš studuji otázky běžného života, které dál přednáším v nedělních kázáních.
Michael: Vzhledem ke svému učitelskému povolání pokládám za nutné pokračovat ve studiu v navazujícím magisterském programu. Zatím se mi pomalu a nejistě otevírají dveře na Continental Theological Seminary v Bruselu, kde mi bez problémů uznali bakaláře z Global University i biblické jazyky z VOŠMT. Jak jsem se ujistil, problém s uznáním bakaláře z Global University by neměli ani na Evangelické či Husitské fakultě Univerzity Karlovy nebo třeba na Katedře evangelikální teologie Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici. Toto je dobrá zpráva především pro všechny další absolventy. Stará dobrá „biblická“ v Kolíně může být startovací dráhou pro budoucí služebníky s úplným vysokoškolským vzděláním.

Global University nabízí distanční bakalářské studium jednotlivých kurzů. Výhodou tohoto studia je poměrná finanční nenáročnost a značná flexibilita tempa i obsahu studia. Od roku 2011 je bakalářský program GU plně kompatibilní s programem denního a kombinovaného studia na VOŠMT. Znamená to, že letošní i všichni budoucí absolventi VOŠMT obdrží bakalářský diplom z GU spolu s diplomem z VOŠMT.


VOŠMT pořádá přijímací pohovory 29.8. a 30.9.2014. Více informací naleznete na stránkách www.vosmt.cz, www.globaluniversity.cz, nebo na adrese info@globaluniversity.cz.