čtvrtek 10. prosince 2015

Tři evangelizační akce

Rozsvícení vánočního stromu 29. 11. 2015

VOŠMT získala povolení od MěÚ Kolín zúčastnit se trhu s občerstvením v rámci odpoledního programu při rozsvícení vánočního stromu. Studenti rozbili stánek na Karlově náměstí a nabízeli čaj zdarma (různé druhy balených čajů), balené perníčky a literaturu o smyslu Vánoc pro rodiče (Gumbel, Nicky. Proč Vánoce?) a komiksy (Marek Přemožitel 1-6) pro děti. Studenti zorganizovali také fotokoutek, zájemci o fotografie si je mohli stáhnout na adrese https://www.facebook.com/sprichutichillu/photos_stream. Akce se konala ve spolupráci s místním sborem Apoštolské církve. Pastor František Flek zapůjčil škole vybavení, které pomohlo evangelizaci realizovat. Studenti také rozdávali pozvánky na čajovny, které se měly konat 2. a 9. 12. 2015 v Otevřeném klubu Céčko při DDM Kolín. Akce se zúčastnili všichni studenti 1. a 2. ročníku. Dalšími účastníky evangelizační akce VOŠMT byli: Milan Buban, František Flek, nektěří členové sboru AC, Yvona Bubanová, Rut Abrahámová.

Čajovna v Céčku 2. 12. 2015 

Studenti připravili v Otevřeném klubu Céčko dekorace, občerstvení i zařízení (malé stolky), aby vytvořili atmosféru „čajovny“. Program byl zahájen prezentacemi vánočních tradic. Misionářka LS hovořila o tradicích v USA. Misionářka EJK popsala vznik vánoční tradice v Jižní Koreji. Po programu byly nabízeny čaje, občerstvení, návštěvníci vedli rozhovory, hráli hry (stolní tenis, kulečník, stolní fotbálek). Čajovnu navštívilo šest hostů.

Čajovna v Céčku 9. 12. 2015 

Tentokrát byla čajovna neformální. Otevřený klub Céčko simuloval běžnou čajovnu. Byla tak vytvořena příležitost pro rozhovory. Studenti se postarali se o nabídku čajů a přirozenou zábavu. Návštěvníky čajovny byli studenti gymnázia, kde pracuje skupinka Nové generace a další přátelé studentů. Čajovnu navštívilo osm hostů.

Studenti VOŠMT pracovali odpovědně a samostatně jak během evangelizace na náměstí, tak i při organizaci čajoven.
„A tak, moji milovaní bratří, buďte pevní, nedejte se zviklat, buďte stále horlivější v díle Páně; vždyť víte, že vaše práce není v Pánu marná.“ (1K 15,58 ČEP)
18:23Milan Buban