úterý 10. května 2011

Kdykoliv, kdykoliv, kterýkoliv

Drazí přátelé, chci Vás upozornit na úpravu studijních podmínek na Global University, která Vás jistě potěší.

Global University využívá metody distančního studia jednotlivých předmětů, které lze studovat jen pro obohacení, nebo je kombinovat podle některého z bakalářských programů.
  1. Noví studenti se mohou přihlásit kdykoliv v průběhu roku.
  2. Registrovaní studenti si mohou kdykoliv v průběhu roku zapsat nové předměty z aktuální nabídky v češtině nebo v angličtině
  3. Na každý předmět má student nejvýše 6 měsíců včetně napsání závěrečného testu.
    Pokud si studující potřebuje 6měsíční studijní lhůtu prodloužit, musí znovu zaplatit zápisné do předmětu.
  4. Pokud studující předmět nedostuduje ani po prodloužení studijní lhůty, může jej jednou opakovat, zaplatí však znovu všechny poplatky.
  5. Na konci studia každého předmětu se studující podrobí závěrečnému testu v Kolíně.
  6. Testy se píší v kterýkoliv pátek během roku po předběžné domluvě s ředitelem (viz níže).