pátek 25. září 2015

Nabídka biblických předmětů v říjnu 2015

V říjnu jsme pro Vás připravili vyučování v Brně i Českém Těšíně.

Níže uvedené předměty jsou zahrnuty v programech VOŠMT, Global University a EZDRÁŠ.
Vítáni jsou také studenti bez zařazení, v tzv. režimu Audit.

  1. AC Brno ve dnech 16. a 17. 10. MIN3043 Biblická kázání, vyučující Bc. Petr Berdar 
  2. KC Český Těšín ve dnech 9. a 10. 10. HIS2203 Dějiny církve od Letnic k reformaci, vyučující Bc. Radek Smetana, M.A. 

Přihlásit se můžete pomocí on-line formuláře na stránce: http://vosmt.cz/kombinovane-vzdelavani/plan-kombinovaneho-vyucovani-ve-sk-roce-201516

Žalm 119,11 (BK): "V srdci svém skládám řeč tvou, abych nehřešil proti tobě."
9:36Milan Buban