pondělí 12. října 2015

Dvě slavnosti v jednom dni

V kolínské synagoze se událo krásné odpoledne.
Ve středu 7. října 2015 zorganizovala Vyšší odborná škola misijní a teologická dvě slavnosti pro studenty, absolventky, jejich rodiny a přátele školy i náhodné návštěvníky.

První slavností byla imatrikulace studentů, kteří nastoupili do 1. ročníku.
Studenti v oblecích a studentky ve společenských šatech složili imatrikulační slib a podpisem stvrdili, že jej budou plnit.
Biblická škola přijala v tomto školním roce ke studiu 12 studentů denní formy a jednoho studenta ke studiu kombinované formy vzdělávání.
Do školy tedy přibylo 13 studentů.

Druhou slavností následující za imatrikulací byla promoce, výsledek studijního úsilí na Global University v USA. S touto univerzitou má VOŠMT smlouvu o transferu kreditů získaných při studiu na biblické škole.
Pět absolventek denní formy vzdělávání na VOŠMT bylo promováno pro získání akademického titulu Bakalář svobodných umění v oboru biblické a systematické teologie.
Za jménem mohou používat zkratku B. A.
Oblečeny v talárech všechny certifikáty přijímaly z rukou Mgr. Bubana Milana, M.A., národního ředitele Global University pro Českou republiku.
Blahopřál jim bratr Moldan Martin, MBA, biskup AC, a bratr Wojnar Bohuslav, pastor sboru AC Křesťanské centrum v Českém Těšíně, člen Rady biblické školy a první národní ředitel Global University.

Nové bakalářky již pracují na vinici Páně v různých oblastech, např. jako administrativní pracovnice na biblické škole v Kolíně, jako vedoucí korespondenčního kurzu anglického jazyka pro teology na VOŠMT, jako pedagogický dozor v dětském klubu v Karlových Varech apod.

V synagoze promluvil Mgr. Buban Milan, M.A., ředitel VOŠMT a národní ředitel GU pro Českou republiku. Rozvíjel myšlenky uvedené v Žalmu 63. Důraz položil na vášnivou touhu po Bohu, jakou měl král David, když byl pronásledován a skrýval se v judské pustině.
Biskup Apoštolské církve Moldan Martin, MBA, nazval svůj projev „Jdi a jednej také tak“. Zamýšlel se nad podobenstvím o milosrdném Samařanu (L10,25-37).
Bratr Wojnar Bohuslav, pastor AC Křesťanské centrum v Českém Těšíně, člen Rady biblické školy a první národní ředitel Global University, seznámil posluchače s počátky vzdělávání v AC a zdůraznil vyváženost lásky k Bohu, pravdě a lidem.

Veškerou hudební produkci zajišťovala Mgr. Tesárková Marie, absolventka VOŠMT.
Slavnost moderovala Mgr. Alena Vršťalová, zástupkyně ředitele

Odkazy:
Poznámky k projevu biskupa Martina Moldana jsou dostupné z: https://goo.gl/QyLWRc
Poznámky k projevu pastora Bohuslava Wojnara jsou dostupné z: https://goo.gl/rsgZvl
Fotografie z imatrikulační a promoční slavnosti jsou dostupné z: https://goo.gl/ISIf1D

16:05Milan Buban