neděle 13. září 2015

Budeme na biblické škole vypínat internet?

Do prvního ročníku nám letos k 1. září nastoupilo třináct nových řádných studentů, z toho jeden do kombinované formy vzdělávání. Tento údaj je příjemný pro každého, kdo zná běžný záběr přijímacího řízení naší školy. Zdá se, že tato situace nachází svou nejbližší historickou paralelu přesně před deseti lety, tehdy v září nastoupilo čtrnáct studentů. Bude se tento úkaz za deset let opakovat? Bůh to ví. 

Mnoho nových studentů je nám však důvodem k radosti. Jejich svědectví o tom, jak si je Bůh přivedl na školu, odhalují jejich ochotu učit se a podrobit biblickému tréninku namísto usilování o lukrativní světské vzdělávání či zaměstnání. Jejich přítomnost v neposlední řadě působí zcela prozaické dobro v podobě zaplnění nových školních lavic, které by jinak zely nepěknou prázdnotou a navýšení činitele při výpočtu finanční dotace od MŠMT.

Svou vděčnost studentům dává škola najevo. Celý první týden byl bez Starozákonní hebrejštiny, bez Literatury Starého zákona, bez Dějin církve ... :-)

V úterý 1. září probíhalo tzv. duchovní soustředění. Ve středu pokračovalo netradičně modlitbami na kolínské zvonici, z jejíhož ochozu je vidět do všech stran. Poskytla snad červeň pálených tašek, zeleň Kmochova ostrova a panorama s komíny v průmyslové zóně studentům při modlitbách pocit „zorného úhlu věčnosti“? To jistě ne. Avšak modlitby se přeci jen jaksi lépe zhmotňují, když má člověk město na dlani. Snad právě proto tam jeden ze studentů prohlásil, že se už těší, až zde budeme evangelizovat. Ve středu večer bylo duchovní soustředění zakončeno společným grilováním u Bubanových v Sendražicích. Studenti kupodivu nejsou žádní jedlíci! Odmítli dojíst jak lahodnou krkovičku, tak propečená křidélka. 

Ve čtvrtek studenti vyrazili na adaptační kurz. Pěší túra po celkem pěkném okolí města, plnění úkolů a nocování v kempu u Poděbrad poskytlo několik stimulů k probuzení týmového ducha v nově vznikajícím kolektivu. Když se studenti v pátek vrátili, mohli odjet domů.

Tak uplynul první týden. Jak jsme naznačili, sympatické tváře odhodlaných mladých lidí jsou důvodem k radosti a povzbuzením ke zvyšování kvality vzdělávání na biblické škole. Ta spočívá v hodnotném vyučování, ve férových vztazích se studenty a ve snaze o implementaci klíčových hodnot školy, jimiž jsou poznání Boha, ovoce Ducha, dary Ducha, dary služebností, odpuštění a svědectví. 

Implementace těchto hodnot není vždy snadná. Na první koordinační poradě jsme se například s kolegy shodli, že přítomnost studenta na sociálních sítích během vyučování, hojně dosvědčená v minulém školním roce, je neodpustitelná, neboť nepřispívá ani k poznání Boha, ani k ovoci Ducha, natož k jakékoli jiné hodnotě. Je to nehodnota. Dohodli jsme se tedy, že učitelům umožníme během vyučování, bude-li to třeba, vypínat internet.

Tolik k začátku školního roku na VOŠMT.


Michael Buban a Milan Buban

Post scriptum
Fotografie z duchovního soustředění a adaptačního kurzu najdete pod tímto odkazem:
10:37Milan Buban