pondělí 6. června 2011

Dr. Roland Dudley v Kolíně

Zveme Vás na odborné semináře s dr. Rolandem Dudleym, emeritním děkanem Continental Theological Seminary v Bruselu.

V pondělí 13. června 2011 od 15 do 17 hodin 
bude seminář pro vyučující a tutory biblické školy a další zájemce
na téma: Tutoring a mentoring v podmínkách biblické školy
- Tutoring, tj. akademické poradenství a pastorace studentů
- Mentoring, tj. efektivní zajištění odborné praxe

V úterý 14. června 2011 od 9 do 17 hodin 
bude seminář pro členy Rady biblické školy a další zájemce
Témata:

- Rada biblické školy - její pojetí funkce
- Modely ekonomického zajištění biblické školy
- Spojení školy s praktickým životem církve
- Garance akademické úrovně biblického vzdělávání
- Uplatnění absolventů
- Atd.

Oba semináře se uskuteční na adrese Kmochova 248, Kolín III.
Oba semináře jsou zdarma a bez nutnosti registrace.
Jen pokud chcete, abychom Vám na 14. června objednali oběd ve školní jídelně, nahlaste se pod tímto odkazem.
Případné dotazy adresujte na email mbuban(at)vosmt.cz.