pátek 18. prosince 2015

Co bylo od druhé poloviny listopadu až do Vánoc 2015Rádio 7
23. listopadu 2015
L. Malinová + L. Hojková, redaktorky Rádia 7, navštívily VOŠMT. 
Stalo se již dobrým zvykem, že Rádio 7 propaguje naši biblickou školu.
Redaktorky 
- přednášely studentům na téma Jak správně mluvit a Jak správně psát.
Svoje přednášky završily vždy seminářem, doplňujícím získané poznatky.
- natočily  pro potřebu vysílání Rádia 7 několik svědectví studentů 1. ročníku o tom, jak je 
přivedl Pán Ježíš na biblickou školu do Kolína.

Pouliční evangelizace na kolínském náměstí v rámci rozsvícení vánočního stromu
29. listopadu 2015 
Studenti
- během dopoledne na Karlově náměstí připravovali stánek pro prezentaci školy.
- v pozdním odpoledni a večer při rozsvícení vánočního stromu chodili mezi návštěvníky, zvali je ke stánku školy a hovořili o evangeliu s občany a návštěvníky Kolína. V nainstalovaném stánku podávali zdarma čaj, perníčky, letáky o poslání Vánoc, informace o práci sboru AC v Kolíně, mluvili o biblické škole, jejímiž jsou studenty. Stánek navštívilo více než 100 zájemců, kteří obdrželi evangelizační materiál.
Ing. G. Malá, manažerka akce rozsvícení vánočního stromu na náměstí v Kolíně
- pochvalně se vyjádřila o činnosti biblické školy při této akci.
Sbor AC v Kolíně 
- podporoval akci biblické školy modlitebně i hmotně, např. zapůjčil stánek.

Návštěva a služba evangelistů sloužících k uzdravení  a vysvobození
30. listopadu 2015 
navštívili VOŠMT manželé Zdeněk a Katka Uhlíkovi, evangelisté sloužící k uzdravení a vysvobození
- sloužili studentům a zaměstnancům školy na ranních školních modlitbách.
Bratr Zdeněk Uhlík 
- kázal na téma z Lukášova evangelia, kapitoly 4. Máme od Boha poslání být jiným svědkem a mít stále odpovědnost za svůj život. Musíme odpouštět, musíme děkovat, postit se a modlit.
Oba manželé
- hovořili o sobě, podali každý své svědectví; svoje promluvy prokládali příklady ze své práce pro Pána.
Večer na domově mládeže sloužili studentům v uzdravování.

Čajovny v Klubu Céčko Kolín
2. prosince 2015 pod názvem Christmas Fest 
9. prosince 2015 pod názvem Party Fest
Studenti 
- zorganizovali uvedené večery, jež byly následnou akcí po rozsvícení vánočního stromu na Karlově náměstí.
- plně se věnovali přítomné mládeži:
Připravili pro ně program, občerstvení, rozmlouvali s nimi, vedli je k přijetí evangelia Ježíše Krista. Návštěvníci byli slovům studentů přístupní.
Hráli též fotbálek, házeli šipky, bavili se, diskutovali. 
Byly to pěkné a přínosné večery.
Snad se s návštěvníky setkáme mezi mládeží AC, snad některé uvítáme i na studiích na biblické škole.
Přítomni byli samozřejmě učitelé a zaměstnanci školy.
Závěrem možno říci:
Studenti pracují jako tým, každý má určitý úkol, který plní. 

Rozdělené ranní školní modlitby 
7. prosince 2015 tématem ranních modliteb bylo snoubenectví, manželství a vztahy mezi mužem a ženou. Proto byly rozděleny pro bratry a sestry zvlášť.
Mgr. M. Buban, M.A., ředitel školy 
- se věnoval bratrům,
Ing. Y. Bubanová, učitelka odborné praxe 
- se věnovala sestrám.

