neděle 23. ledna 2011

Modlitební hodina s pastorem Mikem Beanem

Zveme Vás na modlitební hodinu s pastorem Michaelem Beanem ve středu 26. ledna od 18 hodin v Kmochově ulici 248. Pastor Bean bude v příštím týdnu vyučovat pastory v programu Ezdráš vyučovat předmětu Bůh a andělé. Zde jsou myšlenky z pastorova kázání na dnešních bohoslužbách misijní stanice Dobré volba.
----------
V Getsemane si Pán povzdechl, že jeho učedníci s ním nedokázali vytrvat na modlitbách ani jednu hodinu. Pastor Michael Bean, který doporučuje, abychom se při své modlitbě zaměřili na 12 věcí a každé z nich věnovali 5 minut. Tak se budeme dohromady modlit 60 minut, tj. jednu hodinu.

Když se modlíme, zkusme si rozvrhnout modlitbu na tyto pětiminutové úseky:

1. Chvála a uctívání (praise and worship)
2. Naslouchání Božímu hlasu (listening to God's voice)
3. Vyznávání svých hříchů i své víry v Boha (confessing both our sins and our belief)
4. Přímluva za druhé (intercession)
5. Čtení Bible (reading the Word)
6. Modlitba za vlastní potřeby (petition)
7. Děkování (thanksgiving)
8. Čekání na Boha (waiting on the Lord)
9. Modlitba slovy Bible (praying according to the Bible)
10. Zpěv písní (singing)
11. Rozjímání (meditation)
12. Chvála a uctívání (praise and worship)

Samozřejmě uvedený seznam chápejme jen jako pomůcku, nikoliv jako zázračnou techniku, na kterou Bůh slyší.
Je na každém z nás, kolik času nebo v jakém pořadí budeme uvedené komponenty aplikovat.
Důležité je, abychom se stále modlili a neochabovali.