pátek 30. října 2015

8. listopad - Den biblické školy ve sborech Apoštolské církve

V neděli dne 8. listopadu 2015 se uskuteční Den biblické školy ve sborech Apoštolské církve

Prosíme, aby byla ve sborech, v tento nebo jiný den, vykonána sbírka na podporu biblické školy. 

Máme dvě aktuální potřeby.

1.      Misijní výjezd do Bosny a Hercegoviny ve dnech 19. až 25. března 2016.
  • Jeden tým (12 členů) pojede do Banja Luky a druhý (9 členů) do Sarajeva.
  • Rozpočet výjezdu je 123000,- Kč. Od samého začátku školního roku konáme sbírky na školních bohoslužbách. Studenti dostanou instruktáž k osobnímu fundraisingu. Oslovujeme sponzory.
  • Chtěli bychom studentům pomoci a snížit jejich účastnické poplatky. 
  • Variabilní symbol misijního výjezdu je 91127.
2.      Stipendijní fond byl zřízen na podporu potřebných studentů biblické školy.
  • VOŠMT má dohodu o transferu kreditů s Global University, v rámci které musíme za každý kredit, který se převede na Global University, zaplatit 200,- Kč.
  • Na straně Global University došlo k navýšení ceny a také posílil americký dolar. Proto budeme nyní muset za každý kredit převést 250,- Kč.
  • To v přepočtu znamená 9000,- Kč za každého studenta (36 kreditů), který bude chtít bakalářský titul. Chtěli bychom, aby si studenti mohli zažádat o čerpání ze stipendijního fondu na podporu jejich bakalářského vzdělání. 
  • Variabilní symbol stipendijního fondu je 91110.
Bankovní spojení školy najdete na http://vosmt.cz/kontakty/

Děkujeme Vám.
6:00Milan Buban

pátek 23. října 2015

Pravidla psaní na VOŠMT

Abychom dosáhli obvyklé úrovně písemného projevu,
na VOŠMT zachováváme následující pravidla.
Jejich břemeno netíží, když víme, že je zachováváme pro Krista a jeho evangelium.

1. Všechny písemné práce jsou posuzovány podle těchto obecných pravidel: https://drive.google.com/file/d/0B8SdHxYzWLr4cVh2bFItby1UclU/view?usp=sharing

2. Zachováváme jednotný formát písemných prací: úvodní stranu, obsah, nadpisy a podnadpisy, okraje, typy a velikosti fontů

3. Řídíme se citační normou ČSN ISO 690:2011, jež je: 
4. Zachováváme pravidla gramatiky, pomohou nám následující příručky on-line: 
5. Při psaní absolventské práce zachováváme harmonogram, dodržujeme termíny 

Inspirujeme se dobře zpracovanými tutoriály, například: 
17:15Milan Buban

pondělí 12. října 2015

Dvě slavnosti v jednom dni

V kolínské synagoze se událo krásné odpoledne.
Ve středu 7. října 2015 zorganizovala Vyšší odborná škola misijní a teologická dvě slavnosti pro studenty, absolventky, jejich rodiny a přátele školy i náhodné návštěvníky.

První slavností byla imatrikulace studentů, kteří nastoupili do 1. ročníku.
Studenti v oblecích a studentky ve společenských šatech složili imatrikulační slib a podpisem stvrdili, že jej budou plnit.
Biblická škola přijala v tomto školním roce ke studiu 12 studentů denní formy a jednoho studenta ke studiu kombinované formy vzdělávání.
Do školy tedy přibylo 13 studentů.

Druhou slavností následující za imatrikulací byla promoce, výsledek studijního úsilí na Global University v USA. S touto univerzitou má VOŠMT smlouvu o transferu kreditů získaných při studiu na biblické škole.
Pět absolventek denní formy vzdělávání na VOŠMT bylo promováno pro získání akademického titulu Bakalář svobodných umění v oboru biblické a systematické teologie.
Za jménem mohou používat zkratku B. A.
Oblečeny v talárech všechny certifikáty přijímaly z rukou Mgr. Bubana Milana, M.A., národního ředitele Global University pro Českou republiku.
Blahopřál jim bratr Moldan Martin, MBA, biskup AC, a bratr Wojnar Bohuslav, pastor sboru AC Křesťanské centrum v Českém Těšíně, člen Rady biblické školy a první národní ředitel Global University.

Nové bakalářky již pracují na vinici Páně v různých oblastech, např. jako administrativní pracovnice na biblické škole v Kolíně, jako vedoucí korespondenčního kurzu anglického jazyka pro teology na VOŠMT, jako pedagogický dozor v dětském klubu v Karlových Varech apod.

V synagoze promluvil Mgr. Buban Milan, M.A., ředitel VOŠMT a národní ředitel GU pro Českou republiku. Rozvíjel myšlenky uvedené v Žalmu 63. Důraz položil na vášnivou touhu po Bohu, jakou měl král David, když byl pronásledován a skrýval se v judské pustině.
Biskup Apoštolské církve Moldan Martin, MBA, nazval svůj projev „Jdi a jednej také tak“. Zamýšlel se nad podobenstvím o milosrdném Samařanu (L10,25-37).
Bratr Wojnar Bohuslav, pastor AC Křesťanské centrum v Českém Těšíně, člen Rady biblické školy a první národní ředitel Global University, seznámil posluchače s počátky vzdělávání v AC a zdůraznil vyváženost lásky k Bohu, pravdě a lidem.

Veškerou hudební produkci zajišťovala Mgr. Tesárková Marie, absolventka VOŠMT.
Slavnost moderovala Mgr. Alena Vršťalová, zástupkyně ředitele

Odkazy:
Poznámky k projevu biskupa Martina Moldana jsou dostupné z: https://goo.gl/QyLWRc
Poznámky k projevu pastora Bohuslava Wojnara jsou dostupné z: https://goo.gl/rsgZvl
Fotografie z imatrikulační a promoční slavnosti jsou dostupné z: https://goo.gl/ISIf1D

16:05Milan Buban