čtvrtek 19. května 2011

Jedinečnost biblické školy v Kolíně

Biblická škola v Kolíně vznikla z Božího rozhodnutí v roce 1992.
Nejdříve působila pod názvem Letniční biblická akademie, později pod názvem Vyšší odborná škola misijní a teologická.

Od svého vzniku škola posloužila asi dvěma stům studentů v denním programu a desítkám pastorů v programu celoživotního vzdělávání Ezdráš. Mnozí její absolventi dnes slouží Pánu Ježíši Kristu většinou ve sborech Apoštolské církve.

Jedinečnost biblické školy v Kolíně spočívá jednak v jejím zaměření na letniční teologii, jednak v duchovním výcviku, který v Apoštolské církvi nemá obdoby.
  1. Letniční teologie je na škole vyučována v pohledu biblické, systematické a praktické teologie a v pohledu souvisejících všeobecně vzdělávacích předmětů. Učiteli jsou absolventi letničních a evangelikálních škol a odborníci z praxe.
  2. Praktický výcvik v modlitbách, bohoslužbách, evangelizacích a misiích je velmi intenzivní. Každodenní společné modlitby, týdenní studentské bohoslužby, průběžná misijní praxe, návštěvy sborů, účast na celonárodních akcích, misijní výjezdy - to všechno vytváří vhodné podmínky pro duchovní růst studenta. Navíc se praktický výcvik neodehrává nárazově (např. v jednom týdnu či několikrát za rok), nýbrž dlouhodobě v několika šestnáctitýdenních blocích (semestrech). Studenti během semestrů plní úkoly studijní a praktické a jsou tak vystaveni tlaku, který je přibližuje reálné životní situaci. Během praxe studenti poznávají své možnosti, rozvíjejí svá nadání, učí se pokoře a službě lidem. Také se učí pracovat v týmu, navzájem se snášet.
Nabídka studia ve školním roce 2011-12 je popsána pod odkazem www.vosmt.cz.