úterý 23. října 2018

OTEVŘENÉ MODULÁRNÍ INTEGROVANÉ

MODULÁRNÍ VYUČOVÁNÍ znamená,

- že školní rok má 8 modulů,
- každý modul trvá 28 dní.
- Modul vždy začíná víkendovými vyučováním (pátek-sobota),
- dále pokračuje buď samostatným studiem doma (kombinovaní studenti) nebo studiem ve třídě (denní studenti).
- 4. neděli po víkendovém vyučování studenti odevzdávají písemné úkoly.
- 28. den po víkendovém vyučování si studenti mohou napsat závěrečný test.

OTEVŘENÉ VYUČOVÁNÍ znamená,

- že uchazeči mohou nastoupit kdykoliv během roku, na začátku každého z 8 modulů, a nemusí čekat na začátek školního roku.
- Studovat mohou v uceleném programu (Global University, VOŠMT, EZDRÁŠ),
- nebo bez zařazení, pro vlastní obohacení (AUDIT).

INTEGROVANÉ VYUČOVÁNÍ znamená,

- že jsou všichni denní a kombinovaní studenti v jedné studijní skupině.
- Nejdřív všichni společně absolvují víkendové vyučování
- a potom zůstanou ve spojení přes aplikací Google Classroom.


OTEVŘENÉ MODULÁRNÍ INTEGROVANÉ VYUČOVÁNÍ se uskutečňuje v Kolíně a částečně v Brně. Rozpis je dostupný z: https://vosmt.cz/vikendove-vyucovani/
8:29Milan Buban

sobota 6. října 2018

Zveme Vás na dny otevřených dveří biblické školy v Kolíně

Dny otevřených dveří se konají vždy v rámci víkendového vyučování. 


Co u nás zažijete? 

 • Koinonii s našimi studenty a učiteli. 
 • To jest neformální sdílení, společné chvály, modlitby za osobní potřeby.
 • Vyučování nabité informacemi, ale hlavně přítomností Ducha svatého. 
 • To vše pod autoritou Božího slova. 
 • Prohlídku školy a přijímačky na nečisto, které možno uznat jako řádné. 

Ale to není všecko! 

Každé víkendové vyučování je zároveň příležitost začít studovat v některém ze tří našich programů: 
 1. VOŠMT 
 2. Global University 
 3. EZDRÁŠ
Už nemusíte čekat na začátek školního roku. 
Kterékoliv víkendové vyučování je zároveň začátkem celého studia. 

Že nechcete studovat v žádném programu? 

 • Pak pro Vás máme režim AUDIT, kdy můžete přijít jen jako posluchači. 
 • Nemusíte dělat žádné domácí úkoly. 
 • Rozpis víkendového vyučování a zároveň otevřených dveří najdete zde: