úterý 8. září 2015

Plán výuky v kombinované formě vzdělávání

Na webových stránkách www.vosmt.cz jsme zveřejnili plán výuky v kombinované formě vzdělávání.
Prosím seznamte se s ním a pokud byste měli jakékoliv připomínky, napište na adresu info@biblickaskola.cz.

Kombinovaná forma vzdělávání je zavedena na Vyšší odborné škole misijní a teologické.
Mohou jí však využít také studenti programů Global University a EZDRÁŠ.

Plán kombinované výuky, při které se kombinuje kontaktní výuka a samostatné studium, najdete pod odkazem:

14:55Milan Buban