pátek 23. října 2015

Pravidla psaní na VOŠMT

Abychom dosáhli obvyklé úrovně písemného projevu,
na VOŠMT zachováváme následující pravidla.
Jejich břemeno netíží, když víme, že je zachováváme pro Krista a jeho evangelium.

1. Všechny písemné práce jsou posuzovány podle těchto obecných pravidel: https://drive.google.com/file/d/0B8SdHxYzWLr4cVh2bFItby1UclU/view?usp=sharing

2. Zachováváme jednotný formát písemných prací: úvodní stranu, obsah, nadpisy a podnadpisy, okraje, typy a velikosti fontů

3. Řídíme se citační normou ČSN ISO 690:2011, jež je: 
4. Zachováváme pravidla gramatiky, pomohou nám následující příručky on-line: 
5. Při psaní absolventské práce zachováváme harmonogram, dodržujeme termíny 

Inspirujeme se dobře zpracovanými tutoriály, například: 
17:15Milan Buban