sobota 6. října 2018

Zveme Vás na dny otevřených dveří biblické školy v Kolíně

Dny otevřených dveří se konají vždy v rámci víkendového vyučování. 


Co u nás zažijete? 

 • Koinonii s našimi studenty a učiteli. 
 • To jest neformální sdílení, společné chvály, modlitby za osobní potřeby.
 • Vyučování nabité informacemi, ale hlavně přítomností Ducha svatého. 
 • To vše pod autoritou Božího slova. 
 • Prohlídku školy a přijímačky na nečisto, které možno uznat jako řádné. 

Ale to není všecko! 

Každé víkendové vyučování je zároveň příležitost začít studovat v některém ze tří našich programů: 
 1. VOŠMT 
 2. Global University 
 3. EZDRÁŠ
Už nemusíte čekat na začátek školního roku. 
Kterékoliv víkendové vyučování je zároveň začátkem celého studia. 

Že nechcete studovat v žádném programu? 

 • Pak pro Vás máme režim AUDIT, kdy můžete přijít jen jako posluchači. 
 • Nemusíte dělat žádné domácí úkoly. 
 • Rozpis víkendového vyučování a zároveň otevřených dveří najdete zde: