čtvrtek 3. listopadu 2016

Pozvání na den otevřených dveří

V pondělí 14. listopadu proběhne v návaznosti na nedělní promoci a imatrikulaci den otevřených dveří na VOŠMT. Zváni jsou zájemci každého věku. Součástí dne otevřených dveří bude beseda se studenty, prohlídka školních zařízení včetně domova mládeže, ukázka vyučování stálých členů profesorského sboru a malé občerstvení.

Den otevřených dveří začíná na adrese Kmochova 248, Kolín v 10.00 a probíhá do 16.35 odpoledne. Strava kromě malého občerstvení není zajištěna. Po domluvě je možné přespat z neděle na pondělí na domově mládeže.

Vizte též stránku události na Facebooku. Pro bližší informace pište na info@biblickaskola.cz nebo volejte na 739600112.