čtvrtek 27. ledna 2011

Norma pro písemné bakalářské práce

Na bakalářské úrovni každý předmět požaduje kromě nastudování učebnice také splnění těchto úkolů:
  1. Praktický úkol, který je podmínkou pro udělení zápočtu. Student má možnost využít právě získané poznatky tam, kde právě žije.
  2. Seminární práce, která reaguje na látku obsaženou v učebnici.
  3. Zpráva z doplňkové četby (pouze 3kreditové předměty), která reflektuje studentovu četbu odborné literatury.
Písemný projev studentů bakalářských programů musí odpovídat normě pro kvalifikační vysokoškolské práce.
Pro tento účel vydala Global University pokyny pro písemné bakalářské práce.
Čeští a slovenští studenti se mohou řídit normou českou.