Přání požehnaných Vánoc a pokojného roku 2016
14. prosince 2015 ranní školní bohoslužby proběhly V Zídkách 402. 
Zaměstnanci VOŠMT a studenti přišli popřát zaměstnancům biskupské kanceláře i obyvatelům budovy V Zídkách 402, též rodině 2. pastora sboru AC Kolín pokojné Vánoce a prosili Boha o požehnání do roku 2016 pro všechny přítomné.
Rozdali přítomným dárečky.
Všichni si s radostí zazpívali píseň „Narodil se Kristus Pán“.

Návštěva Židovského muzea v Praze
15. prosince 2015
Studenti a zaměstnanci školy 
- navštívili Židovské muzeum v Praze, kde vyslechli odborný výklad o historii Židovského muzea a byli podrobně seznámeni s řadou reálií, které jinak nejsou dostupné. 
Tato exkurze bohatě rozšířila znalosti získané ve výuce předmětů týkajících se způsobu života a zvyků, které dodržovali a po staletích dodržují ortodoxní židé. 

Předvánoční návštěva u Bubanů 
15. prosince 2015
Setkání studentů i zaměstnanců VOŠMT zahájil ředitel školy modlitbou. Následovala společná zábava: zpěv, hry, radost z blížícího se odpočinku o Vánocích, občerstvení.
Každý přítomný obdržel drobný dárek.
Všichni se rozcházeli s myšlenkou na pokoj o Vánocích, ale i s myšlenkou na náročné zkouškové období v lednu 2016.
10:53Milan Buban

čtvrtek 10. prosince 2015

Tři evangelizační akce

Rozsvícení vánočního stromu 29. 11. 2015

VOŠMT získala povolení od MěÚ Kolín zúčastnit se trhu s občerstvením v rámci odpoledního programu při rozsvícení vánočního stromu. Studenti rozbili stánek na Karlově náměstí a nabízeli čaj zdarma (různé druhy balených čajů), balené perníčky a literaturu o smyslu Vánoc pro rodiče (Gumbel, Nicky. Proč Vánoce?) a komiksy (Marek Přemožitel 1-6) pro děti. Studenti zorganizovali také fotokoutek, zájemci o fotografie si je mohli stáhnout na adrese https://www.facebook.com/sprichutichillu/photos_stream. Akce se konala ve spolupráci s místním sborem Apoštolské církve. Pastor František Flek zapůjčil škole vybavení, které pomohlo evangelizaci realizovat. Studenti také rozdávali pozvánky na čajovny, které se měly konat 2. a 9. 12. 2015 v Otevřeném klubu Céčko při DDM Kolín. Akce se zúčastnili všichni studenti 1. a 2. ročníku. Dalšími účastníky evangelizační akce VOŠMT byli: Milan Buban, František Flek, nektěří členové sboru AC, Yvona Bubanová, Rut Abrahámová.

Čajovna v Céčku 2. 12. 2015 

Studenti připravili v Otevřeném klubu Céčko dekorace, občerstvení i zařízení (malé stolky), aby vytvořili atmosféru „čajovny“. Program byl zahájen prezentacemi vánočních tradic. Misionářka LS hovořila o tradicích v USA. Misionářka EJK popsala vznik vánoční tradice v Jižní Koreji. Po programu byly nabízeny čaje, občerstvení, návštěvníci vedli rozhovory, hráli hry (stolní tenis, kulečník, stolní fotbálek). Čajovnu navštívilo šest hostů.

Čajovna v Céčku 9. 12. 2015 

Tentokrát byla čajovna neformální. Otevřený klub Céčko simuloval běžnou čajovnu. Byla tak vytvořena příležitost pro rozhovory. Studenti se postarali se o nabídku čajů a přirozenou zábavu. Návštěvníky čajovny byli studenti gymnázia, kde pracuje skupinka Nové generace a další přátelé studentů. Čajovnu navštívilo osm hostů.

Studenti VOŠMT pracovali odpovědně a samostatně jak během evangelizace na náměstí, tak i při organizaci čajoven.
„A tak, moji milovaní bratří, buďte pevní, nedejte se zviklat, buďte stále horlivější v díle Páně; vždyť víte, že vaše práce není v Pánu marná.“ (1K 15,58 ČEP)
18:23Milan Buban