úterý 18. ledna 2011

První zasedání Rady biblické školy

Dne 17. ledna 2011 se v Kmochově ulici v Kolíně poprvé sešla Rada biblické školy (RBŠ). Tato rada, jmenovaná Radou Apoštolské církve, má 13 členů nominovaných z představitelů sborů a společností Apoštolské církve a Assemblies of God v USA. Jejím předsedou je biskup Apoštolské církve Martin Moldan. Ředitel Milan Buban je členem rady s hlasem poradním. 


Úkolem rady je biblické škole zajišťovat odborné poradenství, provádět kontrolu a zprostředkovat spojení mezi biblickou školou a církví.


První zasedání RBŠ mělo dvě části: seznámení se školou a projednání návrhů.

V rámci seznámení se školou členové absolvovali:
1. exkurzi po budově,
2. představení zaměstnanců a spolupracovníků školy,
3. představení hlavních rysů vzdělávacího programu VOŠMT, který je právě posuzován akreditační komisi MŠMT.


Byly projednávány (zejména) tyto návrhy:

- Další vzdělávání členů RBŠ
- Kalendář příštích zasedání RBŠ
- Den biblické školy v Apoštolské církvi – každoročně 2. neděle v listopadu
- Mezinárodní třída na BŠ
- Ustanovení členů Rady VOŠMT, která pracuje podle školského zákona
- Ustanovení členů komisí RBŠ – vzdělávací a ekonomické
- Hlavní rysy jednacího řádu RBŠ
- Dlouhodobý plán rozvoje biblické školy v hlavních rysech
- Mechanismus uplatnění absolventů biblické školy v Apoštolské církvi

Příští zasedání rady jsou plánována takto:
- Studijní den RBŠ - okolo 7. června 2011 v Kolíně
- Druhé zasedání RBŠ - 21. září 2011 v Kolíně