středa 9. listopadu 2016

Pozvání na den otevřených dveří II

V pondělí 14. listopadu 2016 Vás v dopoledním bloku seznámíme s vizí biblické školy a našimi přípravami na misijní výjezd. Odpoledne Vám nabídneme  náslechy ve vyučování odborných předmětů, ukážeme Vám budovu školy, zavedeme Vás na domov mládeže. Budete si moci promluvit s našimi studenty a vyučujícími a dát si dobrou kávu. Před odchodem od nás dostanete dárek pro Vaše duchovní budování.

Den otevřených dveří je zorganizován takto:

10.00-11.30
Duchovní růst - to je, oč tu běží (Milan Buban)
Misijní výjezd Třeboň 2017 (Ota Faldyna)

12.30-15.00
Ukázky vyučování
- Život Ježíše Krista (Bruce a Sandra Chesterovi)
- Genesis (Michael Buban)
- Bůh a andělé (Petr Berdar)
- Anglická konverzace (Jaroslav Švarz)

Další
Prohlídka školy a domova mládeže
Rozhovory u kávy
Dárek do Vaší knihovny

čtvrtek 3. listopadu 2016

Pozvání na den otevřených dveří

V pondělí 14. listopadu proběhne v návaznosti na nedělní promoci a imatrikulaci den otevřených dveří na VOŠMT. Zváni jsou zájemci každého věku. Součástí dne otevřených dveří bude beseda se studenty, prohlídka školních zařízení včetně domova mládeže, ukázka vyučování stálých členů profesorského sboru a malé občerstvení.

Den otevřených dveří začíná na adrese Kmochova 248, Kolín v 10.00 a probíhá do 16.35 odpoledne. Strava kromě malého občerstvení není zajištěna. Po domluvě je možné přespat z neděle na pondělí na domově mládeže.